Försäljningsprognoser.

Få en överblick i realtid över hela teamets prognos, inklusive direkta justeringar och förändringar på alla nivåer i organisationen.

Se prognosjusteringar så snart de görs.

 • Få en exakt överblick över din prognos med justeringar i realtid.

  Tror du att en säljare kan hamna över eller under sitt prognostiserade belopp? Du kan enkelt justera det prognostiserade beloppet anpassat för varje säljare. Du kan även visa information om eventuella tidigare justeringar som du eller teamet har angett, samtidigt som du lämnar underliggande data i projektet orörda.

 • Se snabbt ditt resultat jämfört med planen.

  På prognosskärmen visas försäljningsmål och uppnådda mål tillsammans med prognossiffrorna. Genom att följa upp total uppnått mål för månaden, prognosperioden eller i varje prognoskategori, är det enklare än någonsin att veta vad du ska fokusera på, oavsett om du är säljare eller chef.

 • Prognos för komplexa säljteam.

  Även om ditt företag har en komplex säljorganisation kan Salesforce vara till hjälp. Genom att kunna hantera intäkter, kontraktsvärden pch krediter, kan du enkelt ta fram korrekta prognoser.

 • Anpassa din prognos så att den passar din verksamhet med bara några klick.

  Använd standardprognoskategorier som ”pipeline” och ”avslutade”, eller anpassa dem efter företagets prognosstadier. Du kan även beräkna din prognos utifrån intäkter, produktserier eller säljprojektsuppdelningar. Anpassa sedan din prognosvy utifrån intäkt, kvantitet eller en annan anpassad prognostyp som du definierar.

bg-phone-right

Följ med på en interaktiv guidad visning

Se hur säljchefer och säljare administrerar sin arbetstid med hjälp av Salesforce. På den här guidade visningen får du lära dig mer om de olika funktioner som Salesforce erbjuder. Upplev världens ledande CRM-applikation – redan idag.

GUIDAD VISNING

OM DU HAR FRÅGOR – KONTAKTA VÅRA SÄLJARE.
0200 285660

product
Chatta