cirka 100 anställda

 
 

Kivra rullar ut röda mattan med Salesforce

Vår moderna livsstil medför mängder med papper, från lönespecifikationer till försäkringsbrev och pensionsbesked. Det kan vara arbetsamt att samla ihop och förvara dokument, och dokumentskåp är minst sagt föråldrat. Personer i Sverige har däremot ett annat sätt att förvara dokument säkert och sökbart – Kivra.

Kivra är en säker digital brevlåda som används av 4,3 miljoner svenskar – över 40 procent av befolkningen. Och med Salesforce satsar företaget nu på att nå ut till fler B2B-kunder.

”Under de senaste tio åren har vi växt från några få företag och ett par tusen användare till över 40 000 avsändare”, säger Frederik Lindgren, Process Manager på Kivra. ”Med Salesforce kan vi optimera kundupplevelsen och hitta fler möjligheter till korsförsäljning.”

Företaget har visserligen använt Sales Cloud för att lagra kunduppgifter sedan 2012, men 2019 lanserade man ett initiativ med implementeringspartnern Fluido för att ta vara på plattformens alla funktioner. Det visade sig vara bästa möjliga tajmning. Fler företag ville digitalisera sin kommunikation till följd av coronapandemin, så det var ett perfekt tillfälle att börja hantera kunddata smartare.

Inga fler manuella processer

Invånare i Sverige kan ansöka om BankID och börjar i regel få viktiga dokument skickade till sig runt 16 års ålder. Med BankID kan de registrera sig för en Kivra-brevlåda. För att kunna ta emot dokument behöver de bara ge deltagande företag sitt personnummer i stället för en postadress.

Men för företag som skickar dokument var det inte fullt så enkelt. ”Innan processen ändrades med Salesforce var det väldigt krångligt att onboarda kunder”, minns Lindgren. ”Det tog mellan 15 och 18 dagar för vårt team med fyra personer att onboarda en kund i en frustrerande manuell process”.

Numera är det betydligt enklare. Med nya onboardingarbetsflöden i Salesforce kan kunderna skicka in ett enkelt webbformulär. Nu tar det mindre än en minut och det tar bara hälften så lång tid för en enda medarbetare att sköta processen. Det innebär också att resten av teamet kan ägna sig åt mer värdefulla aktiviteter.

”Vi rullar ut röda mattan för kunder med Salesforce och det har verkligen stärkt lagandan och arbetsmoralen att slippa tidskrävande manuella processer. Vi använder Trailhead för att komma igång på plattformen så att personalen kan börja jobba direkt med minimal utbildning”, säger Lindgren.

Bakom kulisserna är Salesforce integrerat med CreditSafe, en plattform som gör kreditkontroller på företag. Företagsdata verifieras automatiskt och information om kundens omsättning och antal anställda registreras.

Slutligen kan kunden signera avtalen digitalt via AppExchange-lösningen Scrive och börja använda plattformen.

Hitta tillfällen att agera mer proaktivt

Snabbare och effektivare onboarding har varit till stor fördel för Kivra. Dessutom registrerar Salesforce mer heltäckande och korrekta kunddata som kan analyseras för att hitta möjligheter till korsförsäljning.

”Vi har stor hjälp av Salesforces instrumentpaneler och Tableau för att se vad våra medelstora och stora företagskunder faktiskt skickar”, säger Lindgren. ”Vi har kunder av alla storlekar, men om vi ser att ett stort bolag använder plattformen för att till exempel skicka fakturor kan våra säljare ta kontakt och ta reda på om de även vill använda Kivra till att skicka lönebesked.”

Genom att hantera pipeline och säljmöjligheter i Sales Cloud kan teamet även se var resurserna bör fokuseras för att ha störst effekt på företagets tillväxtplaner.

”Vi har 40 000 kunder i vårt system. Utan Salesforce skulle vi helt enkelt inte kunna maximera möjligheterna till korsförsäljning så att företaget kan fortsätta växa”, säger Lindgren.

Ständig innovation som företagskultur

Initial feedback från kunderna har varit överväldigande positiv, men Kivra är inte klara med att optimera tjänsten än. Teamet försöker hela tiden hitta nya områden för förbättring så att processen kan göras ännu smidigare. Man kommer nu att börja spåra kundnöjdheten för att hålla koll på kundernas föränderliga krav.

Så småningom kommer hela kundresan att automatiseras i Salesforce, från onboarding till fakturering, och företaget kommer att använda Einstein för att göra processerna smartare med artificiell intelligens. Säljteamet kommer då att kunna fokusera på bättre, mer personaliserade samtal med kunderna.

Nu planerar teamet att automatisera manuella marknadsföringsprocesser med Marketing Cloud. ”Utöver att skicka nyhetsbrev och pressmeddelanden tänker vi använda Salesforce för att kvalificera leads. Då kan vi kontakta leads med rätt innehåll vid rätt tidpunkt”, tillägger Lindgren.

Nu när Kivras digitala omvandling tar fart ligger företaget bra till för att nå sina tillväxtmål och stärka sina konkurrensfördelar. ”Salesforce hjälper oss att blir mer skalbara och effektiva, men vi kan också ge våra kunder en sömlös digital upplevelse som förhoppningsvis ger oss ett försprång i konkurrensen”, avslutar Lindgren.
 
 

Ta en titt på produkterna som hjälper Kivra att växa.

 
Marketing

MARKNADSFÖRING

Få pipelinen att växa med bättre data, insikter och marknadsföring.
Service

SERVICE

Få nöjdare kunder med högre livstidsvärde.
Sales

FÖRSÄLJNING

Förbättra, centralisera och snabba på försäljningen.
 

Fortsätt att läsa liknande berättelser.

Har du några frågor? Vår personal har svaren.

Fråga om Salesforce-produkter, priser, implementering eller någonting annat – våra välutbildade representanter är redo att hjälpa till.