Smartare service börjar med kunskap. Missa inte det kostnadsfria virtuella evenemanget.

Titta nu.
Bilder av Einstein-svar och de följande åtgärderna.

Customer Service AI

Öka servicemedarbetarnas produktivitet och förbättra kundupplevelsen genom att integrera AI direkt i arbetsflödet. Våra AI-lösningar, som skyddas av Einstein Trust Layer, tillför en samtalsliknande, predikativ och generativ kapacitet för att ge relevanta svar och smidiga interaktioner. Med Einstein Copilot – din AI-assistent för CRM – kan servicemedarbetarna ge personligt anpassad service och hitta lösningar snabbare än någonsin. Einstein 1 Service Cloud har allt ni behöver för att skala upp och driva värde direkt.

Vad kan serviceorganisationer göra med säkra AI- och datalösningar?

Öka kundnöjdheten och stärk serviceteamets produktivitet med AI-genererade svar, sammanfattningar, svar och kunskapsartiklar som drivs av era CRM-data i Einstein 1-plattformen.

Stärk serviceteamets produktivitet.

Generativ AI för Einstein 1 Service Cloud

Arbetet går snabbare för servicemedarbetare, handledare och kunder med Einstein Copilot – din AI-assistent för CRM. Ställ frågor och gör förfrågningar för att få pålitliga och användbara svar. Einstein Copilot kan hjälpa till med uppgifter som att svara på frågor utifrån kunskapsbasen. Medarbetare kan också anpassa dess åtgärder, som att skicka kundcase vidare för godkännande. Einstein Copilot använder sig av avancerade språkmodeller och Einstein Trust Layer för att ge korrekta och begripliga svar baserade på er CRM och externa data.

Einstein Copilot för serviceåtgärder svarar på frågor åt servicemedarbetaren.

Öka effektiviteten och servicemedarbetarnas produktivitet med AI-genererade sammanfattningar för alla arbeten, beställningar eller interaktioner. Spara tid genom att använda Einstein för att förutspå frågor eller skapa en sammanfattning av problemet och en lösning i slutet av konversationen. Ge servicemedarbetarna möjlighet att granska, redigera och spara sammanfattningarna så att de kan användas i kunskapsbasen.

Hjälp kunderna och spara tid för servicemedarbetarna genom att göra användbar information lättillgänglig. Sammanfatta supportinteraktioner och skapa hjälpsamma kunskapsartiklar. Bygg en kunskapsbas med artiklar om allt från produktinformation till vanliga frågor från kunderna.

Einstein genererar en ny kunskapsartikel baserad på konversationen med kunden.

Förbättra sökeffektiviteten för servicemedarbetare och kunder med AI-drivna söksvar. Generera snabba svar från er kunskapsbas och visa dem direkt på söksidan eller i servicemedarbetarkonsolen. Servicemedarbetarna kan hitta resultat snabbare med bättre filtrering och stöd för flera språk. Anpassa Einsteins sökfunktion så att den matchar era specifika kunskapsparametrar, för ett optimalt resultat.

Einstein Copilot för serviceåtgärder svarar på frågor åt servicemedarbetaren.
Einstein genererar en ny kunskapsartikel baserad på konversationen med kunden.

Anpassa varje interaktion.

Einstein för service

Öka kundnöjdheten och minska servicemedarbetarnas hanteringstid med AI-genererade svar via sms, WhatsApp med mera. Använd Einsteins servicesvar i valfri kanal för att analysera innehåll från kundkonversationer i realtid. Få AI-genererade svar framtagna ur information från konversationerna eller från företagets kunskapsbas. Ge servicemedarbetarna möjlighet att dela svaren med kunderna med ett klick, eller att redigera dem innan de skickas.

Ge servicemedarbetarna rätt rekommendationer när de behöver dem. Vägled servicemedarbetarna med AI-genererade förslag och åtgärder framtagna ur era data. Förfina rekommendationerna och hantera förslag i kategorier som reparationer, rabatt eller tilläggstjänster.

Einstein rekommenderar att kunden får kännedom om ett erbjudande med 50 % rea baserat på frågan.

Maximera effektiviteten genom att få ut det mesta av data och lärdomar från lösta kundcase. Använd Einstein till att analysera kundcase från föregående månader och automatisera datainmatningen för nya kundcase, klassificera dem korrekt och skicka dem till rätt servicemedarbetare eller kö. Minska servicemedarbetarnas hanteringstid med AI-tilldelade fält och hjälp dem lösa kundcase snabbt, korrekt och konsekvent.

Einstein automatiserar datainmatningen för kundcase och visar klassificering av kundcasen.
Einstein rekommenderar att kunden får kännedom om ett erbjudande med 50 % rea baserat på frågan.
Einstein automatiserar datainmatningen för kundcase och visar klassificering av kundcasen.

Skala upp intelligenta lösningar i alla kanaler.

Einstein Bots

Skapa en flerspråkig bot som integrerar med era Salesforce-data i flera kanaler med bara några klick. Automatisera rutinuppgifter – som att ge vanliga svar eller utföra typiska processer – och hjälp ditt team att få mer gjort. Skapa bra kundupplevelser i den meddelandeplattform de föredrar på ett enkelt sätt.

Ett exempel på botbyggargränssnittet i Einstein.

Kontakta kunderna på det språk de föredrar. Ge service som överskrider kulturella barriärer med bottar som använder naturlig språkförståelse (NLU) och namnigenkänning (NER) för att förstå språk och lokal information som datum, valuta och sifferformatering.

Ett exempel på Einsteins flerspråkiga bottar som svarar på flera språk

Ge Einstein-bottarna tillgång till alla kanaler eller er skräddarsydda klient. Använd Einstein-bottar i varje del av företaget, från marknadsföring och försäljning till HR. Kvalificera och konvertera leads, gör medarbetarprocesserna smidigare och bygg bra konversationsupplevelser med anpassade bottar.

Exempel på Einstein-bottarnas gränssnitt som används i flera delar av företaget.
Ett exempel på botbyggargränssnittet i Einstein.
Ett exempel på Einsteins flerspråkiga bottar som svarar på flera språk
Exempel på Einstein-bottarnas gränssnitt som används i flera delar av företaget.
Rundtur av Service Cloud där servicemedarbetarkonsolen visas

Ta en rundtur i det främsta AI-drivna CRM-systemet för servicelösningar.

Se hur Service Cloud kan hjälpa er att sänka antalet kundärenden med 30 % och leverera mervärde genom hela kundresan med CRM + AI + Data + Trust.

Få ut det mesta av AI för kundservice med tusentals partnerappar och experter.

Accenture-logotyp
cognizant-logotyp
Logotyp för Deloitte
Empolis-logotyp
Check-in-logotyp
vicasso-logotyp
Två Service Blazer-arbetare med Astro på toppen

Gå med i #Serviceblazer-rörelsen.

Tillsammans bygger vi den främsta platsen för de som arbetar inom service och fältservice.

Vanliga frågor om Customer Service AI

AI för kundservice och support handlar om att använda artificiell intelligens, som naturliga nätverk och stora språkmodeller, för att automatisera och öka kundengagemanget. AI förstärker kundservicen och supporten och förbättrar samtidigt serviceteamets produktivitet genom att ge relevanta svar och personligt anpassade supportupplevelser.

Några av de främsta fördelarna med AI för kundservice och support är serviceteamens produktivitet, förbättrade svarstider, minskade kostnader genom automatisering, personligt anpassade kundupplevelser och mer korrekta insikter och analyser. Det ökar effektiviteten, ger alternativ för självbetjäning och stärker supportmedarbetarna med värdefulla insikter som ger ökad kundnöjdhet.