Nikon Instruments


"Vi har byggt in socialt samarbete i verksamhetsprocessen och förbättrat produktiviteten och öppenheten."

-John Bivona
Ansvarig för kundrelationer

Nikon Instruments säljteam fokuserar på kunderna

En förändring av marknadsstrategin är ett massivt åtagande för vilket företag som helst. För Nikon Instruments Inc., en ledande mikroskop- och linstillverkare, låg nyckeln till bättre sammanhållning i att använda sociala medier. Som ett Social Enterprise kommunicerar Nikon mer effektivt med sin säljpersonal, vilket resulterar i att kvaliteten på servicen till företagets kundbas blir bättre.

Nikon Instruments valde till en början Salesforce som en CRM-lösning för att stötta säljteamet i relationen till kunderna. Senare lade man till ett socialt medarbetarnätverk, byggt på Chatter, för att kunna kommunicera mer effektivt inom organisationen. "Vår kundrelaterade kommunikation brukade bestå av en enorm mängd e-postmeddelanden, och det fanns inget sätt att få tag på information i efterhand", förklarar John Bivona, ansvarig för kundrelationer. "Nu finns allt samlat på ett ställe och kan enkelt nås över tid."

"Sociala medier har också hjälpt oss att fokusera bättre på kunderna", fortsätter Bivona. Ett antal olika geografiskt spridda grupper inom Nikon Instruments använder aktivt Chatter – inklusive produktansvariga och projektledare, säljare, supportpersonal och driftspersonal – för att hålla sig uppdaterade om konkurrenter och potentiella kunder.

Genom att lägga till ett socialt inslag i allt företaget gör förkortar Nikon Instruments processerna och förbättrar transparensen i företaget. "I allt från den första kontakten till slutleveransen har alla våra processer numera ett socialt inslag", säger Bivona. Informationen färdas snabbare och är helt transparent. Som ett resultat har man fått bättre och mer effektiv kundsupport.

Nikon Instruments
Nikon Instruments
Hitta Nikon Instruments på Facebook

 

Produkter använda av Nikon Instruments
Chatta