Hitta nya sätt att driva försäljning och service.

Framgångsrika sälj- och serviceteam står på samma sida som sina kunder, oavsett vad som händer i världen. Salesforce Anywhere hjälper teamen att möta dagens utmaningar och arbeta närmare varandra med större fokus på kunden.

 
 

Säljlösningar

Snabbare avslut på kortare tid.

Optimera processerna, eliminera tidskrävande rutinuppgifter och fokusera på smart försäljning. Ge alla nya rutiner för att arbeta som ett team i Sales Cloud.
 

Kundtjänstlösningar

Gör kunderna nöjda snabbare.

Ge kundtjänstrepresentanter förbättrade processer för samarbete och kundcase i Service Cloud.
Maximera intäkter och ha all dokumentation i systemet med poster.
 
 
 

Ta en närmare titt på hur Salesforce Anywhere gör världens främsta CRM-plattform ännu bättre.