Modern marknadsföring kretsar mycket kring kunddata och personalisering. Men för att dra nytta av kunddatan så måste den först vara tillgänglig för hela din organisation på en centraliserad plattform. Här går vi igenom hur detta kan gå till i praktiken och vad det kan göra för ditt företag. 

 

Vad är en Customer Data Platform (CDP)?

 

En CDP är ett verktyg som gör det lättare för marknadsförare att dra nytta av insamlad kunddata. En CDP inkluderar vanligtvis en central kunddatabas, marketing automation, ett system för multichannel-kampanjer och möjligheten till interventioner i realtid mm. 

 

En CDP är alltså en plattform för kunddata som kan nyttjas för att optimera ett företags marknadsföring och kundrelationer. Det är en del av den nya generationen handel som går ut på att maximera vinsten, skära kostnader och bygga ett 360 graders perspektiv på varje kund. 

 

 
Få en komplett bild av varje kund och personalisera din marknadsföring.

 

Vad kan en Customer Data Platform användas till? 

 

För att förstå nödvändigheten av en CDP så måste man först förstå bakgrunden till varför denna teknologi uppkom. Ett problem som många företag dragits länge med är oorganiserad och asymmetrisk information, eller så kallade informationssilos. Informationssilos uppstår när olika delar av en organisation har olika information. 

 

Det kan tex handla om att säljavdelningen och marketingavdelningen har olika information om den senaste köphistoriken hos en specifik kund. Eller att kunden nyligen varit i kontakt med kundservice om ett problem eller klagomål och att säljavdelningen inte har fått information om det, varpå det uppstår ett hack i kundresan. Detta problem kan undvikas genom att samordna all kunddata på ett enda ställe i företaget.

 

Här är en lista på saker som en Customer Data Platform gör för ditt företag:

 • Samlar in data. En CDP samlar in data från dina kunders interaktioner med ditt företag.

 • Förenar data. En CDP förenar kundernas olika profiler och enheter för att kartlägga deras kundresor.

 • Aktiverar data. En CDP gör datan tillgänglig för marknadsförare för att de ska kunna skapa personaliserad kommunikation.

 • Drar insikter. En CDP drar insikter utifrån den insamlade och förenade datan.

 • Segmentering. En CDP delar in kunderna i olika kategorier för att sedan maximera möjligheterna för personalisering och korsförsäljning/merförsäljning. 
 • Personalisering. En CDP personaliserar all kommunikation med kunderna baserat på saker som köphistorik och interaktioner på webbtsen.

 • Kalibrering. En CDP pausar och kalibrerar kommunikationen till kunder som precis har genomfört ett köp.

 

Vad är det för skillnad mellan en CDP och CRM?

 

Man kan säga att CDP:s är en ny och mer avancerad form av lösningar inom ramen för CRM (Customer Relationship Management). CDP:s karakteriseras av en högre grad av personalisering av kundrelationerna, en personalisering som dessutom kan skötas i realtid. 

 

CDP skapar enhetliga kundprofiler baserat på data från olika källor, inklusive din CRM. En CDP ersätter alltså inte din CRM, utan är ett komplement till den. Man kan också se en CDP som själva kärnan i CRM, där CRM är själva helheten av kundrelationerna. 

 

Exakt var gränsen mellan CDP och CRM är en närmast filosofisk-teknologisk fråga. Man kan alltså antingen se CDP som en mer avancerad form av CRM - eller som den innersta delen av CRM. Det viktigaste att komma ihåg är att CDP är en plattform för kunddata som behövs för att personalisera och harmonisera ett företags kommunikation med sina kunder. 

 

Hur du väljer rätt CDP för ditt företag

 

Det finns ett stort antal CDP:s att välja mellan och de kan delas in i två huvudkategorier, beroende på om de primärt är inriktade på analys av kundernas interaktioner eller på att skapa engagemang hos kunderna. Väldigt få CDP:s innehåller både dessa funktioner i lika stor utsträckning, men de​​t finns vissa undantag

 

För att underlätta valet av CDP kan det vara bra att fundera på frågor som: 

 

 • Hur svår är installationsprocessen? En del produkter är till för avancerade och tekniskt kunniga användare, medan andra produkter är till för den genomsnittlige marknadsföraren. 

 • Hur många datakällor är den integrerbar med? En effektiv CDP kan integrera data från en lång rad olika källor som CRM, email-adresser, kundservice, köphistorik, cookies, webbplatshistorik och webbanalyser mm.  

 • Hur hanterar plattformen integritet? CDP:n måste respektera lagstiftning på data- och konsumentområdet. 

 • Vilka kanaler kan plattformen aktivera datan på? Du behöver en CDP som kan aktivera den insamlade datan på samtliga kanaler som dina kunder använder. 

 

Dessa frågor är av allmän karaktär. Beroende på vilket företag du representerar kanske du har ytterligare frågor. Här kan du ta kontakt med Salesforces expertteam som gärna hjälper dig vidare.     

 

Sammanfattning: CDP är grunden till personaliserad marketing

 

Nyckeln till effektiv marketing är personalisering - och för personalisering krävs kunddata. Men kunddata i sig hjälper föga så länge den inte analyseras och används på rätt sätt - och det är här som CDP:s spelar en så pass viktig roll. 

 

Med dagens datamängder är det helt essentiellt för dig som marknadsförare att ha en Customer Data Platform som hjälp vid varje steg i kundernas resa genom ditt företag. En sådan plattform hjälper dig förstå och lära känna dina kunder samt att personalisera din kommunikation till dem. 

 

Genom att göra datan användbar och enkel att förstå säkerställer du personaliserade och positiva upplevelser för dina kunder. Det är grunden till goda och långsiktiga kundrelationer. Vill du lära dig mer? Här kan du läsa om hur du kommer igång med din Customer Data Platform. 

 

 
Få en komplett bild av varje kund och personalisera din marknadsföring.