Välj den smarta och enkla CRM-plan som passar ditt företag.

 
Färdig CRM för upp till 5 användare
250 kr
/användare/månad*
(faktureras årligen)
MEST POPULÄR
Smart CRM med direkt integrering och rapportering
750 kr
/användare/månad*
(faktureras årligen)
Avancerad datainblick och API-åtkomst
1 250 kr
/användare/månad*
(faktureras årligen)
Obegränsad tillgång till expertis och support för CRM
3 000 kr
/användare/månad*
(faktureras årligen)
 
 

* Alla produkter som är tillgängliga per användare måste ha ett helårsavtal.
** Tillgänglig som hämtningsbar applikation via AppExchange.

SalesforceIQ-inkorg
250 kr
kr/användare/månad*
(faktureras årligen)