Vad är en företagskultur? Det är en kultur som skapas och hålls vid liv av de anställda som jobbar på ett företag. Kulturen kan bygga på olika antaganden som man är mer eller mindre överens om är korrekta. Det kan vara hur man ska sköta kontakt med kunder och kollegor, eller hur man bör spendera sin arbetstid och ge feedback med mera. Kulturen kan styras och uppmuntras av företagsledningen i mindre eller större utsträckning.

En produktiv företagskultur, eller company culture, är drivkraften bakom alla framgångsrika företag. Men när små företag växer måste även deras företagskultur utvecklas för att tillfredsställa behoven som ett växande team har.

Ett litet team kanske trivs med en startupkultur med gör-det-själv-känsla, men du måste lägga grunden för en produktiv företagskultur för när personalstyrkan ökar kraftigt. År 1999 var Salesforce fortfarande ett startupföretag i en liten lägenhet i San Francisco. Men under de kommande åren så växte företaget snabbt till över 400 anställda på olika kontor i världen. Vår produktiva företagskultur lät oss behålla en sund, blomstrande och produktiv kultur samtidigt som vi växte snabbt.

Det här blogginlägget kommer att avslöja några unika insikter från Salesforce egen historia från startup till storföretag, samtidigt som det kanske även kan fungera som en guide för små och medelstora företag.

 

1. Sätt upp tydliga värderingar för att fostra en kultur som främjar produktivitet

Här på Salesforce är tillit en central värdering. Denna tillit omfattar även vår produktivitetskultur, vilket innebär att vi litar på att våra anställda når upp till sina utsatta mål.

Vi tror även att denna tillitskultur når ut till våra kunder på ett naturligt sätt. Vårt mål är att säkerställa att vi erbjuder den mest pålitliga infrastrukturen i branschen och att främja tillit i våra kundförhållanden genom att erbjuda tydlig och klar kommunikation.

Våra andra kärnvärderingar inkluderar kundframgång, innovation och jämlikhet. 

  • Kundframgång är helt avgörande för att säkerställa att våra kunder är nöjda, så det är inte bara ett mål utan en av våra kärnvärderingar. 

  • Eftersom vi är ett teknikföretag försöker vi alltid förbättra vår produkt och integrera det senaste inom teknologisk innovation, men vi vill också lyfta fram denna kultur hos våra anställda. Att ge anställda utrymme för innovation är nyckeln till framgång.

  • Slutligen är även jämlikhet otroligt viktigt: medan ditt företag växer måste du ha en kultur där alla behandlas som jämlikar - och det gäller inte bara för rekryteringen. Anställda från alla bakgrunder ska känna sig hemma i alla arbetsmiljöer och att kämpa för jämlikhet är en utmärkt plats att börja.

 

2. Visa helheten med harmoniserade företagsmål och nyckeltal

När ditt företag växer kan det vara knepigt att se till att alla strävar efter samma sak. Men detta är målet du bör sträva efter. På Salesforce lyckas vi med det genom att visa helheten; alla anställda bör alltid känna till företagets mål. Genom att vara så öppna inger vi tillit och främjar samarbete mellan teamen.

För att kunna dela helheten med alla våra anställda använder vi processen V2MOM. V2MOM är ett akronym för vision, values (värderingar), methods (metoder), obstacles (hinder) och metrics (mätvärden)..

  • Den här modellen hjälper oss säkerställa att vår affärsplan är transparent för alla anställda och att deras roll i planen är tydlig. Alla anställda i företaget har sin egen V2MOM som ett underlag för företagets V2MOM, och alla V2MOM är synliga för alla andra i företaget via vår mobilapp för V2MOM.

  • V2MOM låter anställda ta ansvar för viktiga initiativ.

  • V2MOM möjliggör sömlös harmonisering av berörda parter.

  • V2MOM lägger grunden för regelbundna diskussioner med arbetsledare och gör det enkelt att justera och spåra framstegen i realtid. Det är en mycket effektiv strategi som främjar harmonisering, prioritering och låter dig enkelt se produktivitetsindikatorer.

Spana in vår V2MOM process på Trailhead för att få veta mer.

 

3. Förbli produktiv genom att undvika silos mellan avdelningar och genom att fokusera på samarbete mellan olika arbetslag

För att se till att ditt team förblir produktivt måste du ge dem rätt verktyg. 

  • Vi använder vårt innovativa CRM på alla avdelningar för att få en 360-graders vy av våra kunder. Varje anställd har tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt. 

  • Med samarbetsverktyg som Quip (Salesforce Anywhere) och Chatter kan vi hålla våra team organiserade och sömlöst integrerade med alla avdelningar. 

  • Vår starka förmåga att analysera och skapa rapporter låter ledarna se viktiga nyckeltal och rapporter på ett överskådligt sätt, och det hjälper våra arbetslag hålla sig på rätt spår för att nå sina mål. Dessa verktyg kan också hjälpa dig hålla koll på och främja de anställdas produktivitet.  

 

4. Ha en kultur med öppen och konstant feedback 

Högpresterande arbetslag har alltid en sak gemensamt: grym kommunikation. Om ditt team stöter på problem så måste de känna att de kan berätta det utan att deras kompetens blir ifrågasatt.

Så att göra konstant feedback till en del av din företagskultur låter projektledare och avdelningschefer åtgärda alla hinder för arbetets effektivitet; till exempel om arbetsbördan är för hög. Ditt team måste känna att de har någonstans de kan vända sig om de behöver hjälp.

Våra försök att skapa en öppen företagskultur är en av faktorerna som har gjort Salesforce till en av de bästa arbetsplatserna i England och det har låtit oss växa från ett startupföretag år 1999 till över 400 anställda världen över år 2003 och över 30 000 anställda år 2020.

 

5. Fostra en kultur som främjar lärande

På Salesforce har vi tagit fram en interaktiv läroplattform, Trailhead, som låter anställda och kunder få ut så mycket som möjligt från sina erfarenheter av oss. Den låter anställda kontinuerligt utveckla eller förnya sina färdigheter, men den hjälper även nyanställda med sin onboarding. I slutändan vill högpresterande anställda alltid lära sig något nytt, så en kultur av lärande kan motivera dem och höja deras allmänna tillfredsställelse och engagemang.

 

6. Gör de anställda mer nöjda för att höja arbetseffektiviteten

Nöjda medarbetare är mer produktiva. På Salesforce jobbar vi hårt för att höja personalens engagemang och vi försöker erbjuda förmåner som inte bara är ekonomiska, utan faktiskt betyder något för vår personal.

Ett bra exempel är vårt engagemang för att ge tillbaka (se nästa tips). Vi ger ersättning för kostnader för fortbildning till de som vill ta sin utbildning till en högre nivå, och vi erbjuder extra hälsoförmåner. Vi lägger ribban högt för oss själva och ser över våra förmånspaket varje år för att säkerställa att vårt team får bästa möjliga förmåner.

 

7. Inspirera dina anställda att volontärarbeta

Salesforce har lovat att donera 1 procent av sin produkt, kapital och personaltimmar till välgörenhetsändamål. Denna 1-1-1 modell för filantropi ger anställda upp till sju dagars betald semester per år som de kan använda för att ge tillbaka till samhället och hjälpa initiativ de brinner för. Det är alltid inspirerande att se de många olika projekt som de bidrar till. Det är ett fantastiskt sätt att skapa tillit och lojalitet hos våra anställda på, samtidigt som vi ger tillbaka till samhället.

 

Hur man mäter produktivitet på arbetsplatsen

När man försöker fostra en produktiv företagskultur på arbetsplatsen, så kan det vara viktigt att mäta produktivitet och sätta upp nyckeltal för att hålla personalen engagerad och motiverad. Att förstå hur man mäter produktivitet på arbetsplatsen är helt avgörande för att ditt team ska lyckas.

Att mäta produktivitet och att ha produktivitetsindikatorer kan hjälpa dig finslipa och utveckla din företagskultur medan ditt företag växer. Regelbundna sessioner för feedback såsom kvartalsmässiga utvärderingar och användning av den ovannämnda modellen V2MOM är båda mycket effektiva sätt att skapa en företagskultur av produktivitet.

 

Ladda ner vår nya e-bok för att lära dig hur CRM kan hjälpa dig nå dina företagsmål snabbare, med mer flexibilitet och rakare kommunikation.