Översikt över Salesforce Forum

Vad är Salesforce Forum?

Salesforce Forum är en plattform online som möjliggör för rikt samarbete mellan anställda, kunder, partners, leverantörer och distributörer. Organisationerna kan skapa egna offentliga eller privata forum som ger medlemmarna direktkontakt med varandra och åtkomst till det innehåll samt de data och processer de behöver. Salesforce Forum är den enda forumplattformen som kombinerar styrkan i att vara social med mobila anslutningar, tillförlitlig säkerhet och direkt åtkomst till affärsprocesser.

Varför skapade vi Salesforce Forum?

Dagens kunder vill kunna kontakta sina favoritleverantörer, dela erfarenheter med andra kunder och hitta den information de behöver från vilken mobil enhet som helst. För att kunna uppfylla kundernas önskningar måste företag fördjupa sina kundrelationer och förstå föränderliga kundbehov. De behöver kunna ge kunderna direkt åtkomst till affärsprocesserna. Forumen har tagits fram för att uppfylla alla dessa behov.

Forumen erbjuder mer än portaler eftersom de även genererar socialt samarbete, förstärker märkning, ger personliga anpassningar och mobil åtkomst samtidigt som de är säkra för företag och erbjuder smidig integreringen med affärsprocesser.

Vilka typer av forum stödjer Salesforce?

Salesforce erbjuder två typer av forum som kan användas i en mängd olika syften. De kan användas till allt från kundservice till marknadsföring och kontakt med återförsäljare, leverantörer och partners.

Kundforum erbjuder ett rikt samarbete, mobil åtkomst och konsekvent märkning, även för stora grupper. På ett kundtjänstforum kan kunderna till exempel besvara varandras frågor, snabbt hitta den information de behöver och få hjälp av kundtjänstrepresentanter med sina problem. Det gör att tiden som ägnas åt problemlösning minskar medan engagemanget och lojaliteten ökar.

Partnerforum är närmre knutet till affärsprocesserna och har dessutom rollspecifika säkerhetsinställningar som avgör vilka medlemmar som ska ha åtkomst till vilka data. Med partnerforum kan företag till exempel hantera relationer till återförsäljare genom att hålla information om leads och finansiering dold samtidigt som de kan samarbeta angående försäljning mellan partners. Det ger mer engagerade partners och förbättrar avtalsprocesser.

Vilka är de viktigaste funktionerna i Salesforce Forum?

Inga andra forumplattformar erbjuder samma kombination av kapacitet tillsammans med djup integrering i affärsprocesser. De viktigaste funktionerna omfattar:

Integrering av affärsprocesser: Medlemmar kan skapa kundcase för support och arbeta tillsammans med dem. De får affärsmöjligheter och kampanjer via forumet

Socialt samarbete: medlemmar kan kommunicera, samarbeta mot gemensamma mål och forma grupper enligt intressen

Märkning/anpassning: företag kan utforma sina forum enligt det egna varumärket och enligt webbplatsens utseende och känsla. Innehåll och struktur är mycket anpassningsbart.

Mobilitet: medlemmar kan komma åt forumen från alla enheter, överallt

Social intelligens: relevant innehåll och relevanta resurser dyker upp som förslag för medlemmarna utifrån deras intressen och beteenden

Säkerhet och skalbarhet: tack vare Salesforce tillförlitliga plattform är alla data och all medlemsinformation säker, oavsett hur många medlemmar ni har

Hur är prissättningen för forumen?

Salesforce Forum erbjuder en prismodell för både inloggning och medlemskap. Kostnaden avgörs utifrån forumets storlek. Med en förenklad prissättning kan våra kunder köpa användarblock som mäts utifrån inloggning och medlemskap. Varje forum köps separat.

Vad händer om jag redan äger en Salesforce-portal idag?

Vi är nöjda över att kunna tillhandahålla Salesforce Forum men vi har inga planer på att avbryta stödet för Salesforce-portaler. Befintliga portalkunder behöver inte göra några ändringar i sin miljö och de kan välja att tillhandahålla forumfunktioner utan extra kostnad.

Salesforce Forum innehåller samma funktioner som Salesforce-portalerna med enorma förbättringar när det gäller socialt samarbete, mobil åtkomst, märkning med mera. Kontakta din Salesforce-säljare om du vill veta mer om Forum i dag.

Vilka alternativ finns det om jag vill flytta från min portal till Forum?

Som kund med Salesforce-portal har du största möjliga flexibilitet: stanna kvar på portalerna, flytta dina befintliga portalprofiler till Salesforce Forum eller byt ut dina portallicenser till nya licenser för Salesforce Forum. Kontakta din säljare för mer information.

Kan jag använda Forum även om jag inte använder Chatter?

Ja. Du måste inte använda Chatter för Forum-funktionerna. Du kan fortfarande få fördelarna med kraftfull märkning och mobil åtkomst tillsammans med andra nyckelfunktioner som till exempel Idéer och Frågor och svar.

Chatta