Stadsmissionen

 
10 medarbetare
Salesforce-kund sedan 2019
 
 

Stadsmissionens vässade verktyg för att motverka matfattigdom och svinn

Allt fler svenska hushåll hamnar, eller riskerar att hamna, i matfattigdom. Det innebär att man inte har råd att äta näringsriktig mat regelbundet. Stadsmissionen har länge varit ledande i kampen mot (mat)fattigdom och måltiden är viktig i den öppna sociala verksamheten. Sedan 5 år tillbaka erbjuder Stadsmissionen också matkasseutdelning och medlemskap i sociala matbutiker. Logistiken runt mathanteringen ställer enorma krav på effektiva arbetssätt, systematik och uppföljning. Med riktat projektstöd från Postkodlotteriet och i samarbete med Salesforce och Isobar har Sveriges Stadsmissioner lyckats. 

Stadsmissionen finns i tio regioner med social verksamhet på 30-talet orter från Umeå i norr till Malmö i söder. Varje Stadsmission har en öppen mötesplats dit människor i social och ekonomisk utsatthet, bland annat människor i hemlöshet, kommer för akut stöd. En måltid både mättar, värmer och du blir en del av en gemenskap. En säng, en dusch eller möjligheten att tvätta kläder innebär ett akut stöd. Personalen bygger tillitsfulla relationer som utgör grunden för ett långsiktigt förändringsarbete, socialt stöd och kanske ett eget hem. Stadsmissionen driver också matbanker där vi tar emot överskottslivsmedel från livsmedelsbranschen och ser till att den når människor i behov.

En oerhört viktig fråga för alldeles för många

Forskning från Ersta Sköndal Bräcke Högskola visar att 100- 400 000 människor i Sverige lever i matfattigdom och Stadsmissionens stöd till människor i ekonomisk utsatthet innefattar till stor del mat. Det kan handla om en måltid, matkassar, eller subventionerad mat. Tillsammans delar stadsmissionerna ut 1 200 matkassar varje vecka, serverar 2 500 måltider dagligen och har 6500 medlemmar i två Matmissionen-butiker. Totalt tog Stadsmissionen hand om 1 800 ton överskottslivsmedel år 2020.

För en ensamstående förälder och dennes barn är en matkasse från Stadsmissionen ett välkommet bidrag. I matkassen finns hälsosam mat som grönsaker och frukt. Matkassen gör att pengar som annars hade gått till mat kan användas till att betala hyran, nya glasögon eller stövlar till barnen. Att inte behöva ställa sig frågan om man kommer att ha mat till sina barn i slutet av månaden minskar oron och bidrar till ökad trygghet.

Sveriges Stadsmissioners samarbete med Salesforce inleddes 2019. För Salesforce är det viktigt att göra skillnad. Inte bara genom filantropi och välgörenhet, utan även genom att tillgängliggöra sin teknologi till aktörer som själva kan göra skillnad. Genom att ge organisationer som Stadsmissionen åtkomst till sina avancerade molnlösningar vässar också Salesforce sin kompetens och teknologi för att i framtiden kunna vara en ännu mer meningsfull samhällsaktör.

 

Behov av att effektivisera arbetssätt

Att jobba med livsmedel ställer stora krav på systematik, och att effektivt hantera både det som kommer in och doneras och på det som säljs. När du arbetar med livsmedel är spårbarhet ett lagkrav. Tidigare sköttes spårbarheten manuellt, med papper och penna antecknade man vilket företag maten kom ifrån och vilken verksamhet som skulle ta emot den, skrev in i en excel fil och skickade det som följesedel till verksamheten. Det var resurskrävande och ineffektivt. Och det hindrade verksamheten från att växa. Sedan samarbetet med Salesforce initierades har Stadsmissionen successivt förändrat stora delar av sitt arbetssätt till att digitalt scanna inkomna och utgående varor och automatiskt skicka följesedlar via en app.

Bättre möjligheter att samarbeta med flera

Tillsammans med Salesforce har Stadsmissionen lyckats skapa sig en bättre överblick över den storskaliga verksamheten, som fortsätter att växa. Med bättre koll på data kan man direkt i Salesforce-miljön se hur mycket mat som hämtats från olika butiker och vad som faktiskt används till måltider, matkassar och butik.

Förutsättningarna för utökat samarbete med Stadsmissionens olika partners har också stärkts. Idag samarbetar man med flera nationella livsmedelsaktörer som alla donerar överskottsmat de av olika anledningar inte kan sälja. Med ännu bättre spårbarhet och en mer effektiv varuhantering är förutsättningarna för att skala upp verksamheten och etablera ännu fler partnerskap goda.

”Den helhetsbild som Stadsmissionen fått med Salesforce-lösningen är ovärderlig för samarbeten med livsmedelsaktörer lokalt och nationellt. Genom att tillhandahålla statistik bidrar vi till våra samarbetspartners strategiska arbete för minskat matsvinn och till hållbarhetsredovisning,” säger Anne Lunde Dinesen, Projektledare på Stockholms Stadsmission.

En plattform för samhällsnära tillväxt

Idag arbetar Stadsmissionens medarbetare direkt i Salesforce, via dator eller app. Modulerna har utvecklats tillsammans med Isobar för att vara intuitiva och fungera för just stadsmissionernas verksamhet, även för de personer som arbetstränar.

I takt med att Postkodlotteri-projektet fortgått har också Stadsmissionens kamp mot matfattigdom stärkts, från att man tidigare kunnat hantera 900 ton överskottslivsmedel per år till dagens nivåer om 1 800 ton. 

 

Fortsätt att läsa liknande berättelser

Har du några frågor? Vår personal har svaren.

Fråga om Salesforce-produkter, priser, implementering eller någonting annat – våra välutbildade representanter är redo att hjälpa till.