Vården

Mer uppkopplad vård.

Salesforce hjälper företag att sätta
en ny standard för vården.

Läs om hur det går till ›

 
Vården

Logotyp, vården

Mer uppkopplad vård.

Salesforce hjälper företag att sätta en ny standard för vården.

Kontakta oss ›

Nyckeln till lojalitet ligger i att behandla kunderna på ett personligt sätt.

Kommunicera med patienter som människor, inte siffror.

Konsumenter inom vården är lojala de företag som är engagerade i, och kunniga om, deras hälsas gång. Vårdinrättningar som Blue Shield of California använder Salesforce för att nå sina kunder på nya sätt. Samtidigt blir information från patienter, administratörer och läkare mer tillgänglig.

Våra experter inom vården kan hjälpa dig att skapa mer personliga upplevelser.

Kontakta oss ›

mellanrum
72 %
Konsumenter som sätter leverantörsrykte och personlig upplevelse främst när de väljer leverantör.

(Källa: PwC Experience Radar 2012: Customer insights for the US healthcare provider industry)

Nyckeln till lojalitet ligger i att behandla kunderna på ett personligt sätt.

img_solutions_public_sector_overview_990x460

Kommunicera med patienter som människor, inte siffror.

Konsumenter inom vården är lojala de företag som är engagerade i, och kunniga om, deras hälsas gång. Vårdinrättningar som Blue Shield of California använder Salesforce för att nå sina kunder på nya sätt. Samtidigt blir information från patienter, administratörer och läkare mer tillgänglig.

Våra experter inom vården kan hjälpa dig att skapa mer personliga upplevelser.

Kontakta oss ›

 

Effektiv vård ger nöjda och friska patienter.

Salesforces kunder använder snabba och smidiga funktioner i molnet som ger konkurrensfördelar och gör att de kan ge mer komplett och resultatinriktad vård. Företag som Health Leads hanterar den generella patientvården genom att koppla ihop läkare, hälsoförespråkare och gemensamma resurser med Salesforce.

Prata med våra experter inom sjukvård för att se hur du kan skapa nya kontakter i molnet.

Kontakta oss ›

33 %
Ökning av antalet patienter på sjukhus med en patientnöjdhet i den 90:e percentilen.

(Källa: Beryl Health and Press Ganey)

img_solutions_public_sector_overview_990x460

Effektiv vård ger nöjda och friska patienter.

Salesforces kunder använder snabba och smidiga funktioner i molnet som ger konkurrensfördelar och gör att de kan ge mer komplett och resultatinriktad vård. Företag som Health Leads hanterar den generella patientvården genom att koppla ihop läkare, hälsoförespråkare och gemensamma resurser med Salesforce.

Prata med våra experter inom sjukvård för att se hur du kan skapa nya kontakter i molnet.

Kontakta oss ›

69 %
Sjukhus som inte har de kontroller och riktlinjer som krävs för att upptäcka och åtgärda överträdelser.

(Källa: SecureWorks Health Care infograph)

mellanrum

Nå nya nivåer av säkerhet och insikt med molnet.

Sjukvårdsbranschen kräver hög säkerhet och sekretess för att skydda känsliga och detaljerade kunddata. Med Salesforce får Phillips en djupare förståelse för kunderna inom enskilda marknader. De kan därmed tillhandahålla produkter som fyller behoven bättre än någonsin tidigare.

Läs om hur Salesforce kan göra det enklare än någonsin att hantera dina data.

Kontakta oss ›

img_solutions_public_sector_overview_990x460

Nå nya nivåer av säkerhet och insikt med molnet.

Sjukvårdsbranschen kräver hög säkerhet och sekretess för att skydda känsliga och detaljerade kunddata. Med Salesforce får Phillips en djupare förståelse för kunderna inom enskilda marknader. De kan därmed tillhandahålla produkter som fyller behoven bättre än någonsin tidigare.

Läs om hur Salesforce kan göra det enklare än någonsin att hantera dina data.

Kontakta oss ›

Exempel på framgångar inom vården.

  • Blue Shield of California Blue Shield of California Ta förnyelse och effektivitet till vården.  
  • Health Leads Health Leads Skapa en ny nivå av vård.  
  • Michigan Health Information Network Michigan Health Information NetworkEliminera ineffektivitet. Förbättra vården. 
  • Philips Philips Ligg steget före konkurrenterna.  

På jakt efter nya kraftfulla sätt att ansluta?

Se hur Salesforce1 kan ta dig närmare kunderna ›

Läs mer om vad Salesforce kan göra
för ditt företag.

Läs mer om vad Salesforce kan göra för ditt företag.

Kontakta oss ›

 
Chatta