CNS Response


"Salesforce hjälper oss att använda crowdsourcing för behandlingar, så att vi i vår tur kan hjälpa patienterna dubbelt så snabbt."

– George Carpenter
vd

CNS Response tar crowdsourcing till läkekonsten

Konsumenter använder crowdsourcing för att hitta allt ifrån bra restauranger till en billig hårklippning. Men konceptet har ännu inte tagit fart när det handlar om allvarligare ämnen som att hjälpa yrkesmänniskor inom läkekonsten att ta hand om patienternas sjukdomar – tills nu. CNS Response (döpt efter det centrala nervsystemet) är ett innovativt företag inom neurovetenskap. Där utvecklar man en databas som medicinare kan använda för att utbyta information om hur enskilda patienter svarar på mediciner och hur resultatet blir. Med CNS:s onlineregistrering kan läkare använda crowdsourcing och rekommendera psykiatrisk behandling och medicinering baserat på vad som har fungerat bra för andra patienter med liknande hjärnmönster.

"Det har alltid varit fråga om att prova sig fram när det gäller att hitta rätt medicinering för depression eller posttraumatiskt stressyndrom. Man kan misslyckas många gånger innan en läkare träffar rätt", förklarar George Carpenter, vd. "Vår databas hjälper läkare att förstå hur olika mediciner kan påverka deras egna patienter och därigenom förutse vilken behandling som kommer att fungera bäst." Det är goda nyheter för en av tio amerikaner som för närvarande tar antidepressiva medel. Hälften av dessa svarar inte på medicinerna.

CNS:s databas innehåller redan mer än 35 000 poster och den förväntas fördubblas i storlek under 2013. All den informationen finns i Salesforce och medicinare och psykiater kan enkelt komma åt den och uppdatera. Läkare kan använda en anpassad app som skapats i Salesforce-plattformen och lägga in information via en iPad medan de undersöker sina patienter. De kan även få anpassade rapporter för patienter i realtid.

"Det har kommit många nyheter inom neuroavbildning, men vi provar oss fortfarande fram med samma behandlingar som vi hade för 10–20 år sedan", säger Carpenter. "Nu kan vi, tack vare Salesforce, hjälpa medicinare att se vilka mediciner som har största sannolikhet att ge önskat resultat. Tidiga resultat visar att vi kan hjälpa patienterna att bli bättre dubbelt så fort än tidigare."

CNS använder också populära sociala nätverk för att hjälpa patienterna. Inom företaget använder medarbetarna Salesforce Chatter för att dela med sig av information och samarbeta för att hjälpa läkarna och patienterna. Företaget använder även Twitter för att hålla kontakt med journalister som arbetar med historier om den psykiska hälsan, och för att ha koll på de senaste nyheterna.

En studie med Walter Reed Medical Center

Det som avgjorde beslutet om att CNS skulle bli socialt var de ökade självmordstalen inom den amerikanska militären. "I år har vi förlorat fler militärer i självmord än i strid", förklarar Carpenter. "Vi tänkte att om vi kan samla ihop medicinarregister från hela landet får vi en bättre överblick och kan snabbare ge soldaterna rätt behandling."

CNS påbörjar en klinisk studie om den här crowdsourcing-tekniken tillsammans med Walter Reed National Military Medical Center. Man kommer att behandla 2 000 patienter som har diagnostiserats med psykiska störningar som depression, posttraumatiskt stressyndrom och mild traumatisk hjärnskada. "Vi hoppas rädda liv genom att militärerna ska slippa testa mediciner som inte fungerar på dem."

CNS Response
CNS Response
Produkter använda av CNS Response
Chatta