Vad är CRM?

CRM: Med fokus på våra kunder

Med hjälp av CRM-applikationer för kundhantering kan du ta hand om befintliga och framtida kunder. Personal inom försäljning, marknadsföring och kundservice kan hantera sina kundkontakter från ett och samma ställe. Du kan fatta bättre affärsbeslut eftersom du alltid har tillgång till korrekt och uppdaterad kundinformation.

crm sales and marketing

Försäljning och marknadsföring

Marknadsföring och försäljning utgör grunden för starka kundrelationer. Med CRM-applikationer kan du följa en säljprocess och skapa en översikt över pågående affärer, enskilda säljares resultat och beräknade intäkter. På så sätt kan du ställa prognoser med hög tillförlitlighet, fatta bättre beslut och hålla kunderna nöjda.

Marknadsförare kan dessutom undersöka vilka kampanjer som genererar bäst leads och resulterar i flest säljtillfällen. Med hjälp av CRM kan marknadsförare påvisa avkastningen på investeringen i en viss kampanj och få det budgetstöd som behövs för de aktiviteter som genererar störst intäkter.

 

crm and customer service and support

Kundservice och support

Nöjda kunder och minskade serviceutgifter: Detta är alla kundserviceansvarigas mål. Tack vare CRM-applikationer kan du tillhandahålla snabbare, flexiblare och billigare service i alla kanaler, från callcenter till sociala medier.

I dag förekommer alltfler diskussioner och frågor om företag och produkter i sociala nätverk. Det händer säkert att kunder söker svar på Google, Twitter eller någon annan källa på Internet. Vissa CRM-applikationer kan servicerepresentanterna använda för att automatiskt söka efter och koppla samman dessa diskussioner, så att kunderna snabbt får svar på sina frågor och kundnöjdheten ökar.

 

crm and cloud computing

CRM och cloud computing

CRM övergår alltmer till cloud computing. I stället för att köpa och underhålla dyra servrar och mjukvara för hantering av kundkonversationer och information kan företagen använda sig av webbaserade CRM-applikationer (som körs i molnet) och få högre avkastning på sina investeringar.

CRM-applikationer måste vara enkla att använda för säljare, marknadsförare och servicerepresentanter inom alla branscher. Därför satsar alla smarta företag på en CRM-plattform som ger dem fria händer att anpassa lösningen efter verksamheten. Det är det bästa sättet att öka anpassningen och säkerställa att CRM-applikationerna fungerar i enlighet med specifika behov.

En annan viktig egenskap för effektiva CRM-applikationer i molnet är fleranvändarmiljö. Med den här arkitekturen, som liknar den hos Amazon.com och Google, har alla kunder en gemensam teknik, kör den senaste versionen och får automatiska uppgraderingar. Det innebär att de kan fokusera på verksamheten i stället för på tekniken.

Salesforce.com är ledande inom cloud computing för företag. Våra viktigaste CRM-applikationer, Sales Cloud och Service Cloud, körs på vår Force.com-plattform och infrastruktur, helt i molnet.

 

 

Chatta