Smartare service börjar med kunskap. Missa inte det kostnadsfria virtuella evenemanget.

Titta nu.
En plattform med flera kanaler som visar ett kundcase och bästa påföljande åtgärder

Röst- och telefonstödd support

Lös kundcase snabbare genom att slå ihop röstsupporten – den populäraste kanalen – med de digitala kanalerna. Använd AI, automatisering och CRM-drivna data – inbyggt i Einstein 1-plattformen för att förutse kundernas behov och syfte med rösttranskription. Öka kundnöjdheten genom att reagera i realtid med bästa påföljande åtgärd. Förvandla varje servicemedarbetare till en superhjälte genom att upprätta nyckelordsaviseringar för att ge anpassad feedback och coachning.

Vad kan ni göra med programvaran för molntelefoni?

Gör röstsamtalen smartare med AI och data. Med intelligenta transkriptioner kan servicemedarbetare och chefer se röst- och CRM-data i realtid. Einstein for Service kan analysera konversationerna och sedan dra fram rätt kunskapsartiklar samt ge förslag på svar.

Inbyggd molntelefoni.

Kom igång med telefonsamtalen snabbare med färdig telefoniintegrering med Amazon Connect eller en rad partner i Salesforce AppExchange. Bygg in telefonen i era digitala kanaler i Service Cloud för att få en holistisk överblick över kundkonversationerna. Koppla ihop kunderna med rätt servicemedarbetare i rätt tid och ge servicemedarbetarna all den kontext de behöver för att kunna hjälpa kunderna snabbare än någonsin.

Fönster som visar samtalsreglage och en sammanfattning av telefonsamtalet med rekommendationer för påföljande kundserviceåtgärder

Tillämpa AI-drivna förslag med realtidstranskriptioner för att ge servicemedarbetarna mer tid, så att de i stället kan fokusera på kunden. Förbättra Customer 360 med insikter som går att använda för att analysera röstkonversationer utifrån CRM-data – och få de bästa påföljande åtgärderna så att servicemedarbetarna kan lösa kundärenden snabbare. Avsluta samtalet med konversationssammanfattningar baserade på kundens syfte och åsikter.

Fönster som visar en samtalstranskription och Einstein-rekommendationer för bästa påföljande åtgärder

Låt inte kunderna vänta. Möt dem i den kanal de föredrar: webbplatsen, mobilappen, sms, WhatsApp, Facebook Messenger med flera. Förse servicemedarbetarna med en enhetlig kundöversikt över både telefonkontakt och digitala kanaler för att underlätta för servicemedarbetarna – och kunderna.

Ett chattfönster där en servicemedarbetare hjälper en kund
Fönster som visar samtalsreglage och en sammanfattning av telefonsamtalet med rekommendationer för påföljande kundserviceåtgärder
Fönster som visar en samtalstranskription och Einstein-rekommendationer för bästa påföljande åtgärder
Ett chattfönster där en servicemedarbetare hjälper en kund

Lös samtal snabbare med AI- och automatiseringslösningar.

Hjälp servicemedarbetarna bli mer effektiva med anpassade rekommendationer som ger servicemedarbetarna förslag på åtgärder och påföljande steg under telefonsamtalet. Efter samtalen kan du se trender i rösttranskriptionerna och coacha individer eller team till att förbättra kommande samtal och lösa kundcase snabbare.

En portal som visar information om ett kundcase, kontaktinformation, kundcaseanteckningar och rekommendationer för bästa påföljande åtgärder

Bädda enkelt in företagsprocesser i alla kanaler för att visa den mest lämpliga informationen och hjälpa kunderna att lösa problem på egen hand. Använd arbetsflöden för att automatisera både enkla och komplexa uppgifter – från att återställa lösenord till att skicka in en låneansökan. Med hjälp av arbetsflöden kan kunderna smidigt hjälpa sig själva utan att behöva fråga en servicemedarbetare.

Ett diagram som visar vägen och vidtagna åtgärder efter att ett mejl har skickats

Skicka jobb på ett intelligent sätt från valfri kanal till rätt servicemedarbetare för den mest effektiva lösningen, baserat på expertis, tillgänglighet och kapacitet. Skicka jobb automatiskt till de mest tillgängliga och kvalificerade köerna, servicemedarbetarna eller till och med Einstein-bottar så att kunderna får effektivare hjälp och kundcasen går att stänga snabbare.

Ett fönster som visar olika åtgärder som servicemedarbetarna har vidtagit och hanterat i olika kanaler
En portal som visar information om ett kundcase, kontaktinformation, kundcaseanteckningar och rekommendationer för bästa påföljande åtgärder
Ett diagram som visar vägen och vidtagna åtgärder efter att ett mejl har skickats
Ett fönster som visar olika åtgärder som servicemedarbetarna har vidtagit och hanterat i olika kanaler

Stärk och coacha serviceteamen.

Ge cheferna rätt verktyg för coachning och utbildning, och full insyn i servicemedarbetarnas kapacitet i olika kanaler. Övervaka samtal och få insikter för att kunna ge hjälp i realtid, via chatt eller Slack. Du kan också sätta ihop utbildningar för att hjälpa teamet att få kunskap om trender inom supportsamtal.

 En portal för chefer som visar servicemedarbetarnas status, kapacitet och kundinteraktioner

Få en holistisk överblick i realtid över kontaktcentrets prestanda i alla kanaler – inklusive telefonkontakt. Ge cheferna insikt i kundnöjdhet, intäkter, kundbehållning, kundansträngningspoäng och servicenivåavtal (SLA) för att identifiera styrkor och områden med förbättringspotential. Med kontaktcenteranalyserna kan ni även hålla ett öga på samtalsvolymer, väntetider och hanteringstider med köhantering i realtid.

Ett fönster som visar analyssiffror för ett företags kontaktcenter

Öka produktiviteten i digitala servicesamtal genom att identifiera möjligheter till coachning från inspelade samtal. Identifiera viktiga ögonblick, som omnämnande av produkter och efterlevnad, eller egna anpassade omnämnanden av ett ämne som du definierar. Med Einstein Conversation Insights kan du hjälpa servicemedarbetarna att bli mer produktiva genom att identifiera relevanta åtgärder i konversationstranskriptionerna.

Ett fönster som visar Einstein-insikter om ett kundsamtal, som nyckelord och åsikter.
 En portal för chefer som visar servicemedarbetarnas status, kapacitet och kundinteraktioner
Ett fönster som visar analyssiffror för ett företags kontaktcenter
Ett fönster som visar Einstein-insikter om ett kundsamtal, som nyckelord och åsikter.
Rundtur av Service Cloud där servicemedarbetarkonsolen visas

Ta en rundtur i det främsta AI-drivna CRM-systemet för servicelösningar.

Se hur Service Cloud kan hjälpa er att sänka antalet kundärenden med 30 % och leverera mervärde genom hela kundresan med CRM + AI + Data + Trust.

Få ut det mesta av molntelefoni med tusentals partnerappar och experter.

Accenture-logotyp
Amazon Connect-logotyp
Logotyp för Deloitte
Genesys-logotyp
Logotyp för NeuraFlash
Vonage-logotyp
Två Service Blazer-arbetare med Astro på toppen

Gå med i #Serviceblazer-rörelsen.

Tillsammans bygger vi den främsta platsen för de som arbetar inom service och fältservice.

Vanliga frågor om callcenterintegrering

Integrera ert callcenter i CRM-systemet med molntelefoni. Välj den telefonpartner ni föredrar, eller köp förintegrerad telefoni från Amazon Connect.

Molntelefonin bygger på en UCaaS-modell (Unified Communications as a Service) som kopplar samman ett företags röst-, video- och meddelandekanaler med CRM-systemet och processerna. Genom att lyfta över dessa funktioner till en enda molnbaserad plattform ökar de anställdas produktivitet, eftersom de slipper växla mellan system.

Servicemedarbetarna kan ge kunderna effektivare hjälp när telefonkanalen går via callcenterprogramvara som Service Cloud – tillsammans med webbplatsen och digitala kanaler. Cheferna får insyn i alla kanaler, för snabbare lösning av kundcase samt introduktion och coachning av servicemedarbetare.

Det är viktigt att molntelefoni- och callcenterprogramvaran går att integrera med era kunddata och ert CRM-system. När servicemedarbetarna har en komplett överblick över kundens interaktioner och beteende kan de ge personligt anpassade svar på frågor snabbt – vilket förbättrar kundnöjdheten.