Salesforce IoT handlar inte bara om anslutande enheter – det handlar även om att ansluta sig till kunderna via alla anslutna enheter. Och ingen gör det bättre än Salesforce – vi skapar djupare relationer genom att tillhandahålla pålitlig prestanda, proaktiv support och användbara nya tjänster.
 
 

Upptäck de verkliga affärsmöjligheterna baserat på faktiska användare och användning. Koppla IoT-enhetsdata till kundkontext för att skapa mer spännande upplevelser med alla dina kopplade produkter.

 
 

Skapa dina egna IoT-program med vår intuitiva användargränssnittsbaserad logik, inte kod. Ställ in IoT-instrument på ett enkelt sätt, testa engagemangsmodeller och återskapa dem snabbt.

 
 

Försäljning, service och marknadsföring till dina kunder med mer insikt och relevans. Se hela bilden genom att ansluta alla dina IoT-data med hela Salesforce.

 
 

Hantera dina IoT-data smartare med Einstein, vår inbyggda AI. Fatta bättre beslut med intelligenta förutsägelser och rekommendationer i den app du använder.

Fråga om Salesforce-produkter, priser, implementering eller någonting annat – våra välutbildade representanter är redo att hjälpa till.