Viktiga komponenter i lösningen Säljplanering.

Säljplanering

Använd programvara för säljplanering för lyckad försäljning med säljplaner som är optimerade för kundtäckning och tillräckligt flexibla för att hantera ändringar på ett smidigt sätt. Ställ in balanserade försäljningsmål, budgetar och medarbetarantal på ett effektivt och säkert sätt, och nu kan du göra allt i Salesforce.

Skapa planer som fungerar ihop med programvara för säljplanering.

Håll säljarna på rätt spår med säljplaner som är enkla att skapa och optimera.

Starta planeringsprocessen snabbt.

Strukturera planen utifrån organisationens verksamhet och resultat. Automatisera datainmatning för både standardiserade och anpassade objekt och fält i Salesforce. Frigör timmar och eliminera fel i dataavskrifter under hela det inledande upprättandet av en plan med direktanslutning till Säljplanering. Använd mallar direkt från Salesforces Områdeshantering för företag, Rollhierarki eller Chefshierarki.

Fönster visar en möjlighet att använda mallar som hjälper till att planera områdeshantering och rollhierarki.

Utforma och skapa planer med de data som är mest relevanta för verksamheten. Använd samma intuitiva säljplaneringsprocess för alla anpassade scenarier, till exempel för nya företag, avyttringar och sammanslagningar.

Ett fönster visar alternativet att skapa en egen ny plan.

Visa pågående och tidigare planer på ett enda ställe. Spåra nya planer och ändringar i befintliga planer i hela organisationen. Håll ett register över redigeringar för förändringshanterings- och granskningsändamål.

Flera fönster visar en plans historik och slutförandegrad och sorteras efter planer som publicerats och arkiverats.
Fönster visar en möjlighet att använda mallar som hjälper till att planera områdeshantering och rollhierarki.
Ett fönster visar alternativet att skapa en egen ny plan.
Flera fönster visar en plans historik och slutförandegrad och sorteras efter planer som publicerats och arkiverats.

Konfigurera säljplaner på ett enkelt sätt.

Se till att segmentering, allokering och fastställning av mål speglar organisationens säljstruktur på ett korrekt sätt med en tillgänglig hierarkichef. Gör små justeringar i säljstrukturen eller gör större förändringar över hela linjen på ett effektivt sätt. Lägg till, ta bort eller ändra hierarkinivåer för både enstaka och alla regioner.

Rullgardinsmenyer visas för olika team i Amerika med möjlighet att redigera hierarkier efter division och områden.

Utforska poster och importerade data från tredje part i stor skala utan begränsning, uppbackat av intelligensen i Salesforces CRM-analys. Filtrera, utvärdera och segmentera kunder enkelt efter viktiga demografier, attribut och data. Uteslut data och fokusera ytterligare på den pågående planeringsprocessen.

Filteralternativ visas för kontodemografi baserat på bransch, intäkter och antal anställda.

Dra nytta av en dynamisk, sammankopplad planeringsprocess från hierarkin till segmentering och mått. Säkerställ att eventuella ändringar som görs i ett steg återspeglas i planen och ger alla samma omfattande bild. Förflytta dig mellan och inne i processteg med en ständigt närvarande navigeringsmeny.

Fönster visar en plan i Amerika uppdelad i ökat antal medarbetare, översikt, hierarki, tilldelning och allokering.
Rullgardinsmenyer visas för olika team i Amerika med möjlighet att redigera hierarkier efter division och områden.
Filteralternativ visas för kontodemografi baserat på bransch, intäkter och antal anställda.
Fönster visar en plan i Amerika uppdelad i ökat antal medarbetare, översikt, hierarki, tilldelning och allokering.

Optimera säljplaner med tillförsikt.

Gör dig av med långsamma manuella beräkningar och anpassningar som ofta kan leda till fel. Få fart på och förbättra dataurvalet i planeringsprocessen. Väg konton, säljare, poster och områden mot prioriteringar i och begränsningar för verksamheten på ett effektivt och automatiserat sätt – allt i Säljplanering.

En karta visar konton uppdelade efter område och i ett fönster kan du filtrera tilldelningarna efter konto.

Sätt upp mål som mäter och förbättrar teamets resultat. Sprid och spåra mål till alla team som en referenspunkt för nästa planeringscykel, inklusive kvoter, budgetar, pipeline eller andra relevanta mått.

En säljplans slutförandegrad sorteras efter kvot, intäkt, budget och antal medarbetare samt allokeringsmöjlighet.

Upprätthåll samordningen för alla självständiga team utan att hindra framstegen. Spåra framsteg mot avslut inom alla områden med visuella guider och dynamiska kontrollpunkter. Granska och få godkännande för säljplaner från alla intressenter. Publicera planer vid avslut eller schemalägg framtida distribution.

Information ges om framstegen för en kvot, intäkt, budget och antal medarbetare.
En karta visar konton uppdelade efter område och i ett fönster kan du filtrera tilldelningarna efter konto.
En säljplans slutförandegrad sorteras efter kvot, intäkt, budget och antal medarbetare samt allokeringsmöjlighet.
Information ges om framstegen för en kvot, intäkt, budget och antal medarbetare.
Salesblazers George och Carol på bilden med Zig

Gå med i Salesblazers community.

Vill du träffa och lära dig av säljarkollegor? Vår Salesblazer-community är platsen för dig.

Vanliga frågor om säljplanering

Säljplanering är processen som definierar säljmål och utarbetar en strategi för att uppnå dem med hjälp av utformning av scenarier och resursallokering.

Den mest uppdaterade informationen krävs i alla kanaler, för alla affärsprocesser och genom hela kundens livscykel för att man ska kunna navigera när verksamheter förändras och se till att försäljningen fungerar effektivt.

Säljplanering omfattar support för både standardobjekt och anpassade objekt. Om det är en post som hanteras i CRM kan den inkluderas.

Nej. En del av visualiseringstekniken är liknande, men Kartor i Salesforce är en separat Salesforce-lösning som är utformad för att optimera utförande av schemaläggning och fält.