GE Capital


"Vi kopplar samman kunder med GE Capital – och med varandra – snabbt, effektivt och socialt."

– Sigal Zarmi
Informationschef i Nord- och Sydamerika

GE Capitals sociala community bygger starkare kundrelationer

”Vi är inte bara en bank. Vi bygger också.” På GE Capital är man stolta över sin rika historia där man byggt upp och stött tillväxt. Idag använder företaget ny social teknik för att utveckla sin uppgift att tillhandahålla ekonomitjänster och expertis för att hjälpa sina kunders kapital att utvecklas vidare.

I takt med att GE Capital omformas till ett social enterprise upplever företaget nya typer av tillväxt. Till exempel starkare och mer djupgående relationer till sina kunder och ett större engagemang och samarbete hos de anställda.

I den nya, mer sociala företagsvärlden förstod GE Capital snabbt vikten av att skapa band till sina kunders värld. ”Kraften i Social Enterprise i företagssegmentet ligger i att man verkligen kan arbeta tillsammans med sina kunder och ge dem mervärde på sätt som vanlig interaktion oftast inte kan”, säger Sigal Zarmi, informationschef på GE Capital i Nord- och Sydamerika.

Utnyttja marknadens expertis

Inför ett kommande kundevenemang började GE Capital utveckla ett nytt samarbetscommunity som man kallade för Access GE. Genom att bygga på Force.com-plattformen och använda en flexibel utvecklingsmetodik kunde företaget lansera communityt inom fem veckor, i tid till toppkonferensen National Middle Market Summit som GE Capitals vd anordnade.

Access GE är en blomstrande community där vd:ar och ekonomichefer på mellanmarknaden kan utnyttja expertisen hos sina kollegor och GE Capitals anställda. Cheferna kan interagera med sina kollegor som har liknande behov eller samma erfarenheter med hjälp av Chatter och delta i diskussioner i ämnen av ömsesidigt intresse. De dynamiska, sociala samtal som förs på Access GE förkortar den tid det tar för kunderna att få svar eller information som de söker efter.

”Vi kopplar samman kunder med GE Capital – och med varandra – snabbt, effektivt och socialt, och skapar djupare relationer med viktiga kunder”, förklarar Zarmi. ”Det är där som kraften i det sociala nätverket ligger.”

Kraften i social teknik är att också gynna samarbete mellan företagets anställda. Säljteamet på över 3 100 medarbetare loggar in på Chatter för att dela med sig av säljstrategier, hitta interna experter och upptäcka möjligheter till inbördes försäljning.

GE Capital
GE Capital
Produkter använda av GE Capital
Chatta