Det användarvänliga och kompletta B2B-verktyget för automatiserad marknadsföring.
 
Effektivisera hanteringen av leads genom att kvalificera och hantera dem på rätt sätt. Automatiserad leadstilldelning, säljaviseringar i realtid och spårning av möjliga kunders aktiviteter gör att säljarna följer upp möjliga kunder direkt när det behövs.
 
Frigör värdefulla marknadsförings- och säljresurser genom att vårda leads automatiskt fram till säljtillfället.
Se till att leads kopplas till säljare vid rätt tillfälle med hjälp av automatiskt tilldelning av leads.
 
Få automatiska aviseringar om de möjliga kundernas aktiviteter i realtid via Salesforce CRM, din mobil eller Pardots applikation.
Prioritera och kvalificera leads via Pardots system för bedömning och gradering av leads.

Run targeted marketing campaigns that keep your pipeline fully stocked with a steady flow of high-quality leads.

 

Build custom landing pages and forms with intuitive drag-and-drop builders. Automatically set forms to trigger notifications, score increases, and more upon conversion.

Create segmented lists that are tailored to your exact specifications. Send the right message to the right person at the right time using Pardot’s intuitive email editor.

Finally understand which content resonates the most with your email recipients — and ensure that your messages reach their mark — with email A/B testing and SPAM analysis.

Ändra innehåll dynamiskt i e-post och på webbsidor baserat på potentiella kunders poäng, nivå, bransch, arbetsuppgifter etc.
Personanpassa kundupplevelsen med Engagement Studio, ditt kommandocenter för B2B-marknadsföring, för att hantera alla beröringspunkter med potentiella kunder och aktuella kunder.
 
Skapa kampanjer för att engagera kunderna som anpassar sig till alla kunders köpsignaler och flytta dem genom pipelinen snabbare.
Kartlägg kampanjen visuellt och testa varje interaktion i förväg för att förstå kundupplevelsen och gör justeringar enkelt.
Förbättra marknadsföringen inför lansering av försäljning och nå rätt kunder i rätt tid med inbyggda företagsregler, försäljningslarm och utlösare för tilldelning.
Discover the true ROI of your marketing efforts with intelligent, customisable reporting. Gain insight into which campaigns and efforts are driving new business. Optimise and repeat.
 
 
Visual reporting and custom Wave for B2B Marketing dashboards enable users to dive deeper into data, and empower them to gain new insights into campaign performance to maximise marketing efforts. View success in context, so you can instantly adjust and improve.

Easily monitor and control the success of Salesforce Engage campaigns with interactive, graphical dashboards. Identify top-performing emails and templates with key engagement metrics.

Engagement and Lifecycle reports provide a high-level view of sales cycle health — and show you where prospects are getting stuck in the funnel.

Fråga om Salesforce-produkter, priser, implementering eller någonting annat – våra välutbildade representanter är redo att hjälpa till.