RFSL bygger en medlemsorganisation för framtiden med Salesforce

 

Ta del av hur RFSL inom ett år ökade med 30% bland månadsgivare och medlemmar.

Att få en organisation som i mångt och mycket verkat i det fysiska att förflytta sig in i det digitala är utmanande. Särskilt om verksamheten är relativt liten och oerhört kostnadsmedveten. RFSL har gjort den resan och lyckats att öka antal medlemmar såväl som månadsgivare med 30%.
 
 
"Vi ser tydligt hur medlemsresan förenklas och bara det faktum att vi inom ett år efter bytet till Salesforce nådde ett medlemsrekord säger en hel del."
Fredrik Nilsson
insamlingschef på RFSL och ansvarig
för implementeringen av Salesforce lösning
 
 
 

1. En kamp för det goda.

Sedan starten 1950 har RFSL bedrivit en mångsidig verksamhet. Ytterst är man en medlemsorganisation vars ständiga ambition är att öka antalet medlemmar och månadsgivare. Men RFSL agerar även som en plattform för organisering på lokal, nationell och internationell nivå och samlar därmed många olika parters, förbund och organisationer till en gemensam dialog och aktiviteter som driver förändring. Ett exempel är utbildningsinitiativ som ger företag och organisationer de verktyg de behöver för att ligga i framkant med sitt inkuderingsarbete.
 
 

2. Ett lösning som tål höga ambitioner.

Ambitionsnivån är hög. Strävan mot visionen om att skapa en mer jämlik värld där alla hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras, bygger på en ständig ökning av antalet medlemmar och månadsgivare men också i att kunskap om hbtqi-relaterade frågor sprids. Och tillväxtplanerna är ambitiösa. 10 000 medlemmar och 1 000 månadsgivare under 2022, vilket innebär en ökning på ca 30% i båda fallen.

Vi ser tydligt hur medlemsresan förenklas och bara det faktum att vi inom ett år efter bytet till Salesforce nådde ett medlemsrekord säger en hel del. För oss är det inte bara viktigt att ha många medlemmar; vi behöver också nå ut till rätt medlemmar med rätt information, säger Fredrik Nilsson, insamlingschef på RFSL och ansvarig för implementeringen av Salesforce lösning. 

Att bedriva ett effektivt opinionsarbete handlar i mångt och mycket om förmågan att kommunicera mellan olika delar av organisationen men också om att smidigt ta fram och sprida kampanjer med hög relevans för medlemmarna.

I RFSLs fall ville man dessutom lösa de utmaningar man hade med att hantera betalningar och säkerhetsställa att utskick och avier skickas ut på ett korrekt sätt till medlemmarna. 

Beslutet att lösa detta föll på Salesforce vars lösning gör det möjligt för RFSL att samarbeta med andra delar av organisationen, exempelvis RFSL Utbildning och Rainbow Academy (RFSL:s digitala plattform för lärande) men som också effektiviserar medlemskontakten och automatiserar hanteringen av avgifter och gåvor.

 
"Dessutom har medlemmarnas möjlighet att själva få överblick och hantera sitt medlemskap gjort att vi kunnat avlasta vår medlemsservice och fokusera på det vi är bra på, att skapa en mer jämlik värld för hbtqi-personer, säger han vidare."
Fredrik Nilsson
insamlingschef på RFSL och ansvarig
för implementeringen av Salesforce lösning.
 
 

3. Skräddarsytt och heltäckande.

Kärnan i RFSL:s nya lösning bygger på Salesforce Non Profit Success Pack vars partner Axenon tagit fram lösning anpassad för just den svenska insamlingsmarknaden.

Lösningen ger användare åtkomst till en kundportal där de enkelt kan registrera sig som medlem eller givare och hantera betalningen via Swish eller Klarna och där flödet integrerats med Assently för e-signering. De som registrerat sig som medlemmar får automatiskt inloggningsuppgifter till ett Experience Cloud där de sedan kan hantera och förnya sitt medlemskap eller donera pengar.

Trots den stora ökningen av antalet medlemmar får vi mycket färre och mer positiva mejl till vår support nu än före systembytet och medlemmarna är mycket nöjda, säger Fredrik Nilsson. Dessutom har medlemmarnas möjlighet att själva få överblick och hantera sitt medlemskap gjort att vi kunnat avlasta vår medlemsservice och fokusera på det vi är bra på, att skapa en mer jämlik värld för hbtqi-personer, säger han vidare.

Förutom att RFSL får en komplett överblick av intäkter från medlemskap och gåvor, kan kunddata hämtas in från kundportalen för att användas som underlag i vidare kommunikationsinsatser. Kommunikationsaktiviteter såsom medlemsinformation och kampanjer hanteras med hjälp av Marketing Cloud som gör att utskick distribueras och följs upp på ett effektivt och säkert sätt.

Vi kan lättare prioritera våra insatser tack vare en snabb överblick kring hur en kampanj utvecklas.

RFSL har använt sig av myTrailhead, Salesforce plattform för interaktivt lärande, som ett stöd i den interna implementeringsprocessen. Att ha tillgång till alla självstudier och kunna hitta lösningar på problem är värdefullt, säger Nilsson.

Vi möts av engagemang och vilja från Salesforce att utveckla befintliga tjänster och skapa nya vilket innebär att Salesforce är en framtidssäkrad plattform att växa i.

Och Fredrik Nilsson har redan planer för hur Salesforce lösningar kommer att kunna skapa ännu större värden för medlemmar och givare i en snar framtid.

Jag ser framför mig att vi inom snar framtid kommer att kunna erbjuda ännu mer medlemsinformation, fler och tydligare förmåner, bättre artiklar och en mer skräddarsydd användarupplevelse. En större mångfald helt enkelt, avslutar han.

Om RFSL RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en organisation med cirka 7000 medlemmar och 34 avdelningar spridda över Sverige.

2000 utsågs föreningen till Årets Lobbyist med motiveringen "Sällan har så många fått känna av en så påtaglig förändring av samhällsklimatet, där så få haft ett så viktigt inflytande".

Nyfiken att höra mer hur vi hjälper .org företag?