PRESS AND NEWS

 

Salesforce lanserar internationellt utbildningsprogram för att hitta nya talanger till IT-sektorn.

Salesforce lanserar internationellt utbildningsprogram med fokus på individanpassade inlärningsvägar för att hjälpa organisationer och talanger att förbättra sina digitala färdigheter.

Under de senaste åren har många företag påskyndat sin digitala omvandling och infört nya digitala lösningar. Behovet av nya talanger inom it-sektorn är dock fortsatt omättligt.

Salesforce vill nu stödja norra Europa genom att skapa ett särskilt utbildningsprogram som ska locka nya talanger till it-sektorn och hjälpa organisationer att minska den digitala kompetensbristen. För att tilltala en bredd av talanger, erbjuder Salesforce personliga inlärningsvägar där innehållet kommer att anpassas efter varje deltagare. Även om många företag i dag förlitar sig på traditionell kursbaserad inlärning, ser Salesforce att organisationer i framtiden måste kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter som baseras på individuella behov och önskemål. Här är till exempel Salesforce utbildningsplattform Trailhead en väldigt viktig del av programmet för att smidigt kunna introducera deltagarna till nya digitala färdigheter.

Med programmet vill Salesforce även hjälpa deltagarna att komma i kontakt med partners och företag som är i behov av medarbetare med digital kompetens, och på så vis skapa en enkel och snabb matchning.

Enligt IDC:s rapport kommer Salesforce att skapa 242 600 nya arbetstillfällen bara i norra Europa fram till 2026. I Sverige har Salesforce investerat i rekrytering av nya talanger i flera år. Företaget samarbetar bland annat med Academic Work, IHM Business School och Professionals Nord.

-Jag är väldigt glad över detta projekt då det direkt adresserar utmaningen med att snabbt generera talanger till it-sektorn. I Sverige har vi tillsammans med våra partners, såsom Fluido och Axenon, länge arbetat för att stänga det digitala kompetensgapet. Tack vare det nya utbildningsprogrammet kommer vi nu att ha en mångsidig skara av nyutbildade Salesforce-talanger i hela norra Europa, säger Dan Bjurman Sverigechef för Salesforce.