Kundens tidsålder, den digitala disruptörens era och dataguldrushens dagar råder. Affärslandskapet för småföretagare har förändrats markant under de senaste åren och dagens digitala konsumenter förväntar sig sömlösa, skräddarsydda, och personaliserade interaktioner.

 

Det är därför ingen överraskning att andelen småföretag som använder sig av CRM ökar. Trendrapporten för små och medelstora företag (SMB:er) visar att 56 procent av SMB:er numera använder sig av ett CRM-system. Anammandet är ännu tydligare bland SMB:er som växer, där hela 67 procent av dessa företag nu använder ett CRM, jämfört med 48 procent för små och medelstora företag som stagnerat eller börjat tappa marknadsandelar.

 

De växande SMB:erna sätter nya baslinjer för kundernas förväntningar och de stagnerade företagen utan ett CRM-system kommer få svårt att hänga med. Det blir allt tydligare att småföretagens framtid kommer bestämmas av kravet att digitalisera och bygga kundrelationer. Därför är det hög tid att agera om man är ett företag utan ett CRM-system.

 

Men hur kan CRM egentligen hjälpa SMB:er, och vad bör de tänka på när de ska välja ett CRM och framtidssäkra arbetsplatsen?

 

 
Hitta, vinn och behåll kunder med lösningar för sälj, marknad och kundtjänst – som alla är skräddarsydda för småföretag som ditt.

 

Fördelarna med CRM för småföretag

 

CRM för småföretag låter SMB:er komma sina kunder närmare, men det är bara en av fördelarna med ett CRM.

 

CRM-verktyg kan också hjälpa SMB:er att:

 • Använda AI för att frigöra tid åt personalen

 • Skapa en enda sanningskälla (eller SSOT efter engelskans Single Source of Truth) för att bryta ner silos och göra data mer tillgängliga

 • Möjliggöra bättre kommunikation med information i realtid

 • Utrusta teamen med bättre verktyg för distansarbete

 • Centralisera leads, kundtjänstärenden och kundregister på en och samma plats

 • Fostra och hantera leads under säljprocessen

 • Höja sälj- och serviceteamens produktivitet

 • Koppla samman, integrera och strömlinjeforma arbetsflöden för att höja CX och EX (kundupplevelsen och de anställdas upplevelse)

 • Skapa en företagskultur som är mer centrerad kring data, vilket låter personalen uppfylla den potential som digitalisering medför

 • Öka intäkterna genom att identifiera gyllene möjligheter för merförsäljning och korsförsäljning

 

 

Sex frågor man bör ställa sig själv när man ska välja ett CRM för ett småföretag

 

Fördelarna med ett CRM är alltså ganska tydliga. Men vad är det man ska leta efter när man ska välja ett CRM för sitt småföretag? Här är några enkla frågor som hjälper dig hitta rätt CRM för just ditt företag:

 

 1. På plats eller i molnet? Molnbaserade CRM-system har i allt större utsträckning börjat bli den nya normen. Detta tack vare deras flexibilitet, förmånliga priser och användarvänlighet. Molnbaserade CRM-lösningar kräver inte att du har robust it-support eller gör stora investeringar för att komma igång, och oftast uppdateras de automatiskt. Men de SMB:er som har komplexa befintliga system eller skräddarsydd programvara kan vara tvungna att använda ett CRM de bygger själva.

 2. Vad behöver du av ditt CRM-system? Första steget när du ska välja ett CRM är att man ska ha en tydlig bild av vad företagets mål är och därefter leta upp det system som bäst kan hjälpa företaget nå de målen. Till exempel, är enkel kontakthantering verkligen ditt största problem, eller behöver du ett CRM med robusta analysfunktioner? Behöver du något som kan spåra säljtratten, något som sätter riktmärken för marknadsföringen, eller kanske både och?

 3. Vem kommer behöva ha tillgång? En av fördelarna med CRM är den insyn det ger i olika teams arbete, vilket främjar bättre intern kommunikation. Fundera på vem som kommer använda CRM-systemet mest och välj då ett system som tillgodoser dessa team bäst. Till exempel kan säljteam vilja ha ett enda system som kan hantera områdesförvaltning, prestandahantering, coachning och arbetsflöden.

 4. Vilken utbildning kommer arbetsstyrkan behöva? CRM kan ge SMB:er nya kraftfulla verktyg så det är viktigt att personalen vet hur man använder dem på rätt sätt och utnyttja dem fullt ut. Utvärdera personalens styrkor och kompetenser och matcha dem mot de krav som CRM-systemen du funderar på ställer och se var du har ett överlapp. Eller än bättre kan du använda dig av en utbildningsplattform för att fortbilda personalen för att fylla eventuella kompetensluckor som ditt företag har.

 5. Vill du ha en teknikleverantör eller en strategisk partner? När du väljer ditt CRM bör du överväga om du kommer behöva hjälp med implementeringen och om du vill ha tillgång till löpande support. Leta efter en CRM-leverantör som har visat att de kan hjälpa SMB:er växa. Helst kommer du inte bara få en tekniklösning när du införskaffar ett CRM, utan även en strategisk partner som förstår verksamhetens unika smärtpunkter och hjälper dig välja rätt lösningar.

 6. Hur flexibelt behöver ditt CRM vara? Behöver du ett CRM-system som kan växa med företaget? Kommer du integrera det med en rad andra lösningar? När du väljer ett CRM för ditt småföretag så ska du se till att välja ett som kan hjälpa till att framtidssäkra företaget. Om du har stora tillväxtplaner så bör du välja ett CRM som kan växa med företaget. Att lösa företagets aktuella problem är toppen men att hitta ett CRM som kan anpassas i takt med att dina behov förändras är ännu bättre.

   

 

Ta tillvara på potentialen med CRM för småföretag

 

Fördelarna med CRM är tydliga, men SMB:er kan behöva lite hjälp med att ta tillvara på de nya och kraftfulla verktygens fulla potential. När man väljer ett CRM så väljer man ju trots allt också en bundsförvant.


Se till att teknikleverantören du väljer förstår dina unika affärsmål och kan hjälpa dig skapa rätt lösning. Försäkra dig om att de kan ge dig den support du behöver, erbjuder regelbundna uppdateringar och att produkterna de föreslår inte bara är en bra lösning för ditt företag idag utan även i framtiden.

 

 
Läs vår nya e-bok och få reda på hur ditt företag kan övervinna även de största utmaningarna genom att strömlinjeforma och sammankoppla affärsprocesserna.