Marknadsföring handlar om att vinna nya kunder och behålla gamla kunder. Det är själva kärnan i disciplinen. Men marknadsföring kan vara dyrt och många småföretag arbetar med en begränsad budget, särskilt i dessa tider. Hur ska du som småföretagare tänka kring det och hur ska du göra för att maximera dina förvärv av nya kunder på ett kostnadseffektiv sätt? Det går vi igenom i den här artikeln. 

 

Låt oss börja från början. En bra produkt som konsumenter efterfrågar säljer sig själv och med minimal draghjälp från marknadsföring. Emellertid, även i sådana fall tenderar den organiska försäljningen att förr eller senare nå en platå. Och det är då, när den första vågen av positiv ryktesspridning om produkten har nått sin peak och börjar plana u​​t, som marknadsföringen blir viktig på allvar. 

 

Den första reaktionen när försäljningssiffrorna börjar dala är ofta att leta efter nya marknadsföringskanaler, dvs medier. Redan här stöter dock småföretag på ett problem: det kostar pengar att nå ut i de stora mediakanalerna. Och dessutom ger investeringar på dessa kanaler bara avkastning under den begränsade tid som kampanjerna pågår. 

 

Höga kostnader och begränsad avkastningspotential är förstås motsatsen till det som du som småföretagare är ute efter. Vad du vill ha istället är lösningar med låga kostnader och som skapar kumulativa inkomstströmmar även på sikt. 

 

 
Customer 360 ger dig en komplett kundöversikt och hjälper dig skapa fler leads

 

Om ditt företag har svårt att vinna nya kunder på ett kostnadseffektivt sätt, gå igenom följande följande fem tips på hur du kan utforma en skalbar strategi för effektiv kundförvärvning: 

 

 

1. Identifiera och förstå din målgrupp

 

Innan du ens börjar med någonting annat måste du först ha klart för dig vilken målgrupp du riktar dig till. Ålder, kön, inkomst, civilstånd är några grundläggande parametrar att hålla koll på. Men vill du verkligen lära känna dina kunder kan du inte stanna där. Precisera segmenten närmare och titta på saker som intressen, preferenser och köpvanor mm. Med denna information kan du skräddarsy dina produkter och din marknadsföring bättre. 

 

 

2. Använd sociala medier till max

 

Med på listan är förstås även att maximera och optimera din användning av sociala medier. Det kan låta självklart eller till och med tjatigt vid det här laget - men bara för den som inte fullt u​​t har förstått potentialen med dessa marknadsföringskanaler. De är gratis, når ut till de allra flesta potentiella kunder och de representerar också ett sätt att personalisera och skräddarsy kommunikationen till dem. 

 

Bygg långsiktigt upp din närvaro på viktiga sociala medieplattformar som Facebook, Twitter och LinkedIn mfl. Följ viktiga konton, dela kvalitativa inlägg som tillför ett värde för dina följare och interagera med dina kunder och potentiella kunder. Driv trafik till din webbplats, skapa leads och konvertera dem till sälj. Följ vad som sägs om ditt företag   och vad som händer på din marknad.

 

Den kanske främsta nyckeln till att lyckas på sociala medier är att tillhandahålla ett värdefullt innehåll (content). Fokusera i första hand din content marketing på att skapa värde för dina kunder och följare snarare än att sälja produkter. Content som upplevs som alltför “säljigt” kommer väljas bort och scrollas förbi av de flesta. 

 

Sist men inte minst; sociala medier är också ett forum där kunder och potentiella kunder kan kommentera och ställa frågor till dig. En kundtjänstkanal, med andra ord. Svara öppet och transparent på frågorna för att bygga tillit för ditt företag. Även här är det viktigt att undvika aggressiva försäljningstekniker. Om användare på sociala medier följer, reagerar eller kommenterar på dina inlägg så betyder det oftast att de redan är intresserade av dina produkter. De behöver inte pressas till att köpa någonting (se punkt 5 nedan). 

 

 

3. Satsa på kvalitativ kommunikation framför kvantitativ

 

Visst finns det poänger med stora mängder av marknadsföringsmaterial - särskilt i början när ditt primära fokus är att generera leads. Men det är inte det som kommer leda till nya kunder i längden. Vad det handlar om istället är att säkerställa en hög kvalitet på all form av kommunikation till kunderna. Ställ dig frågan vilka konkreta problem i människors vardag det är som din produk​​t löser? Svaret på den frågan ska vara själva kärnan i din marknadsföring. 

 

Och för att kunna besvara den frågan måste din kommunikation vara personaliserad, eftersom alla kunder har olika problem och önskningar. Personaliserad marknadsföring tenderar också att generera fler och mer värdefulla leads än marknadsföring som inte är personaliserad. 

 

Och även om sociala medier växer i betydelse så är den mest populära kommunikationskanalen faktiskt fortfarande email. Det beror inte minst på att det är den kanal som har högst ROI. Men även här är det viktigt att satsa på kvalitet. Din framgång kommer bero på hur väl mailen är skrivna och utformade. Gör ditt nyhetsbrev till något som kunderna längtar efter och som innehåller någonting värdefullt i deras liv, inte något som direkt hamnar i skräpkorgen. En viktig nyckel är att vara direkt, dvs att komma till sak snabbt och direkt besvara frågan vad det är som du erbjuder. Korta, koncisa och tydliga mail är bättre än långa och förvirrande meddelanden. 

 

 

4. Skapa exceptionella kundupplevelser

 

Vad är egentligen en kundupplevelse? Det är viktigt att förstå: En kundupplevelse är någonting mer än att bara köpa någonting. Det är en upplevelse av att du verkligen blivit nöjd som kund. 

 

Det finns flera faktorer som spelar roll för att denna nöjdhet ska infinna sig - och de sträcker sig bortom enbart själva produkten. Framförallt handlar det förvisso om att kunderna hittar det som de söker efter. Men också, på ett djupare plan, att de känner att de har skapat ett värde åt sig själva genom sina köp. Ibland, eller till och med ganska ofta, så vet inte kunderna själva vad de letar efter. Vid sådana tillfällen kan olika typer av merförsäljning och korsförsäljning vara särskilt fruktbart. 

 

Slutligen handlar kundupplevelse också väldigt mycket om vilket bemötande kunderna fick samt hur smidig och trevlig själva köpprocessen var. Rätt​​ bemötande och rätt köpprocess blir bara möjligt om försäljarna känner kunderna samt hittar rätt balans i ditt bemötande. De flesta kunder uppskattar ett mellanting mellan påstridighet och indifferens i företagens kommunikation. Men återigen; för att skapa exceptionella kundupplevelser så är det helt nödvändigt att personalisera din marknadsföring.

 

 

5. Bli medveten om kundresan

 

Det sista tipset för småföretag som vill öka sina kundförvärv på ett kostnadseffektivt sätt handlar om tajming. Varje kund har en individuell kundresa hos ditt företag. Med det menas att det tar olika lång tid för kunderna att köpa någonting av dig. Det första steget i kundresan kan sägas vara när kunden för första gången blir varse om ditt företags existens, tex genom att besöka din webbplats eller gå förbi din fysiska butik. Och det sista steget är genomförandet av köpet, varpå en ny kundresa förhoppningsvis påbörjas. 

 

Kundresan kan som sagt vara både kort och lång samt innehålla ett varierande antal kontakter via olika kanaler. Det viktiga för småföretag är att bli medveten om detta och förstå att kundresan är en process som inte bör stressas fram. Mindre företag har i detta sammanhang till och med en fördel jämfört med större företag, eftersom de lättare kan etablera en mer personlig kontakt med kunderna. Målet är att hjälpa kunden hitta rätt under sin individuella kundresa, inte att resan ska vara så kort som möjligt. 

 

 
Customer 360 ger dig en komplett kundöversikt och hjälper dig skapa fler leads