PRESS AND NEWS

 

Sydafrika bollar ut kundtjänsten i molnet inför världens största fotbollsturnering

Stockholm, den 9 juni 2010 – Den sydafrikanska turistbyrån South Africa Tourism, vilket är den officiella kundtjänsten för världens största fotbollsturnering som hålls vart fjärde år, har valt den molnbaserade kundtjänstlösningen Service Cloud 2 från salesforce.com. Service Cloud 2 möjliggör för South Africa Tourism att erbjuda de mer än 300 000 förväntade internationella gästerna realtidsinformation om till exempel logi, de hetaste aktiviteterna och attraktionerna kring turneringen, oavsett var de befinner sig.

– När hundratusentals besökare kommer hit för fotbollen vill vi ge dem en upplevelse som de aldrig kommer att glömma. Vi vill hjälpa dem att hitta till det bästa som Sydafrika kan erbjuda genom en fantastisk kundtjänst med relevant information i realtid. Service Cloud 2 hjälper oss inte bara att dra nytta av och engagera besökare via sociala medier utan hjälper oss att snabbt ställa om inför denna utmaning utan att köpa in kostsam och komplicerad mjukvara, säger William Price, global manager of E-Marketing, South African Tourism.

South Africa Tourism använde tidigare en kundtjänst som baserades på ett in-house Excel-baserat system. De insåg att det behövdes en lösning som var anpassat för evenemangets enorma storlek och som kunde tillgodose behoven hos moderna resenärer. Cloud computing lockade eftersom lösningen var flexibel och kunde skalas upp inför evenemanget och sedan anpassas efter det behov som finns efter turneringen. Det var en viktig orsak till varför South Africa Tourism valde salesforce.com och inte Oracle eller Microsoft eftersom skalbarheten hjälper dem att undvika stora löpande kostnader för mjukvara, hårdvara och underhåll.

Kundtjänsten når gästerna där de är
Med Service Cloud 2 och dess mobilfunktionalitet samt koppling till andra nättjänster kan resenärer till Sydafrika få svar på sina frågor från turistbyråns kundtjänst via Google, Twitter och på smart phones.

Den sydafrikanska turistbyrån kopplar den molnbaserade kundtjänsten från salesforce.com till det sociala nätverket Twitter vilket innebär att gästerna kan få tips och råd via hashtaggen @gotosouthafrica. Alla tweets som innehåller hashtaggen plockas upp av kundtjänstlösningen. Kundtjänstmedarbetarna kan sedan fånga upp konversationen och hjälpa gästerna.

Kundtjänstlösningen integreras även mot Salesforce Ideas, en tjänst som möjliggör för användare att publicera idéer som andra användare sedan kan rösta på. Användarnas bästa idéer bubblar på sätt upp till toppen. South Africa Tourism kan på så sätt få viktig feedback kring turneringen i realtid och sprida populära användargenererade tips och råd bland gästerna. Salesforce Ideas integreras även mot en iPhone-applikation.