Chatter är kostnadsfritt för alla och det finns hundratals olika sätt att använda det på. Se exempel på hur du kan använda Chatter inom din verksamhet.
 
 
Använd datainläsaren för att lägga till alla din anställda i Chatter. Du hittar datainläsaren genom att klicka på inställningar > administratörsinställningar > datahantering > datainläsaren och därefter följ instruktionerna.
Om du vill lägga till anställda en i taget, klickar du på inställningar > administrationsinställningar > hantera användare > användare > ny användare.
Låt anställda bjuda in medarbetare till Chatter kostnadsfritt. Inbjudningarna begränsas till de domäner som du godkänner. Klicka på inställningar > appinställningar > anpassa > Chatter > hantera dina Chatter-inställningar.
 
Användandet av Chatter blir vad ni gör det till. Att komma igång är enkelt men hur ni sedan använder er av de olika funktionerna beror på hur bekväm organisationen är med sociala medieverktyg.
Det är en bra idé att utbilda och informera era chefer om Chatter så att de kan hjälpa att etablera en Chatter-kultur och se till att distributionen blir en succé.
 
Håll möte med viktiga Salesforce-intressenter för att diskutera Chatter och bemöta eventuella frågor. 
Webinarer är ett bra tillvägagångsätt för att belysa vad ditt företag kan göra med Chatter. Inkludera olika användningsområden för verksamheten, saker att göra och undvika samt exempel på hur andra företag använder Chatter. 
 
Organisera ett möte där användare kan ställa frågor och dela med sig av feedback eller förslag. Det här är ett bra sätt att dela ytterligare information och ge exempel på hur kollegor använder Chatter. 
På AppExchange hittar du en massa bra tillägg som gör Chatter ännu roligare och mer produktivt.
 
 
Förklara via e-post, webinarier eller telefonsamtal varför Chatter kommer göra stor skillnad för organisationen.
Skicka ett e-postmeddelande en månad innan lanseringsdatumet till hela organisationen om Chatter och dess fördelar. Skicka ett till varje vecka fram tills lanseringen med ny information för att få alla engagerade.

En annan del av din kommunikation innan lanseringen kan vara att använda videos för att belysa hur man använder Chatter. Spela antingen in dina egna, eller använd en av de som vi skapat.

Ha kul under lanseringen med att dela med dig av Chatter. Sätt upp affischer om hur man använder Chatter, organisera lanseringsfester och dedikerade webinarier för att öka förståelsen hos medarbetare.

Omdirigera allt samarbete till Chatter. Uppmuntra de anställda att sluta använda e-post och kommunicera via Chatter-grupper istället. 

Berätta för användarna om Chatter. Det här är ett bra sätt att få folk engagerade och förklara hur man använder Chatter. Det bästa sättet att få hög användning är att cheferna använder det.

 
 
Det är viktigt att få stöd från ledningen för att de anställda ska förstå vilket värde som det ger. De hjälper att väcka liv i konversationen och visa folk bra sätt att använda programmet på.
Se till att få stöd från ledingsgruppe så att de kan uppmuntra användning av Chatter och hjälpa till att engagera folk.
 

Chefssponsorer är vanligtvis i seniora roller som CMO, CIO, säljchef, kundchef, HR-chef eller till och med CEO.

Det är viktigt att hitta någon som älskar Chatter och kan se till att leda organisationen framåt. Han eller hon kan guida, svara på frågor och förklara avancerade funktioner för användare.
 
Se till att uppmuntra dina kollegor på chatter genom att ge utmärkelser till de som preseterat bra. 
 
 

Du kan läsa in nya användare en i taget, eller alla på en gång, med hjälp av datainläsaren.

Om du aktiverar Ägare-fältet så säkerställer du att användarna följer de poster som de skapar.

 

Använd datainläsaren för att automatiskt låta användare följa viktiga företagsledare. Du kan läsa mer om datainläsaren här.

Skapa en gemensam Chatter-grupp för alla användare där de kan ställa frågor och dela med sig av värdefulla tips. Du kan använda datainläsaren för det här.
 
Publiceradokument till systemadministratörens flöde och uppdatera sedan gruppbeskrivningen med länkar till dokumenten.

Aktivera e-postaviseringar för användare så att de får meddelanden om viktiga uppdateringar från Chatter.

 

Chatter-grupper minskar antalet e-postmeddelanden, gör samarbete och projekthantering enklare och är ett bra sätt att hålla kontakten med teamet. Här är några grupper som har fungerat bra för andra företag.

Lägg till alla anställda till den här gruppen för att diskutera ämnen som rör hela företaget och publicera tillkännagivanden.

Anslut kundriktade anställda med konkurrens- och produktexperter i företaget för att crowdsourca svar och knäcka konkurrensen.

Lägg till team-medlemmar i den här gruppen för att diskutera projekt som du jobbar med, ge feedback och dela presentationer, kalkylblad och dokument.

Diskutera personalfrågor, kompensation, förmåner, bonusar och moral i en privat, säker grupp så att känsliga e-post inte kan vidarebefordras.

Skapa grupper där alla nyckelpersoner för en affär kan samarbeta enklare med presentationer, agendor och produkter.

Se hur Chatter kan underlätta er interna kommunikation.