APEC PRP Notice

 
 

Gäller från och med den 16 juli 2020


SFDC och SFDC-koncernen har erhållit PRP-certifiering (Privacy Recognition for Processors) från APEC och kommer att behandla alla personuppgifter som lämnas in via de tjänster som anges i PRP-meddelandet från Salesforce som du hittar här (http://cbprs.org/compliancedirectory/prp/), i enlighet med denna certifiering.

Om du har ett olöst problem med sekretess eller dataanvändning som vi inte har tagit itu med på ett tillfredsställande sätt, kontakta (utan avgift) vår tredjepartsleverantör för tvistelösning på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.