Kommer snart i Salesforce Contracts: Använd Einstein för att skapa avtalsklausuler som du kan använda, redigera eller återskapa.

Läs mer
Fönster för hantering av intäktslivscykel visar information om produkter, förhandsvisning av offert och paketkonfigurering.

Hantering av intäktslivscykel

Driv lönsam tillväxt med Revenue Cloud. Automatisera allt från produkt till kassa, inklusive produktkataloger, prissättning, konfiguration, offertförfaranden, orderhantering, leverans, fakturering och avtal. Väx snabbt med flexibla intäktsmodeller och snabbt tillträde till marknaden. Reducera verksamhetskostnader genom att automatisera policyer, kontroller och processer i stor skala. Samla försäljningsavdelningen, ekonomiavdelningen och den juridiska avdelningen på det främsta AI CRM-systemet.

Hur kan företag öka intäkterna smidigt och effektivt med bättre hantering av intäktslivscykeln?

Samla alla team på en plattform för effektivare hantering av intäktslivscykeln.

Konfigurera, pris och offert direkt från CRM.

Salesforce CPQ

Hjälp säljare att lämna offerter snabbt och korrekt med vägledda processflöden för försäljning och konfigurering. Öka användningen och minska systemkostnaderna med en offertlösning som bygger på CRM. Skydda intäkterna med produktpaket, undantagsregler och kontroller av beroenden som ingår i offertprocessen. Öka affärsstorleken med rekommendationer för kompatibla uppgraderingar och tillägg.

Fönster visar popup-fönster med alternativ för vägledd försäljning som visar avtalspreferenser och en knapp för att lägga till en produkt i offerten.

Förenkla arbetet med tillträde till marknaden med en enhetlig produktkatalog som alla säljare och partner lätt kommer åt. Stoppa intäktsbortfall med inbäddade trösklar för högsta och lägsta pris. Stöd för prissättning – i alla valutor – för engångstransaktioner, prenumerations- eller användningsmodeller samt milstolpsbaserade produkter.

Ett fönster visar alternativet att bläddra efter produkter med filter och ett popup-fönster visar en offert för en affär.

Ge kunderna möjlighet att ändra sina avtal och villkor när som helst. Snabba på merförsäljning och korsförsäljning med offertförfarande för ändringar som tillägg, byten och uppgraderingar. Minska bortfallet av kunder med automatiserad kundkommunikation som förnyelseofferter och ändringsmeddelanden mitt under avtalsperioden.

Ett fönster visar ett avtals information med villkor, förnyelseinformation och ett diagram för kostnadstyp, och ett popup-fönster visar ändringsalternativ.
Fönster visar popup-fönster med alternativ för vägledd försäljning som visar avtalspreferenser och en knapp för att lägga till en produkt i offerten.
Ett fönster visar alternativet att bläddra efter produkter med filter och ett popup-fönster visar en offert för en affär.
Ett fönster visar ett avtals information med villkor, förnyelseinformation och ett diagram för kostnadstyp, och ett popup-fönster visar ändringsalternativ.

Hantera avtalslivscykeln på CRM.

Avtal i Salesforce

Gå från affärsmöjlighet till offert till avtal mycket enklare än tidigare. Sätt fart på ny försäljning och förnyelser genom att låta säljarna skapa och uppdatera avtal i alla faser i kundens livscykel. Ge de juridiska teamen möjlighet att skapa avtalsmallar och hantera klausulbibliotek som kan användas av säljare under avtalsprocessen. Förbättra kundupplevelsen genom att samla säljavdelningen, ekonomiavdelningen och juridiska avdelningen på CRM för att hantera avtalslivscykeln.

En tidslinje visar en avtalsfas med information och avtalslivscykel, och ett popup-fönster visar alternativ för att skapa ett avtal.

Förenkla avtalsförhandlingar med automatiserade processer i alla affärsenheter. Säkerställ regelefterlevnad genom att införa godkännanden och åtgärder för avtalsändringar i säljarnas arbetsflöde direkt från CRM. Samarbeta kring avtalsvillkor med avtalsredigering. Snabba på avtalsavslut med färdiga klausulmallar, automatiserade arbetsflöden för godkännande och integrering av e-signaturer.

Ett fönster visar ett avtalsutkast med förslag om att ändra, en ikon för regelefterlevnad och ett alternativ att skicka till godkännare.

Hantera alla kontakttillfällen för avtal, alltifrån initial försäljning till pågående ändringar, direkt från CRM. Minska systemkostnaderna och förbättra precisionen i data genom att samla avtalsdata. Ge säljarna möjlighet att starta arbetsflöden för granskning och godkännande för förnyelser eller avtalsändringar direkt från deras säljprojekt. Se till att avtalsåtaganden uppfylls med hantering av åtaganden. Ge insyn och anpassa funktionsbehörigheter för relevanta affärsfunktioner.

Fönster visar alternativ för att skicka ett avtal för signering, lägga till mottagare och digital signering av kunden.
En tidslinje visar en avtalsfas med information och avtalslivscykel, och ett popup-fönster visar alternativ för att skapa ett avtal.
Ett fönster visar ett avtalsutkast med förslag om att ändra, en ikon för regelefterlevnad och ett alternativ att skicka till godkännare.
Fönster visar alternativ för att skicka ett avtal för signering, lägga till mottagare och digital signering av kunden.

Fakturera och driv in betalningar för alla intäktsmodeller.

Fakturering i Salesforce

Eliminera punktlösningar och utöka affärsverksamheten genom att samordna faktureringen för alla säljkanaler på CRM. Öka intäkterna genom att erbjuda kunderna möjlighet att köpa och betala för engångs-, prenumerations-, användnings- eller milstolpsbaserade produkter. Se till att avgifter fångas upp för alla säljkanaler med samordnad fakturering. Automatisera faktureringen för alla förekomster – månadsvis, kvartalsvis eller årligen – med en inbyggd schemaläggare för fakturering.

Fönster visar en produkts alternativ för prissättningskälla, det ändrade priset och ändringsoffert.

Godkänn alla betalningsmetoder via valfri betalningsgateway. Använd Salesforces inbyggda betalningsgateway eller valfri partnergateway på AppExchange. Automatisera elektroniska betalningar som ACH och kreditkort. Driv enkelt in betalningar med automatiserade kundmeddelanden och processflöden för påminnelser.

Ett fönster visar en faktura med information om betalning, tillgodohavande och saldo och ett fönster i betalningscenter med möjligheten att betala nu.

Erbjud kunder möjlighet att göra ändringar mitt under avtalsperioden och fakturera det relevanta saldot på ett enkelt sätt. Förbättra kundernas upplevelser genom att se till att sälj-, service- och faktureringsombud alltid har åtkomst till korrekt och uppdaterad faktureringsinformation på CRM.

Ett fönster visar en ändrad faktura med ett nytt pris och ett popup-fönster visar tillgången med prissättningskälla och den ändrade offerten.
Fönster visar en produkts alternativ för prissättningskälla, det ändrade priset och ändringsoffert.
Ett fönster visar en faktura med information om betalning, tillgodohavande och saldo och ett fönster i betalningscenter med möjligheten att betala nu.
Ett fönster visar en ändrad faktura med ett nytt pris och ett popup-fönster visar tillgången med prissättningskälla och den ändrade offerten.

Automatisera produkt till kassa-livscykeln.

Hantering av intäktslivscykel

Använd en flexibel datagrund och funktioner som går att sätta ihop för att automatisera produkt till kassa, och börja med de mest akuta affärsbehoven. Inför exempelvis hantering av offerter och transaktioner och få snabbare säljprocesser. Eller reagera snabbt på marknadsförhållanden med nya produkter, paket och kampanjer.

En kundvagnssida visar betalningsalternativ som kvantitet och nettopris per enhet med rabatt tillämpad från en kampanj.

Sälj på ett intelligent sätt på alla kanaler med valfri tjänstemodell. Minska tiden och risken för ny prissättning med simulering av lanseringar i förväg och undvik prisfall i komplexa prissättningsberäkningar. Skapa och uppdatera avtal i vilken fas som helst och hantera alla kontakttillfällen med kunder med CRM. Skapa klausuler snabbt för att snabba på affärscykler och förbättra regelefterlevnaden med generativ AI, alltmedan ni arbetar smartare med fullständiga analyser och insikter i livscykeln.

Ett fönster för utkast till dokumentklausuler med Contracts AI visar en AI-prompt om att skapa ett utkast till en klausul om Force Majeure

Hantering av intäktslivscykeln, som är inbyggd i Einstein 1, samlar data i ett företag oavsett hur dessa data har strukturerats, genom att smidigt ta in det i Salesforces metadataramverk. Underlätta enkel expansion med logik byggd på API och utnyttja gemensam kapacitet, exempelvis produktkatalogen, i alla distributionskanaler med valfritt användargränssnitt.

Ett fönster visar information om pris, offert, produkt och avtal med möjlighet att växla mellan Salesforce-produkter.
En kundvagnssida visar betalningsalternativ som kvantitet och nettopris per enhet med rabatt tillämpad från en kampanj.
Ett fönster för utkast till dokumentklausuler med Contracts AI visar en AI-prompt om att skapa ett utkast till en klausul om Force Majeure
Ett fönster visar information om pris, offert, produkt och avtal med möjlighet att växla mellan Salesforce-produkter.

Få ut mesta möjliga av programvara för hantering av intäktslivscykeln med partnerappar och experter.

Öka intäkterna med tusentals färdiga erbjudanden och konsulterbjudanden på AppExchange. Kolla in dem idag.

Logotyp för atg
PWC-logotyp
Logotyp för Deloitte
Logotyp för Accenture
Logotyp för Neocol
Salesblazers George och Carol på bilden med Zig

Gå med i Salesblazers community.

Vill du träffa och lära dig av säljarkollegor? Vår Salesblazer-community är platsen för dig.

Vanliga frågor

Programvara för hantering av intäktslivscykeln är ett verktyg som hjälper företag att lansera flexibla intäktsmodeller och hantera dynamiska kundrelationer genom att automatisera uppgifter i hela produkt till kassa-livscykeln på CRM.

Fördelarna med programvara för hantering av intäktslivscykeln är bland annat hastighet och flexibilitet vid lansering av nya intäktsströmmar, optimering av intäktsströmmar, minskade driftskostnader och automatisering i stor skala. Alla dessa fördelar fungerar tillsammans och bidrar till lönsam tillväxt.

Överväg faktorer som funktionalitet, användarvänlighet, skalbarhet, integrering med andra system och avkastning när du ska välja rätt programvara för hantering av intäktslivscykeln.

Intäktsoptimering avser processen att maximera lönsamhetstillväxten genom att analysera och optimera prisstrategier, försäljningstaktik och insatser för att förvärva och behålla kunder. Det är viktigt för företag att säkerställa att de får ut maximalt värde av sina erbjudanden och driver en hållbar tillväxt för intäkter och lönsamhet.

Intäktsoptimering är mycket viktigt för företag eftersom det hjälper dem att identifiera tillväxt- och lönsamhetsmöjligheter samtidigt som de säkerställer att de får ut maximalt värde av sina erbjudanden. Genom att optimera prisstrategier, försäljningstaktik och kundengagemang kan företag uppnå en hållbar intäktstillväxt och förbättra sin konkurrenskraft på marknaden.