Fönster visar en persons pipeline med konton med förtjänster i ett diagram och ett linjediagram för teamkvoter som markerats med "on track".

Revenue Intelligence

Öka intäkterna med användbar och specialutformad intelligens som är inbyggd i Sales Cloud. Omvandla insikter till handling med färdiga, AI-drivna visualiseringar. Få fullständig insyn i pipeline, prognoser och säljarnas resultat på en enda anpassningsbar plattform.

Vinn och väx snabbare med användbar intäktsintelligens.

Sälj smartare med specialutformade AI-rekommendationer och analyser.

Förbättra prognosprecisionen.

Spåra uppnådda kvoter genom att fördjupa dig i insikter från teamresultat, pipeline och trendhistorik. Coacha vinnande team med åtkomst till mått för säljarnas resultat, såsom genomsnittlig vinstkvot, öppen pipeline och avslutade aktiviteter. Gör justeringar i avtal med insikter i säljtrender såsom genomsnittlig vinstkvot, dagar till avslut och genomsnittlig säljstorlek.

Ett fönster med en konverteringsanalys visar vanliga typer av vinster i säljprojekt och konton med konverteringsmöjligheter.

Förutse framtida försäljning genom att jämföra ett aktuellt prognosresultat med en jämförbar tidigare period. Håll dig på rätt spår så att prognoserna slår in genom att bevaka trender för snabbhet, täckning för pipeline och åtagande. Utvärdera snabbt teamresultat och jämför med mål med hjälp av visualiseringar av enskilda resultat och antal åtaganden som är enkla att spåra. Ta nästa bästa åtgärd på de största säljprojekten genom att granska nyckelaffärer och nästa steg – i en enda vy.

Fönster visar ett diagram för intäktstrender och prognoser och en mätare som visar faktiska affärsmått jämfört med planerade.

Kör flera "tänk om"-scenarier för att förstå hur ändringar i pipeline kan påverka intäktsmålen. Sätt upp ett mål för intäkterna och forma sedan hur det påverkas om man lägger till eller tar bort avtal i pipeline för att sluta befintliga luckor. Skapa prognoser med större precision genom att beräkna ett tillägg av säljprojekt i sista minuten som inte har ingått i pipeline baserat på trendhistorik.

En skärm visar ett arbetsflöde med statistik för pipeline och nästa steg med mått för avtalet.
Ett fönster med en konverteringsanalys visar vanliga typer av vinster i säljprojekt och konton med konverteringsmöjligheter.
Fönster visar ett diagram för intäktstrender och prognoser och en mätare som visar faktiska affärsmått jämfört med planerade.
En skärm visar ett arbetsflöde med statistik för pipeline och nästa steg med mått för avtalet.

Identifiera och minimera risker i pipeline.

Ge säljarna ett anpassat Command Center som spårar förloppet mot kvoterna. Hantera affärsskiften i realtid med insikter i fasförlopp och ändringar i belopp. Vidta åtgärder för säljprojekt som har prioriterats som fastnat, försenat eller stagnerat. Uppmuntra säljarna att utföra "tänk om"-analyser med hjälp av scenarier för att planera bästa sättet att uppnå kvoter.

Fönster visar en säljares säljresultat med summan för avslutade vunna, hur långt det är kvar till kvoten samt mått för åtagande och information om aktuella avtal.

Hjälp säljteamen att förstå faktorerna som påverkar pipeline och kontotillstånd med AI-drivna insikter. Utöka produkter och använd merförsäljning och korsförsäljning baserat på vad liknande konton köper. Tilldela resurser baserat på vilka konton som har förtjänstmöjligheter och vilka konton som är i riskzonen.

Fönster visar kontotillstånd och konton med förtjänster samt ett företags mått för pipeline med ett diagram som visar avtal som skapats över tid.

Spåra säljtrender på produktnivå med lättförståeliga värmekartor. Upptäck möjligheter att utöka försäljningen i nya segment baserat på köpmönster och marknadstrender. Förstå hur säljteam presterar när de säljer nya produkter för att identifiera bästa praxis och förbättringsmöjligheter.

Ett fönster visar nya säljprojekt per region och företagsstorlek, samt potentiell intäkt baserat på liknande kunder.
Fönster visar en säljares säljresultat med summan för avslutade vunna, hur långt det är kvar till kvoten samt mått för åtagande och information om aktuella avtal.
Fönster visar kontotillstånd och konton med förtjänster samt ett företags mått för pipeline med ett diagram som visar avtal som skapats över tid.
Ett fönster visar nya säljprojekt per region och företagsstorlek, samt potentiell intäkt baserat på liknande kunder.

Analysera intäkter i detalj.

Anslut, bearbeta och synkronisera data från tredjepartssystem med datahanteringsverktyg. Få en fullständig insyn i säljresultat med över 50 inbyggda anslutningar som enkelt kombinerar externa data med Salesforce. Öka de användbara nästa stegen med anpassade instrumentpaneler och komponenter som är inbyggda i Sales Cloud.

Ett fönster visar alternativ för att ansluta till en datakälla med fält som begränsar urvalet.

Skapa AI-drivna prognoser snabbt, baserat på alla typer av data – med klick, inte kod. Upptäck viktiga mönster och teman i säljdata utan komplicerad analys. Vägled säljarna mot de mest effektiva säljstrategierna genom att förse dem med värdefulla insikter i de viktiga faktorer som avgör om en affär vinns eller förloras.

Fönster visar mått för kundanalys, ett diagram för försäljning och vinst per kund och sannolikhet för att få behålla kunden.
Ett fönster visar alternativ för att ansluta till en datakälla med fält som begränsar urvalet.
Fönster visar mått för kundanalys, ett diagram för försäljning och vinst per kund och sannolikhet för att få behålla kunden.

Få ut mesta möjliga av din plattform för intäktsintelligens med partnerappar och experter.

Öka intäkterna med tusentals färdiga erbjudanden och konsulterbjudanden på AppExchange. Kolla in dem idag.

Accenture-logotyp
Logotyp för Atrium
Logotyp för Dun & Bradstreet
Logotyp för Slalom
Salesblazers George och Carol på bilden med Zig

Gå med i Salesblazers community.

Vill du träffa och lära dig av säljarkollegor? Vår Salesblazer-community är platsen för dig.

Vanliga frågor om intäktsintelligens

En plattform för intäktsintelligens är en programvara som använder artificiell intelligens och maskininlärning och hjälper företag att samla in, analysera och agera på intäktsrelaterade data. Den ger insikter i kundbeteende, säljtrender och intäktsresultat och ger företag möjlighet att fatta datadrivna beslut och förbättra intäkterna.

En plattform för intäktsintelligens erbjuder flera fördelar, till exempel bättre säljprognoser, ökade intäkter, förbättrad kundupplevelse, bättre säljresultat och mer effektiva säljprocesser. Den hjälper även företag att identifiera nya intäktsmöjligheter och optimera prissättningsstrategier, vilket leder till högre lönsamhet.

När du väljer en plattform för intäktsintelligens ska du ta hänsyn till faktorer som datakällor, användbarhet, skydd av känsliga uppgifter och integrering med befintliga system. Du bör också utvärdera plattformens maskininlärningsförmåga och analysfunktioner för att säkerställa att de stämmer överens med dina affärsbehov.