Frågor och svar

Vad står PaaS för? Varför är Salesforce Platform bättre än andra lösningar? Och, framför allt, vad är Heroku? De här frågorna får vi ofta höra och du hittar svaren nedan. Men om du har andra frågor får du gärna kontakta oss – vi är här för att hjälpa dig.

 •  Vad är en molnplattform för företag?
  Definitionen av ”molnplattform för företag” börjar med en förståelse för cloud computing. På den mest grundläggande nivån tillhandahåller cloud computing-lösningar data- och applikationsfunktioner via webben, istället för att de finns på en användares stationära dator/bärbara dator/mobila enhet, maskinvaruenhet, eller i vad som annars kallas på plats-lösningar.

  Det innebär att IT-avdelningar inte längre behöver fundera på att köpa och etablera servrar för företagsdata och istället kan fokusera på att skapa applikationer som hjälper verksamheten att bli snabbare. Och de behöver inte fundera på att installera applikationer på alla enheter för alla användare på ett företag. Istället loggar användare med webbåtkomst in i en applikation för att kunna öppna, dela och samarbeta med relevanta data och affärsprocesser på en gång.

  Molnplattformar för företag är särskilt utformade för att underlätta för alla avdelningar på ett företag med hjälp av applikationer. De applikationer du skapar kan skalas för tillväxt, möjliggör anpassning (av utvecklare, IT-avdelningar, företagsanvändare eller alla tre) och är mycket säkra.

  Salesforce har varit ledande inom cloud computing för företag sedan 1999, och har i princip skapat kategorin. Idag har Salesforce fler än 100 000 kunder och fortsätter att vara erkänt ledande inom cloud computing för företag i alla storlekar och nästan alla tänkbara branscher.
 •  Vad är Salesforce Platform?
  Salesforce Platform är en 100 % molnbaserad Platform as a Service, eller PaaS. Den innehåller allt som krävs för att skapa och hantera applikationer säkert var som helst, från de grundkomponenter som ett företag behöver för att skapa en molnlösning: infrastruktur, arkitektur, databas, servrar, nätverk, säkerhet och annat. För utvecklare, IT-avdelningar och till och med företagsanvändare innehåller den verktygen för snabb applikationsutveckling, samt de tjänster och API:er som behövs för att integrera och koppla samman data från andra källor, till exempel Oracle, SAP, MSFT och till och med produkter. Sales Cloud, världens ledande CRM-applikation, bygger på Salesforce Platform.

  Salesforce Platform gör allt detta genom att sammanföra en familj med molntjänster och andra tjänster som samverkar: Force.com, Visualforce, Heroku, Heroku Connect och Lightning, som förklaras nedan.
 •  Hur skiljer sig Salesforce Platform från andra lösningar som på plats-, Software as a Service- och Infrastructure as a Service-lösningar? Hur skiljer den sig från andra moln?
  Det finns fyra grundläggande sätt att skapa applikationer för ett företag: 1) På plats-lösningar, 2) Infrastructure as a Service-lösningar, 3) Platform as a Service-lösningar och 4) Software as a Service-lösningar.

  På plats-lösningar kräver att IT-avdelningen skapar hela lösningen på egen hand, från servrarna till koddatabasen. Det innebär visserligen detaljerad kontroll över maskinvara, programvara, infrastruktur och nätverk, men det är dyrt, tidskrävande och resursintensivt. Det är svårt att hantera uppgraderingar och det är inte alltid lätt att föra tekniken framåt i takt med att affärsbehoven förändras.

  Infrastructure as a Service (IaaS) tillhandahåller rådatacenterkapacitet så att IT-avdelningen kan dra nytta av virtuella maskiner, hanterad lagring och nätverk, delad fysisk och nätverksbaserad säkerhet, samt verktygsprissättning som förändras proportionerligt när du skalar. IaaS kräver dock fortfarande mycket inblandning från IT-avdelningen för att integrera data, skapa och underhålla applikationer och användare.

  Platform as a Service (PaaS) erbjuder allt som Infrastructure as a Service erbjuder, samt de operativsystem, de mellanprogram och de runtime-verktyg som gör det möjligt för IT-avdelningen och andra på företaget att skapa applikationer och driftsätta applikationer snabbt, och integrera data från andra källor som SAP och Oracle, och verktygen och tjänsterna för att hantera allt.

  Software as a Service (SaaS) erbjuder färdiga applikationer som är klara för användare med en webbläsare och Internetåtkomst. Applikationerna, som bygger på en molndatabas från en underliggande plattform, tillhandahåller vanligtvis programvara med en månadsprenumeration. Salesforce har varit ledande inom SaaS sedan 1999.

  Salesforce var det första företaget som tillhandahöll Platform as a Service till företag över hela världen, och tillhandahåller den som inte många andra gör eller kan.
 •  Vad kan du göra med Salesforce Platform?
  För kunder som använder Salesforce-applikationer som Sales Cloud gör Salesforce Platform det möjligt att föra mycket anpassade funktioner till applikationen för alla enheter och alla anställda. Den ger även anställda tillgång till Chatter, en social samarbetsplattform utformad för företag där de på ett säkert sätt kan dela filer och samarbeta, hitta experter snabbt, skapa arbetsgrupper med leverantörer och kunder utanför företaget, och annat.

  Företag kan även använda plattformen för att snabbt skapa applikationer som kopplar samman anställda inom organisationen, automatiserar affärsprocesser på företaget eller en avdelning, och integrerar data från tredje part i applikationer som bygger på plattformen. Eftersom alla applikationer som skapats på Salesforce Platform är 100 % molnbaserade, bygger på API-first och utnyttjar en enhetlig datamodell kan de göras mobila direkt. Det finns inga servrar att hitta och etablera, säkerheten är inbyggd, konfiguration för analyser och rapportering är redan klar och Salesforce Platform delade datamodell gör att data inte isoleras, vilket innebär att de är tillgängliga överallt, på alla enheter.

  Ta en titt inuti världens ledande molnplattform för att skapa nästa generations applikationer
 •  Vad är Force.com?
  Force.com är främst utformat för utveckling och driftsättning av molnbaserade applikationer för anställda med Apex som programmeringsspråk. Med Force.com kan utvecklare skapa applikationer och webbplatser via moln-IDE:n (Integrated Development Environment) och driftsätta dem snabbt på multitenant-servrarna i Force.com. Apex kan användas för att köra programmerade funktioner under de flesta processer på Force.com-plattformen, bland annat anpassade knappar och länkar, händelsehanterare när poster skapas, uppdateras eller tas bort och via de anpassade kontrollerna i Visualforce.

  Force.com innehåller även peka-och-klicka-verktyg som hjälper företagsanvändare att snabbt skapa applikationer som kan påskynda arbetet, utan att skapa problem för IT-avdelningar. Och något som är ännu bättre är att IT-avdelningen och utvecklaren kan gå tillbaka till applikationerna som skapats av företagsanvändare och återskapa dem för att göra dem bättre.

  Upptäck funktionerna i Salesforce Platform
 •  Vad är Heroku?
  Heroku liknar Force.com på så sätt att det främsta syftet är att ge utvecklare de verktyg de behöver för att skapa applikationer. Den största skillnaden är att Heroku är utformat för utveckling och driftsättning av molnbaserade externa och skalbara applikationer för kunder snarare än interna applikationer för anställda.

  Med hjälp av Heroku kan utvecklare även skapa med valfritt programmeringsspråk utöver Apex, bland annat Ruby on Rails, Node.js, Python, Java och andra. Heroku-applikationer kan köras på alla enheter och kan kopplas till sociala konton så att kunder kan gilla, dela och använda andra offentliga funktioner direkt från applikationen.
 •  Hur fungerar Force.com och Heroku tillsammans?
  Genom att använda Heroku och Force.com tillsammans kan företag skapa starkare, mer långsiktiga relationer med sina kunder. Företag kan synkronisera användardata från Heroku till relevanta interna applikationer för anställda och få en överblick över informationen på instrumentpaneler, så att de snabbt kan se kundernas insikter och vidta åtgärder utifrån dem.
 •  När bör jag använda Force.com respektive Heroku?
  Heroku är lämpligast för företag som vill skapa externa kundapplikationer med andra programmeringsspråk än Apex för att kunna skapa skalbara, globala, externa applikationer.

  Force.com är optimalt för utveckling av interna applikationer för anställda och är även idealiskt för företagsanvändaren som vill skapa interna applikationer och inte har någon teknisk bakgrund inom utveckling – verktygen är peka-och-klicka-baserade och lättanvända.
 •  Hur säkert är Salesforce?
  Salesforce Platform bygger på en multitenant-infrastruktur, vilket innebär att dina applikationer körs i ett delat datacenter, vilket i sin tur minskar kostnader och behovet av att tilldela resurser (tid, pengar och personer) till underhåll. Plattformens robusta och flexibla säkerhetsarkitektur är betrodd av företag över hela världen, inklusive de mest reglerade branscherna – från finansiella tjänster till vård och myndigheter – och erbjuder säkerhet och kontroll på högsta nivå för allt från användar- och klientautentisering genom administrativ behörighet till modellen för dataåtkomst och -delning, inklusive:

  Organisationssäkerhet: Salesforce skyddar organisationens data från alla andra kundorganisationer med hjälp av en unik identifierare som begränsar åtkomst på alla nivåer till dina data för alla utanför företaget – inklusive oss. Användarsäkerhet: Användarautentisering (både delegerad och SAML) i kombination med säkerhet på nätverksnivå per IP-adress, sessionsbegränsningar och granskningsspår ger kontroll över och synlighet för vad användare gör i systemet samt deras fälthistorik.

  Programmatisk säkerhet: Konfigurerbara, autentiserade sessioner skyddar åtkomst till logik, data och metadata. Salesforce erbjuder även en källkodsskanner som skapar en rapport med en analys av säkerheten hos din kod.

  Tillförlitlighet och synlighet: Tillförlitlighet börjar med insyn. Salesforce visar realtidsinformation om systemprestanda och -säkerhet, och ger tips om de bästa säkerhetsrutinerna för din organisation. Läs mer på: trust.salesforce.com.
 •  Vad är Visualforce?
  Visualforce är det komponentbaserade gränssnittsramverket för Force.com-plattformen. Ramverket innefattar ett taggbaserat märkspråk som liknar HTML. Varje Visualforce-tagg motsvarar en grov eller detaljerad gränssnittskomponent, till exempel ett avsnitt på en sida eller ett fält. Visualforce har omkring 100 inbyggda komponenter samt en mekanism för att utvecklare ska kunna skapa sina egna komponenter.

  Visualforce använder det traditionella MVC-paradigmet (Model-View-Controller), med alternativet att använda automatiskt genererade kontroller för databasobjekt, vilket ger enkel och tät integration med databasen. Du kan skriva egna kontroller, eller tillägg till kontroller, med Apex Code. Visualforce innehåller även AJAX-komponenter och bäddar in formeluttrycksspråket för interaktion med åtgärds-, data- och komponentbindning.
 •  Vad är mobilapplikationen Salesforce1?
  Mobilapplikationen Salesforce1 är mer än bara en mobil version av Salesforce. Den bygger på API-first och är en mobil behållare för valfri affärsapplikation som du skapar på Salesforce Platform, inklusive mobilklara applikationer som bygger på Salesforce Platform från AppExchange.
 •  Hur gör Force.com applikationer mobila direkt?
  Eftersom Force.com till 100 % bygger på molnet med en enhetlig datamodell och är API-first kan alla applikationer som bygger på det driftsättas direkt till Salesforce1-mobilapplikationen, som också bygger på Force.com. För att en applikation ska vara mobilkompatibel krävs det bara att Salesforce1 har aktiverats och sparats i konfigurationen Mobil administration. Dessutom kan administratörer kontrollera vilka som har åtkomst till applikationen i en organisation.
 •  Vad ingår i varje Force.com-licens?
  På Salesforce Platform är anpassade objekt de byggstenar som en applikation består av. Alla användare av en applikation behöver åtkomst till objekten i den applikationen, så alla med åtkomst till applikationer behöver en prenumeration.

  Ingår:
  Kraftfulla applikationer med tillgång till tio anpassade objekt per användare
  En anpassningsbar applikation för anställda
  Mobila tjänster och SDK
  Arbetsflöde och godkännanden
  Delning och användaråtkomst
  Salesforce Identity
  Chatter
  Peka-och-klicka-utveckling
  Realtids-API:er
  Rapportering och instrumentpaneler
  Private AppExchange
  Molndatabas
 •  Vad är Salesforce1 Lightning?
  Salesforce1 Lightning är den senaste versionen av Force.com-verktyg som ger utvecklare tillgång till samma ramverk som tillhandahåller Salesforce1-mobilapplikationen, vilket hjälper dem att skapa sina egna applikationskomponenter snabbt och enkelt.

  Förutom komponenter innehåller Salesforce1 Lightning även verktyg som hjälper utvecklare, IT-personal och företagsanvändare att göra mer, snabbt. Dessa verktyg är:
  • Lightning App Builder och Process Builder för att skapa anpassade applikationer med avancerad affärslogik och snygga användargränssnitt som fungerar på alla enheter.
  • Lightning Connect för att sömlöst och snabbt integrera tredjepartsdata från källor som SAP, Oracle, MSFT och andra.
  Se hur du skapar applikationer snabbare än någonsin med Lightning App Builder
 •  Vad är en komponent? Vad är komponentramverk?
  Alla större konsumentwebbplatser använder sig av komponenter. När du öppnar en vanlig webbsida ser du sidan som en komplett upplevelse. Men det är i själva verket en uppsättning komponenter som har satts ihop bakom kulisserna. På en Yahoo-sida är till exempel nyhetsflödet i mitten en komponent som omges av andra komponenter som annonsenheter, sidofält, och så vidare, som ett ramverk.

  Salesforce1 Lightning tar de här koncepten för komponentramverk till företaget, och erbjuder en uppsättning färdiga komponenter att komma igång med. Det innebär att utvecklare och IT-personal nu har ett ramverk där komponenter enkelt kan skapas, och i sin tur användas för att assemblera applikationer.

  Salesforce erbjuder även utvecklare och partners möjlighet att skapa sina egna komponenter, vilket innebär att företag kan sätta ihop applikationer med färdiga komponenter från Salesforce, skapa sina egna anpassade komponenter eller använda komponenter som skapats av AppExchange-partners. Salesforce1 Lightning-verktyg gör det även möjligt att assemblera och reassemblera de här färdiga komponenterna specifikt för valfri skärm med enkel dra-och-släpp-funktion.

  Upptäck hur Salesforce ger dig konkurrensfördelar med PaaS
 •  Behöver jag vara utvecklare för Salesforce Platform?
  Nej. Salesforce Platform innehåller lättanvända peka-och-klicka-verktyg som ger företagsanvändare med lite eller ingen teknisk bakgrund möjlighet att snabbt utveckla anpassade applikationer. Om du vill se hur enkelt det är att snabbt skapa anpassade applikationer på Salesforce Platform kan du besöka våra kostnadsfria Trailhead-självstudier.
 •  Vad innebär ”peka-och-klicka”-utveckling?
  Du behöver inte vara utvecklare eller kunna någon kod för att skapa nya affärsapplikationer. Du behöver bara peka och klicka, och sedan dra och släppa komponenter. Du kan prova på peka-och-klicka-utveckling nu genom att besöka våra kostnadsfria Trailhead-självstudier.
 •  Vad är AppExchange?
  AppExchange är en marknadsplats online för tredjepartsapplikationer som körs på Salesforce Platform, och har utformats specifikt med Force.com. Applikationer finns tillgängliga utan kostnad, samt med års- eller månadsprenumeration.

  Visa alla applikationer på AppExchange
 •  Behöver jag vara ett storföretag för att köpa Salesforce Platform?
  Nej. Du behöver inte köpa, ställa in eller hantera någon infrastruktur eller programvara. Företag av alla storlekar kan, nästan oavsett budget, välja paketet med de verktyg de behöver för att börja skapa anpassade molnapplikationer som omedelbart kan bidra till att förbättra alla affärsområden.

Vilka applikationer kan du själv skapa snabbare?

Tjänsterna från App Cloud kan hjälpa dig att skapa alla sorters applikationer, koppla samman all till en helhet och inspirera alla på företaget. Snabbare och bättre.

PROVA KOSTNADSFRITT

ADP
Chatta