Sales Cloud erbjuder nu en kraftfull provisionsmotor som förbättrar säljarnas resultat.

Läs mer
En karta visar säljområden i en stad, antalet företag i varje område och effektiva resvägar mellan kunder.

Sales Performance Management

Sälj mer effektivt med programvara för hantering av säljprestanda som är inbyggt i CRM. Anslut kunddata till säljplanering och utförande. Utforma teamstruktur, anpassa och motivera säljare, fördela mål och ge säljare möjlighet att avsluta affärer snabbare med mindre manuellt arbete.

Hur säljer team bättre med programvara för hantering av säljprestanda?

Se till att teamen uppnår sina kvoter snabbare och öka säljverksamhetens effektivitet med lösningar som är inbyggda i CRM.

Motivera säljare att uppnå intäktsmål snabbare.

Hantering av förmåner och incitament

Skapa enkelt planer för incitament och ersättningar på några minuter och optimera för intäktsökning. Effektivisera och automatisera även de mest komplexa arbetsflödena för uppdrag. Eliminera manuella processer, tråkig administration och mänskliga misstag och uppnå maximal effektivitet.

Fönster visar hur utbetalningsregler och planer automatiskt dirigeras till lämpliga teammedlemmar.

Skapa och exportera intuitiva rapporter och instrumentpaneler snabbt. Ge säljarna omedelbar insyn i provisionstrender, prestandadata och anpassade analyser. Upprätthåll ständig efterlevnad enligt ASC 606 och IFRS 15 med automatiserad rapportering.

Säljarens utdrag har anpassningsbara instrumentpaneler och sektioner som går att expandera för att analysera affärer som ingår i provisionsutbetalningar.

Öka förtroendet mellan teamen med insyn i alla provisionsberäkningar med hjälp av provisionsspårning. Förbättra samordning och tvärfunktionellt samarbete med kommentarer och meddelanden i realtid. Dela data över hela din befintliga teknikstack med stabila och sömlösa integrationer.

Med spårning kan säljarna se stegvisa instruktioner för logisk beräkning av provision och inbyggda samarbetsverktyg som gör det enkelt att begära hjälp.
Fönster visar hur utbetalningsregler och planer automatiskt dirigeras till lämpliga teammedlemmar.
Säljarens utdrag har anpassningsbara instrumentpaneler och sektioner som går att expandera för att analysera affärer som ingår i provisionsutbetalningar.
Med spårning kan säljarna se stegvisa instruktioner för logisk beräkning av provision och inbyggda samarbetsverktyg som gör det enkelt att begära hjälp.

Samordna mål, budget och antal anställda på ett intelligent sätt.

Säljplanering

Knyt varje steg i en säljplan till viktiga kunddata med säljplanering. Importera standardobjekt och anpassade objekt och fält direkt från CRM för att spara tid och reducera fel. Segmentera konton effektivt, samordna team och sätt upp mål och allokering med kunddata som grund. Upprepa befintliga planer och skapa nya planer utifrån teamresultat.

Fönster visar en möjlighet att använda mallar som hjälper till att planera områdeshantering och rollhierarki.

Använd CRM-analyser i utformningen av planer i säljplanering. Samla insikter från poster på ett enkelt sätt och dra nytta av alla data. Filtrera, utvärdera och segmentera konton som är specifika för varje team i hierarkin. Förbättra målinriktning med demografi, egenskaper och data som är viktiga, till exempel plats, köpbenägenhet och köphistorik.

Filteralternativ visas för kontodemografi baserat på bransch, intäkter och antal anställda.

Automatisera områdesutformning med rimlig samordning av resurser. Tillämpa segmentering och tilldela befintliga konton till kvotägare och understödsteam. Publicera tilldelningar till Salesforce när planen är klar. Sätt upp regler som är skräddarsydda för verksamheten och fördela framtida kunder automatiskt till rätt team för att upprätthålla planens integritet.

En karta visar konton uppdelade efter område och i ett fönster kan du filtrera tilldelningarna efter konto.
Fönster visar en möjlighet att använda mallar som hjälper till att planera områdeshantering och rollhierarki.
Filteralternativ visas för kontodemografi baserat på bransch, intäkter och antal anställda.
En karta visar konton uppdelade efter område och i ett fönster kan du filtrera tilldelningarna efter konto.

Optimera försäljning och betjäna områden snabbare.

Områdesplanering

Skapa kartbaserade områdesplaner och utvärdera täckning och skillnader i resultat på organisations-, säljar- och medarbetarnivå. Reagera på aktuella och förväntade marknadsförhållanden och förbättra säljstrategier med överliggande affärsdata och ekonomiska data som ingår. Sammanfatta kundegenskaper inom ett område eller för flera områden för snabba analyser och rapporter.

En säljare kommenterar områdeskartans inriktning till en annan. Kartans teckenförklaring visar antalet enheter i varje område.

Justera områden automatiskt med en optimeringsmotor som är inbyggd i Salesforce. Spara hundratals timmar i planering av scenarier och testning. Tillhandahåll rimliga områden som maximerar ny och befintlig affärstäckning och minskar resekostnader, uppnår kvoter snabbare och ökar tillfredsställelsen för sälj- och serviceteam.

En funktion justerar om områdeskartan efter årliga intäkter.

Se till att planerna är relevanta med lättbyggda alternativa täckningsscenarier för förändrade affärs- och marknadsförhållanden. Meddela intressenter om uppdaterade planer och samarbeta kring specifika täckningsmodeller direkt i appen. Skicka uppdateringar för anpassningar direkt till Salesforce eller exportera resultat med några få klick.

Rullgardinsmenyer skapar nya säljscenarier så att ett team kan anpassa när ändringar sker, som antalet tillgängliga säljare.
En säljare kommenterar områdeskartans inriktning till en annan. Kartans teckenförklaring visar antalet enheter i varje område.
En funktion justerar om områdeskartan efter årliga intäkter.
Rullgardinsmenyer skapar nya säljscenarier så att ett team kan anpassa när ändringar sker, som antalet tillgängliga säljare.

Öka produktiviteten ute i fält med platsinformation.

Salesforce Maps

Skippa kalkylbladen. Visa CRM- och marknadsdata i ett kartbaserat gränssnitt som snabbt lyfter fram användbara insikter och underlättar affärsbeslut. Visa platsbaserade insikter tillsammans med viktig kundinformation för att fastställa närmaste bästa åtgärder.

Kunder färgkodas efter hur lång tid det gått sedan de senast besöktes (mellan 0 och 90 dagar).

Planera besök på en karta som är fylld med data från CRM. Samla och anpassa prospekteringsplaner i förhållande till fysiska adresser. Sätt fart på affärsförloppet och fokusera insatserna genom att snabbt välja värdefulla konton i en kartbaserad vy.

En popup på en karta ger kunder färgkoder efter poäng. Med ett klick på enskilda kunder kan en användare se mer detaljerad information.

Förbättra säljarnas produktivitet genom att prioritera de mest relevanta och potentiella kunderna i närheten. Schemalägg besök hos konton effektivt med optimerade resvägar med många stopp och inbyggd vägledning på plats. Justera scheman i farten och fyll oplanerade luckor med besök hos kunder och potentiella kunder i närheten. Uppdatera CRM i realtid från mobila enheter under platsbesök för att registrera nästa steg.

Fältoptimering integrerar med kalenderappar och ritar upp de effektivaste resvägarna mellan företag.
Kunder färgkodas efter hur lång tid det gått sedan de senast besöktes (mellan 0 och 90 dagar).
En popup på en karta ger kunder färgkoder efter poäng. Med ett klick på enskilda kunder kan en användare se mer detaljerad information.
Fältoptimering integrerar med kalenderappar och ritar upp de effektivaste resvägarna mellan företag.

Få ut mesta möjliga av programvara för hantering av säljprestanda med partnerappar och experter.

Öka intäkterna med tusentals färdiga erbjudanden och konsulterbjudanden på AppExchange. Kolla in dem idag.

Logotyp för Arpedio
Logotyp för Deloitte
Logotyp för EPAM
Logotyp för Orion
Logotyp för Traction Complete
Salesblazers George och Carol på bilden med Zig

Gå med i Salesblazers community.

Vill du träffa och lära dig av säljarkollegor? Vår Salesblazer-community är platsen för dig.

Vanliga frågor.

Hantering av säljprestanda (SPM, Sales Performance Management) är en process som hjälper företag att hantera och optimera säljprestanda genom att sätta mål, mäta framsteg och ge feedback till säljteam. Den omfattar flera aktiviteter, bland annat målsättning, datautforskning och segmentering samt områdeshantering.

Programvara för hantering av säljprestanda förbättrar säljresultatet genom målsättning, datautforskning och segmentering, områdeshantering samt ökad effektivitet tack vare automatiserade säljhanteringsuppgifter. Programvara för hantering av säljprestanda leder också till bättre beslut tack vare realtidsdata och analyser.

Programvara för hantering av säljprestanda hjälper företag att automatisera och effektivisera säljhanteringsprocesser med funktioner som målsättning, datautforskning och segmentering samt områdeshantering. Den tillhandahåller data i realtid och analyser som hjälper företag att fatta datadrivna beslut och optimera sina försäljningsstrategier.

Ta hänsyn till faktorer som funktioner, integrering med befintliga sälj- och CRM-system, användarvänlighet, anpassningsmöjligheter och säkerhet när du väljer rätt programvara för hantering av säljprestanda för att se till att programvaran uppfyller dina specifika behov och mål.