Heidrick & Struggles


"Salesforce hjälper oss att förändra vårt företag för en social värld."

– Alwin Brunner
Vice VD och informationschef

Heidrick & Struggles anlitar Salesforce för att omvandla företaget

Sociala medier håller på att förändra praktiskt taget alla branscher, inklusive personal- och ledningsrekrytering. Den explosionsartade populariteten för professionella sociala nätverk gör det enklare att hitta potentiella jobbkandidater. Heidrick & Struggles är global ledare inom ledningsrekrytering sedan 1953 och ser till att hålla jämna steg med den sociala utvecklingen genom att utöka sina tjänster med konsulttjänster för ledarskap.

Allt började när en gammal databas inte kunde uppfylla företagets ökande behov inom ledarskapsrådgivning och serviceerbjudanden. Genom att använda Salesforce utvecklade Heidrick & Struggles ett nytt, socialt system som nu ligger till grund för företagets framgångsrika omvandling.

”Vi valde Salesforce Platform eftersom den kunde erbjuda molntjänster, utbyggnadsmöjligheter och robusta mobila möjligheter”, säger informationschefen Alwin Brunner. ”Genom att automatiska uppgraderingar ingår vet vi att vårt nya system inte kommer att bli förlegat.”

Sales Cloud gör att vi kan hantera kontakterna – både med kandidater och kunder – så företaget kan arbeta med sin kärnverksamhet på ett problemfritt sätt. Anpassade appar – byggda med Salesforce Platform – följer kandidaterna genom deras karriärer och hjälper Heidrick & Struggles att stödja varje kandidats eller kunds individuella behov. Eftersom kandidaterna senare kan utvecklas till kunder är det viktigt att företaget ger utmärkt service vid alla kontaktpunkter, varje gång.

Förutom kundadministration innehåller det nya systemet också fullständiga sociala funktioner. Chatter ger företagets mer än 1 400 anställda möjligheten att samarbeta och snabbt dela information. Vid ett nyligen genomfört evenemang anordnade företaget en särskild Chatter-community för sina partners, som kunde ställa frågor, dela med sig av idéer och till och med planera kommande evenemang i realtid. I framtiden planerar företaget att lansera ytterligare sociala funktioner som ger snabbare omsättning av kundens produkter och förenklar kommunikationen.

Mobil åtkomst gör att Heidrick & Struggles anställda kan visa och uppdatera information från sina iPad-, iPhone- och BlackBerry-enheter. ”Eftersom våra anställda finns i 38 länder, och ofta befinner sig ute på fältet, så förändrar mobil åtkomst allt”, säger Brunner. ”Med Chatter Mobile kan de samarbeta var de än befinner sig.”

En värld utan kortregister

I takt med att Facebook, LinkedIn och Twitter blir en allt större del av människors dagliga liv håller sociala medier på att bli en nyckelkanal för att hålla kontakten med kandidater och bygga upp en community. Integration med sociala nätverk hjälper också Heidrick & Struggles att lära sig mer om kandidater och kunder och att förstå hur andra ser på dem. ”Marketing Cloud kommer att hjälpa företaget att få en offentlig syn på potentiella kandidater och se om de är eventuella ledare eller personer som kan påverka”, förklarar Brunner. ”Vi förbättrar våra processer på ett sätt som vi inte kunde ha föreställt oss för bara några år sedan.”

Heidrick & Struggles
Heidrick & Struggles

 

Produkter använda av Heidrick & Struggles
Chatta