Standardautomatisering av marknadsföring
12 500 kr
/månad/upp till 10 000 kontakter
(faktureras årligen)
MEST POPULÄR
Avancerad automatisering av marknadsföring
25 000 kr
/månad/upp till 10 000 kontakter
(faktureras årligen)
Anpassningsbar automatisering av marknadsföring
40 000 kr
/månad/upp till 10 000 kontakter
(faktureras årligen)

Förenar försäljning och marknadsföring
500 kr
kr/månad/användare
(faktureras årligen)
 
 

* Alla produkter som är tillgängliga per användare måste ha ett helårsavtal.