Smartare service börjar med kunskap. Missa inte det kostnadsfria virtuella evenemanget.

Titta nu.

Produktivitet för agenter och distansarbetare

Öka servicemedarbetarnas och fältpersonalens produktivitet med en AI-driven arbetsyta för att hantera supportärenden, större incidenter och jobb ute i fält med en komplett översikt över varje kund. Skicka automatiskt jobb till den teammedlem som passar bäst för jobbet och ge kunderna smidig support i alla kanaler – e-post, telefon, chatt, meddelanden, självbetjäningsportaler, personliga möten med mera. Anpassa varje konversation och ta fram intelligenta rekommendationer genom att använda CRM-data som finns integrerade i Einstein 1-plattformen.

Ledande serviceteam växer med Salesforce.

 

Vad kan du göra med Service Cloud?

Tillhandahåll en effektiv service med en enda lättanvänd serviceplattform.

Hjälp serviceteamen hitta korrekta lösningar snabbare med en enhetlig och kraftfull arbetsyta.

Förse servicemedarbetarna med de mest relevanta data och rätt verktyg för att kunna ge kunderna stöd i alla kanaler. Automatisera fördelningen av kundcase inom din serviceorganisation så att varje kund får den snabbaste och mest korrekta lösningen.

En skärm som visar en portal för kundcasehantering.

Omdefiniera effektivitet med problemlösning på distans. Säg hejdå till onödiga besök på plats genom att effektivt felsöka på håll. Öka problemlösningsgraden vid första insatsen genom att utrusta fältpersonalen med de kontakter och den kunskap som behövs för att lösa problem snabbt och ge kunderna en exceptionell service – var de än är.

Fältservicehantering

Skicka jobb på ett intelligent sätt från valfri kanal till rätt servicemedarbetare för den mest effektiva lösningen, baserat på expertis, tillgänglighet och kapacitet. Skicka jobb automatiskt till de mest tillgängliga och kvalificerade köerna, servicemedarbetarna eller till och med Einstein-bottar så att kunderna får effektivare hjälp och kundcasen går att stänga snabbare.

En flik som visar kundinteraktioner i olika kanaler.

Öka kundnöjdheten och minska servicemedarbetarnas hanteringstid med AI-genererade svar via sms, WhatsApp med mera. Använd Einsteins servicesvar i valfri kanal för att analysera innehåll från kundkonversationer i realtid och generera svar baserat på konversationen eller information från företagets kunskapsbas. Servicemedarbetarna kan dela svaren med kunderna med ett klick, eller att redigera dem innan de skickas.

Generativa AI-drivna servicesvar
En skärm som visar en portal för kundcasehantering.
Fältservicehantering
En flik som visar kundinteraktioner i olika kanaler.
Generativa AI-drivna servicesvar

Ge servicemedarbetare och kunder möjlighet att snabbt hitta de svar de behöver.

Hjälp servicemedarbetarna och kunder att snabbt hitta de bästa svaren på vanliga frågor och lösa problem snabbare med kunskapsartiklar. Hitta relevanta artiklar och resurser i hjälpcentret eller servicemedarbetarkonsolen för att minska belastningen på kundsupportteamet. I stället för att koppla kunderna direkt till en servicemedarbetare kan de hitta den information och de svar de behöver på egen hand.

En kontrollpanel som visar svar på olika ämnen, som hur retur av skrymmande föremål går till

Förbättra servicemedarbetarnas produktivitet och kundnöjdheten med relevanta rekommendationer på kunskapsartiklar som visas där servicemedarbetarna arbetar. Hjälp servicemedarbetarna att lösa kundcase på ett effektivare sätt genom att rekommendera artiklar som bifogats till liknande kundcase tidigare. Servicemedarbetarna kan snabbt välja ut den mest relevanta artikeln och bifoga den till kundärendet eller skicka den direkt till kunden – och på så sätt spara tid genom att slippa söka igenom långa listor över artiklar.

Einstein ger tillgång till artikelrekommendationer i en kundsupportchatt.

Hjälp kunderna att snabbt hitta svar som hämtas från er kunskapsbas direkt till hjälpcentret eller en chatt med en autonom bot. Spara tid för servicemedarbetarna genom att autogenerera och dela svar direkt i deras arbetsflöde.

Söksvar som drivs av generativ AI
En kontrollpanel som visar svar på olika ämnen, som hur retur av skrymmande föremål går till
Einstein ger tillgång till artikelrekommendationer i en kundsupportchatt.
Söksvar som drivs av generativ AI

Förbättra produktiviteten med en samarbetsfunktion.

Samarbeta för att lösa kundcase, ta itu med incidenter och slutför fältserviceförfrågningar snabbare genom svärmar i Slack. Hitta rätt experter snabbt med expertfinnaren och öppna en svärmkanal direkt från ett kundcase eller en incident med bara några klick. Vår integration innebär att servicemedarbetarna kan delta i en Slack-svärm utan att behöva lämna konsolen. Svärmmedlemmar får även tillgång till viktiga CRM-data och registrerade uppgifter från appen Service Cloud för Slack. Svärmdata skickas dessutom automatiskt tillbaka till Salesforce så att all kontext finns på en plats.

En kontrollpanel som visar en Slack-svärm

Omvandla era svärmprocesser med automatiserade arbetsflöden. Spara tid genom att snabbt förvandla svärminsikter till kunskapsartiklar direkt i Slack, som sedan går att redigera och publicera i Salesforce. Använd Workflow Builder för att eliminera manuella uppgifter som att skicka jobb till andra avdelningar, eller snabba på processer som introduktion och godkännande av budget – det frigör tid för servicemedarbetarna så att de kan fokusera på att hjälpa kunderna.

Slack-fönster som visar kommunikation om service till en kund och serviceresan

Få en komplett översyn över era svärmmätetal med förberedda rapporter och kontrollpaneler. Övervaka svärmdeltagandet för att identifiera de som deltar oftast och hitta förbättringsområden. Analysera svärmtrender, granska produktiviteten och få insikter i hur svärmaktiviteter påverkar viktiga servicemätetal –  som tiden det tar att komma med en lösning.

En svärmpanel som visar en analys av ett företags Slack-svärmar
En kontrollpanel som visar en Slack-svärm
Slack-fönster som visar kommunikation om service till en kund och serviceresan
En svärmpanel som visar en analys av ett företags Slack-svärmar

Lös störningar snabbare för att minska kostnaderna och maximera avkastningen.

Incidenthantering för kundservice

Ligg steget före större avbrott med bästa praxis för incidenthantering inbyggt i Service Cloud. Övervaka system med färdiga integrationer för att identifiera potentiella problem och vidta åtgärder innan de får en spridd påverkan. Ge dina service- och driftteam möjlighet att arbeta med all information om kundcase, incidenter och kunder i en enhetlig arbetsyta.

En kontrollpanel som visar en sida om incidenthantering för kundservice

Diagnostisera och lös incidenter snabbare med rätt verktyg och beprövade arbetsflöden för ditt team. Samarbeta smidigare med experterna inom er organisation med svärmar inbyggda direkt i appen Service Cloud för Slack. Identifiera snabbt påverkade tillgångar, upptäck grundorsaker och hitta en lösning. Använd en arbetsplan till att identifiera de nödvändiga stegen för att sätta in en åtgärd och att incidenten inte uppstår igen.

Slack-fönster som visar kommunikation om service till en kund och serviceresan

Bygg upp kundernas förtroende och få en smidigare intern kommunikation med centralt hanterade statusuppdateringar i realtid. Minska antalet inkommande kundcase genom att proaktivt meddela kunderna om en aktiv incident innan de själva tar kontakt, och ge uppdateringar i olika digitala kanaler. Håll servicemedarbetare och interna intressenter informerade om senaste status för incidenten och ge dem möjlighet att svara på kundfrågor genom att skicka varningar via servicekonsolen eller Slack.

Utsändning av e-post, ett fält för utsändningssidan, utsända Slack-meddelanden och utsända varningar visas på en dator och i en telefon.
En kontrollpanel som visar en sida om incidenthantering för kundservice
Slack-fönster som visar kommunikation om service till en kund och serviceresan
Utsändning av e-post, ett fält för utsändningssidan, utsända Slack-meddelanden och utsända varningar visas på en dator och i en telefon.

Effektivisera fältteamen och ge en smidig kundupplevelse med en enhetlig överblick.

Fältservicehantering

Övergå från reaktiv till proaktiv service med tillgångsspårning i realtid. Övervaka serviceresultaten och skapa förebyggande underhållsplaner baserade på tillgångarnas användning, skick och specifika kriterier. Du kan exempelvis schemalägga service om en tillgångs temperatur överskrider ett inställt tröskelvärde, för att försäkra dig om en smidig drift och för att förebygga stilleståndstid.

Ett fönster som visar information om och skick på en vindturbin

Vår mobilapp Field Service – för Android och iOS – är det ultimata allt-i-ett-verktyget som är skräddarsytt för dagens fältpersonalstyrka. Den är främst designad för offlineanvändning, vilket gör att medarbetarna ute i fält kan arbeta och spara ändringar smidigt även utan wifi. Appen kan dessutom anpassas på många olika sätt så att den passar företagets unika krav.

Ett mobilappfönster som visar en teknikers kommande servicebokningar

Förenkla hela arbetsorderhanteringen och skapa, tilldela, utför och sammanfatta arbetsordrar på ett smidigt sätt. Motivera teamet att hålla sig agilt, förbättra kundnöjdheten och öka tillväxten genom att eliminera manuellt pappersarbete och digitalisera hela livscykeln för arbetsordern.

 Ett diagram som visar ordningen på en fältmedarbetares uppgifter
Ett fönster som visar information om och skick på en vindturbin
Ett mobilappfönster som visar en teknikers kommande servicebokningar
 Ett diagram som visar ordningen på en fältmedarbetares uppgifter
Rundtur av Service Cloud där servicemedarbetarkonsolen visas

Ta en rundtur i det främsta AI-drivna CRM-systemet för servicelösningar.

Se hur Service Cloud kan hjälpa er att sänka antalet kundärenden med 30 % och leverera mervärde genom hela kundresan med CRM + AI + Data + Trust.

Få ut det mesta av servicemedarbetarkonsolen med tusentals partnerappar och experter.

Accenture-logotyp
Amazon Connect-logotyp
cognizant-logotyp
Logotyp för Deloitte
Genesys-logotyp
Nice-logotyp
Två säljare som ler.

Maximera avkastningen med det främsta ekosystemet för framgång.

Vårt framgångsrika ekosystem, med allt från support, experthjälp och resurser, till våra partner på AppExchange, finns här för att hjälpa er att få ut allt av er investering.

Gå med i #Serviceblazer-rörelsen.

Gå med i #Serviceblazer-rörelsen.

Tillsammans bygger vi den främsta platsen för de som arbetar inom service och fältservice.

Vanliga frågor om Service Cloud

Service Cloud är en kundserviceplattform som hjälper företag att hantera och lösa kundernas frågor och problem. Den ger verktyg för hantering av kundcase, kunskapsbas, support i flera kanaler, automatisering och analyser, vilket gör det möjligt för företag att erbjuda exceptionella kundserviceupplevelser.

Service Cloud är den mest kompletta och anslutna plattformen. Service Cloud ökar servicemedarbetarnas produktivitet och kundnöjdheten genom att koppla in supportverktyg i en lättanvänd plattform, som finns integrerad i Salesforce-plattformen, vilket ger en enhetlig och effektiv kundupplevelse.

Service Cloud fokuserar på kundservice och support, och hjälper företag att hantera och lösa kundernas frågor. Sales Cloud, å andra sidan, är utformat för att hjälpa säljteam hantera leads, säljprojekt och kundrelationer genom hela säljprocessen.

Service Cloud används av företag – av alla storlekar, i olika branscher, runt om i världen – som behöver kapacitet för kundservice och support och som vill få en smidigare och bättre kundserviceverksamhet.

En servicemedarbetarkonsol är ett användargränssnitt i en kundserviceplattform, som Service Cloud, som förser servicemedarbetare med en samlad översikt över kundinformationen, lättanvända anslutna verktyg och produktivitetsarbetsflöden. Den hjälper företag genom att servicemedarbetarna på ett effektivt sätt kan hantera kundfrågor, få tillgång till relevant information och ge personligt anpassad och effektiv support.