Kapitel 6: Hur du betjänar samhället

Företaget som plattform för förändring
 
TID ATT LÄSA: 2 MINUTER
 
 
 

De senaste månaderna har ökat efterfrågan på företagens samhällsansvar (Corporate social responsibility).

Enligt Salesforces serie om globala intressenter: Framtidens arbete är här och en majoritet anser att företag ska ge tillbaka till samhället och sätta globala orättvisor högst upp på agendan. Tidigare förväntades inte så mycket mer av företag än att de skulle skapa jobb och värden.

Idag måste alla företag spela en aktiv roll i att arbeta med och lyfta fram de sociala aspekterna som mångfald, jämlikhet och hållbarhet.

Det är inte bara rätt att göra framsteg inom dessa områden – det är också en stor affärsmöjlighet. Forskning visar att företag som satsar på mångfald är mer innovativa och presterar bättre än de som är homogena. Det kan dessutom innebära en stor konkurrensfördel att stå i spetsen för hållbarhetsarbetet.

Det här betyder att det är viktigt att inrätta ledarskap, mått och rapportering kring företagets sociala program. Detta innebär en förändring: istället för att bara betala behöver du nu förvandla företaget till en plattform för förändring, stimulera medarbetarna till att agera och införa program som gör det enkelt för dem.

Här är tre påverkansområden som har direkt inflytande på hur kunder och medarbetare ser på ditt företag.

Jämlikhet

Nu när vi navigerar mellan globala hälso- och ekonomiska kriser och en social kris som ytterligare har förstärkt rasism och ojämlikhet, är det viktigare än någonsin att låta våra värderingar leda oss. För oss på Salesforce är jämlikhet ett av våra kärnvärden. Vi anser att företag kan vara kraftfulla plattformar för social förändring och att det är vårt ansvar att arbeta för jämlikhet åt alla.

Att skapa en kultur av jämlikhet är inte bara rätt, det är också smart – att ge medarbetarna möjlighet att förnya sig, odla djupare kontakter med kunderna och i slutändan bygga upp ett bättre företag.

Det räcker inte att ta ställning för jämställdhet, men som chefer måste vi även vidta åtgärder. Skapa systemförändringar på arbetsplatsen och i samhället med hjälp av dessa fyra  pelare. På Salesforce har vi en arbetsgrupp för jämlikhet och rättvisa som driver dem framåt. 

Vi har alla en roll. Åtgärder du kan vidta:
För att säkerställa en rättvis, rimlig och inkluderande arbetsplats är det viktigt att upprätta och dela standardiserade och inkluderande metoder som alla medarbetare kan lära sig och genomföra. Detta säkerställer inkludering i varje steg av medarbetarnas livscykel: allt från hur du lockar, rekryterar, behåller, befordrar och utvecklar talanger.
Medarbetarresan

Överväg att skapa Employee Resource Groups (ERG) om ditt företag inte redan har gjort det. Dessa är medarbetarledda organisationer som stöder våra underrepresenterade samhällen. Ge varje grupp en budget, erbjud betald volontärtid för ERG-medlemmar och samarbeta för att skapa professionella karriärutvecklingsinitiativ.

Håll ditt företag ansvarigt genom att sätta representationsmål och mäta dig mot dem. Överväg att skicka chefer en resultattavla varje månad med: antal medarbetare, anställnings-, avgångs- och marknadsföringsdata efter kön och etnicitet (i förekommande fall) med föreskrivande åtgärder baserade på data för att öka tillgången till möjligheter.

Hållbarhet

Klimatförändringarna är den största utmaningen som människor någonsin har ställts inför, och den har störst effekter på världens mest utsatta länder. På Salesforce anser vi att miljön är en viktig intressent, och vi är engagerade i att utnyttja vår innovationskultur för att förbättra världen och skapa en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp och bättre ekonomi.

Koldioxidredovisning är det första steget för att förstå ett företags miljöpåverkan, med förhoppningar om att dessa uppgifter kan leda till insiktsfulla insikter, som att sätta realistiska utsläppsminskningsmål.

Vi har använt Salesforce-teknik för att skapa en lösning som ger företag möjlighet att snabbt spåra, analysera och rapportera tillförlitliga miljödata och på så sätt minska koldioxidutsläppet. Som reaktion på coronaviruset reser vi allt mindre och de flesta arbetar hemifrån.

Dela vår guide för hållbarhet hemma med dina medarbetare för bra sätt att göra arbetet hemifrån mer hållbart. Det kan vara att odla växter och örter hemma i trädgården, fatta medvetna beslut om maten och sträva efter noll avfall.

Filantropi

Att ge tillbaka har varit en del av vårt DNA sedan dag ett – men det har aldrig varit viktigare än det är nu. 

På Salesforce fokuserar vi på att föra samman företag och möjligheter. Vi vet att värderingar skapar mervärde: Socialt ansvarsfulla företag brukar behålla sina medarbetare längre, få större kundlojalitet och ännu bättre försäljningssiffror.

Här är några sätt för företag att ge tillbaka:
Lyssna på omvärlden.
Här finns de bästa lösningarna på de tuffaste utmaningarna. Börja med att lyssna på deras behov och idéer, och stötta dem på deras resa. Eftersom vi står inför nya utmaningar hela tiden, måste vi arbeta tillsammans med vårt samhälle för att skapa nya lösningar. Utvärdera dina resurser, satsa på flexibilitet och ställ om dina program för att stötta och klara kommande utmaningar.
Börja uppifrån.
En bra företagskultur sträcker sig uppifrån och ned, och nedifrån och upp. Det börjar med att införa ett åtagande på de högsta nivåerna i företaget. Det kan vara att lägga filantropi till årliga mål och mäta företagets påverkan på samhället lika noggrant som försäljningsmålen. Forskning visar att medarbetarna förväntar sig att deras chefer ska ta täten för social påverkan: 76 procent av de anställda vill att vd:n ska leda förändringen istället för att vänta på att regeringen ska börja. 
Stärk dina medarbetare.
Uppmuntra dina anställda att donera till en god sak de bryr sig om genom att erbjuda dem lediga dagar och matcha deras donationer. Dina anställda är din största tillgång, och genom att uppmuntra deras engagemang kan du påverka omvärlden.
Resurser för att komma igång.
Sedan Salesforce var först med 1-1-1-modellen har Pledge 1% vuxit till en global rörelse där det handlar om att företag ger tillbaka, och det gäller företag i alla storlekar. Dessa företag har åtagit sig en kombination av att ge tillbaka 1 procent av kapital, vinst, produkt eller medarbetartid. Gå till pledge1percent.org för att komma igång.
Viktiga åtgärder för att lyckas
 
  •  Se till att alla röster får höras.
Utveckla personalresursgrupper och ge dem budgetar och håll team ansvariga för årliga jämställdhetsmål och milstolpar.
 
  •  Logga in på Science-Based Targets Initiative.
Nyligen åtog sig en koalition av företag, länder och FN-ledare att sätta upp vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål om 1,5 grader: det ambitiösa målet som behövs för att förhindra de skadliga effekterna av klimatförändringar. I mindre skala kan företag också samarbeta med sina främsta leverantörer för att sätta utsläppsminskningsmål för ett visst år.
 
  •  Stötta anställda att ge tillbaka
Sätt upp gemenskapsdelar uppifrån och ner och uppmuntra sedan dina anställda att donera till den goda sak de bryr sig om genom att erbjuda dem lediga dagar och matcha deras donationer.
Slutsats: Vill du veta mer?

Att förbereda ditt företag för att anpassa sig och vara flexibel inför framtida utmaningar är ingen lätt prestation. Men det kan bli möjligt om du börjar att fokusera på dina kunder. 

Börja med att få alla strukturer på plats redan nu för att hjälpa dig att snabbt kunna förutse och reagera när kundernas behov förändras. Omforma sedan målmedvetet dina affärsprocesser och anpassa dem, teamen och tekniken för att skapa fantastiska, friktionsfria kundupplevelser. Skapa äkta kundlojalitet  genom att fundera på hur ditt företag kan fungera som en plattform för förändring. 

Det är bråttom – men potentialen finns redan där.

Din resa mot ökat fokus på kunderna börjar med den här strategiboken, men den slutar inte här. Fortsätt lära dig mer med resurserna till höger.

 

Fler resurser

 
Guide
Skapa ditt Customer 360 i två enkla steg.
Pledge
Gå med i Talent Alliance
 
 

Få uppdateringar varje vecka och nya idéer direkt till din inkorg.

Ange en giltig e-postadress