Priser för Community Cloud

Skapa ditt forum med den version du behöver för att lyckas.
 

Hantering av partnerrelationer

Stärk indirekta säljteam som distributörer, återförsäljare och mäklare.

Lightning External Apps

Skapa snabbt anpassade portaler. Främja indirekt kanalförsäljning och varumärkeslojalitet.