Kelly Services


"Att satsa socialt har inneburit en totalförvandling för oss."

− Joe Drouin

Informationschef

Kelly Services sätter sociala verktyg i arbete

Relationer betyder allt för Kelly Services. Företaget blev från början känt genom ”Kelly Girl” (som transkriberade eller satt vid en skrivmaskin), men är nu världsledande när det gäller olika lösningar för arbetskraft. Kelly har visstidsanställd, inhyrd eller direktanställd personal och sysselsätter mer än en halv miljon människor världen över. Företaget förlitar sig på sociala verktyg för gränsöverskridande samarbete.

Kelly har kommit långt sedan den första arbetstagaren anställdes 1946. Allteftersom företaget växte och började hyra ut tjänster och erbjuda konsulttjänster, växte också behovet av regelbunden kommunikation för att kunna erbjuda pakettjänster till multinationella kunder. Det var då företaget vände sig till Salesforce för att förbättra kommunikationen och samarbetet och kickade igång Kellys förvandling mot att bli ett Social Enterprise.

Tack vare ett privat socialt nätverk inom företaget kan Kellys anställda numera samarbeta och delta i konversationer inom olika funktioner, områden och aktiviteter. ”Denna typ av övergripande direktkommunikation hela organisationen ger dig känslan av att vara ett litet företag. Det finns faktiskt möjlighet att ha kontakt med alla”, säger Carl Camden, som är ordförande och vd.

Företaget blir också mer effektivt. ”Som ett Social Enterprise har vi utökat vår försäljningsverksamhet utanför den traditionella uppdelningen mellan försäljning och kundbearbetning”, förklarar informationschefen Joe Drouin. Nu är alla inom företaget experter på allt som kan leda till ökad försäljning, nya affärstillfällen eller nya möjligheter. Att satsa socialt har inneburit en totalförvandling för oss.”

Att satsa socialt hjälper Kelly att förkorta företagsprocesser som till exempel resurshantering och rekrytering. Information kan lätt delas med andra världen över, och det är lätt för anställda att dela med sig av bra arbetssätt för att minska kostnader och samarbeta för att matcha tillgängliga konsulter med de möjligheter som passar deras kompetens.

Bli personlig med personalen

Kelly förändrar också sitt sätt att kommunicera med kunderna. Företaget kommunicerar genom Salesforce med Facebook och Twitter för att sammanställa en komplett historik över kundens ageranden genom alla kanaler. Kontaktcenter kan snabbt sättas i drift och växa för att hantera snabba toppar i aktiviteten i sociala medier och anställda kan få närmre kontakt med kunder och visstidsanställda. ”Salesforce är det närmaste magi som jag har kommit i hela min karriär”, säger Drouin.

Kelly Services
Kelly Services app Talent Project för iPad
Kelly Services
Kelly Services reklamaffisch från 1960-talet
Besök Kelly Services på Facebook
Det här är en standardtext som visas om det inte finns några data för artikeln.
Produkter använda av Kelly Services
Chatta