Staden Boston


"Vi använder teknik på ett bättre sätt för att öka den mänskliga kontakten när vi hjälper företag att komma igång och växa i Boston."

– Thomas M. Menino
Borgmästare

Boston ersätter byråkrati med social teknik

Stadsledningen spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa företag att komma igång och expandera – att skapa arbetstillfällen och driva på den lokala ekonomin. Att starta ett nytt företag kan dock vara skrämmande, så i Boston bestämde man sig för att använda ny social teknik för att hjälpa företagarna ännu mer.

Boston Business Hub bygger på Force.com-plattformen och ger småföretagare enkel tillgång till den information de behöver och hjälper dem att omedelbart få svar på sina frågor av rätt person. När man skapade Boston Business Hub fick stadsledningen titta på sin egen företagaranda. ”Vårt mål var att ta bort alla barriärer, så att våra experter på företagsutveckling kunde bli smidigare och samarbeta bättre när de hjälper Bostons företagare”, säger informationschefen Bill Oates.

Tidigare var nya företagare tvungna att kontakta flera olika myndigheter för att ordna allt som behövdes. Idag skapar Boston Business Hub en enda kontaktpunkt för företagare, vilket ger mer transparens, effektiviserar processen och sparar värdefull tid.

Stadsanställda samarbetar för att sporra nya företag

Genom att arbeta internt som en socialt ansluten organisation förbättrade staden Boston den interna kommunikationen, höll sin personal uppdaterad och hjälpte alla att tillhandahålla bästa möjliga information och service till företagarna. "Vi använder tekniken för att öka den mänskliga kontakten, inte för att ta bort den", säger borgmästaren Thomas M. Menino.

När det kommer in frågor via Boston Business Hub dirigeras de direkt till rätt expert inom företagsutveckling. Personalen är alltid tillgänglig för att komma med det bästa svaret eller den bästa lösningen via det interna sociala nätverket. ”Vi lovar att besvara alla frågor inom två arbetsdagar, och vi är ofta betydligt snabbare än så med hjälp av Salesforce och Chatter”, säger Rafael Carbonell, ställföreträdande chef för Bostons enhet för företagsutveckling. ”Det fungerar så bra att vi använder Chatter allt mer för att hantera projekt åt våra uppdragsgivare.”

Eftersom den sociala delningen av information inom personalen blivit en sådan framgång, vänder sig staden allt oftare till sociala kanaler för att få feedback och idéer till Boston Business Hub direkt från sina uppdragsgivare: entreprenörer, företagsägare och företagsrådgivare i Boston.

Staden Boston
Staden Boston
Hitta staden Boston på Facebook

 

Produkter använda av Staden Boston
Chatta