Schumacher Group


"Chatter är fantastiskt för uppföljning och samarbete."

– Doug Menefee
Informationschef

Schumacher Group håller fokus på patientvården trots den snabba tillväxten

Den största utmaningen i Schumacher Group, ett av de största administrationsföretagen för akutvård i USA, är att behålla fokus vid snabb tillväxt. Företaget har tidigare växt med 30 % varje år och stöder nu över 200 sjukhus som behandlar 4 miljoner patienter varje år. Under de senaste 12 månaderna har det växt från två tjänsteområden till nio, med erbjudanden som sträcker sig från sjukhusvård och administration av intäktscykler till program för företagshälsovård. På Schumacher behåller man insynen i företaget, och fokuserar på sina patienter, med hjälp av social teknik.

Schumacher effektiviserar sina relationer med företag och företagshälsovårdskunder tack vare Salesforce. Sälj- och serviceteamen använder det för att få fullständig överblick över möjligheter, kundaktiviteter och problem. ”Salesforce kunde enkelt integreras med våra administrations- och planeringssystem”, säger informationschefen Doug Menefee. ”Det är enkelt att dela information, så våra data isoleras inte.” Anpassade applikationer som har byggts på Salesforce Platform lägger till funktioner för att hantera kirurgrekrytering och säkerställa att akutavdelningarna är bemannade vid orkaner och andra katastrofer.

Alla på Schumacher använder Chatter, och feeds från sociala medier integreras med företagets intranät för att hålla de anställda uppdaterade och hjälpa dem att samarbeta. ”Med Chatter kan våra samtal fortsätta efter att mötena har avslutats”, säger Menefee. ”Jag kan skicka @mention till någon, sedan kan de skicka @mention till någon, och så fortsätter våra diskussioner på ett transparent sätt.” Chatter Groups används för att komma igång med nya anställda och snabbt dela information mellan olika platser. Det finns till och med en grupp för företagets eget hälsovårdsprogram, där de anställda delar med sig av dieter och träningsmål och -framgångar för att hjälpa till att motivera varandra.

Upprätthåller en sund kundrelation

Det är också viktigt att upprätthålla kommunikationen med befintliga och potentiella kunder vid snabb tillväxt. Tidigare delade Schumacher huvudsakligen nyheter och information med potentiella anställda och dess sjukhus- och företagskunder via företagets webbplats. Ett anpassat innehållshanteringsprogram som har byggts med Heroku, en del av Salesforce Platform, håller jobbannonser, marknadsföringsmaterial och annan information uppdaterad.

Sociala nätverk håller på att bli en viktig kanal för Schumacher när det gäller att nå ut till viktiga uppdragsgivare och företaget börjar nu använda Marketing Cloud för att lyssna på och delta i samtal om sitt varumärke. Menefee förklarar: ”Sociala kanaler är ett fantastiskt sätt att komplettera vår webbplats – de hjälper oss att placera information om företaget i rätt händer.”

Schumacher Group
Schumacher Group
Hitta Schumacher Group på Facebook

 

Produkter använda av Schumacher Group
Chatta