Användarupplevelsen driver affären. Förändrar den och förädlar den. Om man får tro talarna på Salesforce Lives media-seminarium kan mediebranschen vara en av de branscher som bäst kan dra fördelarna av digitaliseringen. Men hur?

När Bonnier News affärsutvecklingschef, Dilem Guler, talar om bolagets nya position som ett digital ekosystem börjar resan i ett hinder man var tvungen att komma över; att både ha en läsaraffär och en annonsaffär som ofta är i konflikt med varandra. För det är inte enkelt att kombinera ett låst innehåll och hög räckvidd.

Men problemställningen omvandlades till en möjlighet och till en helt ny position för Sveriges största mediehus. Det man insåg var att bolagets journalistiska värv och dess annonserbjudande förenas kring en avgörande parameter - förståelsen för användaren. Den data som samlas in om läsarnas användning i de olika medieprodukterna kan annonsförsäljningen dra fördel av för att ge läsaren en mer relevant annonsupplevelsen, samtidigt som den data som samlas och analyseras bidrar till att ständigt förbättra och anpassa det journalistiska innehållet.

I samma användardata-fokuserade anda gjorde NTM en helomvändning när man insåg att status quo innebar slutet på annonsaffären. Den spretiga strukturen i både organisation och i kundresan behövde brytas. Och det gjordes med besked. Gamla legalcysystem ersattes med en enda plattform och en källa för all kunddata som strömmar in i bolaget. Ökat mervärde för kunderna, växande annonsintäkter och möjlighet att återinvestera i den oberoende journalistiken är facit än så länge.

Och just silobaserade strukturer är det som ofta håller tillbaka utvecklingen. Ett annat exempel är FinanceForce som berättade om hur de hjälpte sin kund Jellyfish att konsolidera en yvig struktur av verktyg och processer som uppkommit i samband med uppköp. Genom att centralisera såväl sina ERP som PSA system, kunde Jellyfish skapa kundfokus på allvar. Med en komplett 360-vy av varje kund som grund för en användarupplevelse som ger värde i varje interaktion.

Förväntningarna bland användarna växer samtidigt som möjligheterna att hitta kommersiell uppsida också ökar. En av huvudingredienserna heter data. Det är något som medieföretag har mängder av. Men att ha den och slå mynt av den är inte samma sak. Så länge datat ligger i silos utnyttjas inte dess potential. Djärva förändringar krävs inte bara på IT-sidan men också i resten av organisationen för att skapa en miljö där all data kan samlas, korsbefruktas och bidra till något större. För detta krävs ledarskapsmod. Eller som Nicholas Gullberg på NTM uttryckte det “ viljan att växa digitalt var större än rädslan att tappa print-intäkterna”. 

Vill du ta del av hela seminariet som spelades in i samband med Salesforce årliga event Salesforce Live så hittar du allt samlat här, kika efter “Morgondagens digitala media”.