Wells Fargo Bank


"Varhelst vi ser att våra kunder talar om oss — vi kommer att vara där."

-Steve Ellis
vice VD

Vem trodde att en bank kunde vara så social?

Vid slutet av 1800-talet levererade Wells Fargo-diligensen brev mellan St. Louis och San Francisco, och erbjöd därmed ett (relativt) snabbt och pålitligt sätt för människor att hålla kontakten. Idag har diligensen lämnat plats åt Twitter, Facebook, LinkedIn och liknande — sociala kanaler som snabbt håller på att bli det sätt på vilket kunder ansluter sig, kommunicerar och delar sina åsikter. Som ständiga innovatörer har befattningshavarna på Wells Fargo varit bland de första att ta tyglarna till dessa sociala kanaler för att få hjälp att fördjupa sina kundrelationer.

"Vi är en relationsbank," säger Steve Ellis, den visionäre chefen för Wells Fargos servicegrupp för partihandel. "Många av våra kunder använder flera banker, så vårt mål är att vara ledande på varje marknad där vi deltar."

Wells Fargos avdelning för partihandel (Wholesale Banking) har närmare 300 olika produkter och tjänster, och många av deras affärskunder använder flera av dessa produkter. Det innebär att kunderna arbetar med flera personer inom banken. För att erbjuda kunden en smidig upplevelse måste Wells Fargo se till att all personal är kopplad till varandra — över dess olika regioner och affärsområden. "Det är inte lätt att hitta den person som vet vad du söker eller vad du behöver hjälp med, "säger Ellis."  Förr kunde man bara ringa upp någon per telefon för att ordna det. Nu är det omöjligt eftersom vi är så stora och så många personer är nya här. Så vi ser sociala verktyg som ett sätt att hjälpa personer att mötas kring kunder, kring utveckling av produkter och kring praxis för riskhantering." Introducera salesforce.com.

Med Salesforces teknologi kan Wells Fargo använda sociala kanaler för att lyssna av vad kunderna säger, snabbare svara på kunders frågor eller problem och erbjuda kunderna bättre inblick i bankens produkter och tjänster. Resultatet: Kundernas tillfredsställelse skjuter i höjden.

Många banker talar om att skapa bättre kundkontakter — Wells Fargo lever som de lär, och det ger resultat. "Fem år framåt i tiden kan jag definitivt se hur vi använder sociala verktyg för att sammanföra människor, eftersom vår verksamhet handlar om människor. Om jag kan använda dessa verktyg för att koppla samman våra medarbetare i företaget och ge våra kunder en bättre upplevelse så är det en fördel som våra konkurrenter kommer att ha svårt att efterlikna."

Läs om Social Enterprise ›

Wells Fargo Bank
Wells Fargo Bank
Besök Wells Fargo Bank på Facebook
Det här är en standardtext som visas om det inte finns några data för artikeln

 

Produkter använda av Wells Fargo Bank
Chatta