Smartare service börjar med kunskap. Missa inte det kostnadsfria virtuella evenemanget.

Titta nu.

Customer Service Automation och processen

Skala upp supporten och öka effektiviteten med AI-driven serviceautomatisering inbyggd direkt i CRM-systemet. Automatisera processerna med flexibla verktyg och utöka dem så att de omfattar kunder, servicemedarbetare, fältpersonal och backofficeteam med en enhetlig plattform. Kombinera våra CRM-data, insikter och predikativ och generativ AI, allt integrerat i Einstein 1-plattformen, för de mest anpassade och sammanhangsmässigt korrekta kundupplevelserna, även vid automatisering.

Vad kan ni göra med serviceautomatisering?

Öka effektiviteten, stärk produktiviteten och leverera kvalitetsservice i stor omfattning.

Uppnå datadriven kundserviceautomatisering och smidiga processer.

Förbättra effektiviteten och skala upp snabbt genom att automatisera frekventa och komplexa processer med verktyg och lösningar utan behöva koda. Snabba på arbetet mellan människor och avdelningar genom att koordinera sammanhängande processer mellan flera team till ett enda, strömlinjeformat arbetsflöde. Förse administratörer och utvecklare med peka- och klicka-verktyg för att skapa processer, integrera data och bygga återanvändbara automatiserade åtgärder och komponenter.

Ett flödesdiagram över felsökningsstegen i ett kundcase

Öka kundnöjdheten med arbetsflöden som drivs av era data – oavsett var alla era data finns. Koppla tryggt ihop data, system eller AI-modeller, och automatisera uppgifter och processer där de körs – även i äldre system. Starta automatiserade flöden baserat på förändringar i era enhetliga kunddata för att få de mest kontextuellt korrekta och anpassade upplevelserna.

Fönster som visar en kundprofil och bästa följande åtgärder baserat på uppgifterna

Optimera era arbetsflöden och minska antalet mänskliga fel genom att automatisera repetitiva uppgifter av hög volym. Låt era team fokusera på viktigare arbetsuppgifter genom att låta rutinuppgifter tas över av bottar som kan behandla dokument, mata in data eller vidta åtgärder för användarens räkning, helt utan kodning. Använd bottarna i alla system eller program, inklusive PDF-dokument, kalkylblad och även frånkopplade äldre system.

Ett arbetsflödesdiagram för ett system som uppdateras
Ett flödesdiagram över felsökningsstegen i ett kundcase
Fönster som visar en kundprofil och bästa följande åtgärder baserat på uppgifterna
Ett arbetsflödesdiagram för ett system som uppdateras

Eliminera manuella uppgifter och öka produktiviteten.

Tillhandahåll personanpassad service och spara tid med AI som är inbyggt direkt i arbetsflödet. Använd Einstein för att analysera historiska kundcasedata och automatiskt klassificera och skicka dem till rätt servicemedarbetare eller kö. Förse servicemedarbetarna med AI-genererade svar, sammanfattningar och kunskapsartiklar baserade på konversationsdata och företagets betrodda kunskapsbas. Kombinera företagsregler och predikativa modeller för att få fram rätt erbjudande och bästa påföljande åtgärder, allt i realtid.

Service AI

Minimera driftkostnaderna och uppnå bättre problemlösning vid första insatsen genom att skicka rätt fältpersonal med rätt färdigheter och verktyg i rätt tid. Avancerade algoritmer och maskininlärning ger optimala scheman och hittar den effektivaste rutten för fältteknikerna, baserat på deras status, expertis, plats och jobbinformation. Du kan också snabbt svara på dynamiska förfrågningar och akutsituationer med automatiserad schemaläggning och utskickning.

Ett fönster som visar operatörens scheman och resvägar

Gör servicemedarbetarna mer produktiva och svara kunderna snabbare genom att automatisera mekaniska uppgifter med ett klick. Makron hjälper servicemedarbetarna att slutföra en rad repetitiva steg – som att skicka ett e-postmeddelande vid uppdatering av kundcasets status – på bara några sekunder. Svara kunderna på ett snabbt, konsekvent och korrekt sätt genom att använda snabbtext för att skapa fördefinierade meddelanden som hälsningsfraser, svar på vanliga frågor och korta noteringar.

Makron och snabbtext
Service AI
Ett fönster som visar operatörens scheman och resvägar
Makron och snabbtext

Bygg en gång och använd överallt.

Maximera effektiviteten med ett bibliotek över alla vanliga serviceprocesser. Spara tid genom att låta administratörerna bygga och hantera katalogiserade arbetsflöden med ett enkelt och lättanvänt användargränssnitt. Uppfyll kundförfrågningar snabbare genom att konfigurera katalogobjekt för att samla in rätt information och skicka den till rätt kö. Du kan visa de nya automatiseringarna i fler kanaler med bara några få klick.

En kontrollpanel i servicekatalogen

Minska kostnaderna och håll antalet fall nere genom att hjälpa kunderna att slutföra uppgifter på egen hand. Ge kunderna tillgång till automatiserade företagsprocesser via er webbplats eller mobilapp. Vägled dem med dynamiska, stegvisa flöden på skärmen och få fram den mest relevanta informationen och rekommendationerna, allt baserat på kundens enhetliga profil.

En självbetjäningsportal ger alternativ för kundåtgärder och botassistans

Skala upp intelligenta lösningar i flera kanaler med chattbottar. Automatisera rutinuppgifter – som att ge vanliga svar eller utföra typiska processer – och hjälp ditt team att få mer gjort. Skapa enkelt rika upplevelser för kunderna i den meddelandeplattform och på det språk de föredrar, med flerspråkiga bottar.

Använd ett enkelt gränssnitt där du pekar och klickar för att skapa och lansera bottar på några minuter
En kontrollpanel i servicekatalogen
En självbetjäningsportal ger alternativ för kundåtgärder och botassistans
Använd ett enkelt gränssnitt där du pekar och klickar för att skapa och lansera bottar på några minuter
Rundtur av Service Cloud där servicemedarbetarkonsolen visas

Ta en rundtur i det främsta AI-drivna CRM-systemet för servicelösningar.

Se hur Service Cloud kan hjälpa er att sänka antalet kundärenden med 30 % och leverera mervärde genom hela kundresan med CRM + AI + Data + Trust.

Få ut så mycket som möjligt av programvaran för kundserviceautomatisering med tusentals partnerappar och experter.

Accenture-logotyp
cognizant-logotyp
Logotyp för Deloitte
Financial Force-logotyp
Logotyp för Kantata
Projector-logotyp
Två Service Blazer-arbetare med Astro på toppen

Gå med i #Serviceblazer-rörelsen.

Tillsammans bygger vi den främsta platsen för de som arbetar inom service och fältservice.

Vanliga frågor om Customer Service Automation

En lösning som automatiserar olika delar av kundsupporten, från självbetjäning till kundcasehantering och fältservice. Det förenklar processer, ökar effektiviteten och förbättrar den övergripande kundupplevelsen genom att minska mängden manuellt arbete och ge en snabbare och mer personligt anpassad service.

Det finns flera fördelar, som ökad effektivitet, förbättrad skalbarhet, större kundnöjdhet, personligt anpassade interaktioner och kostnadsbesparingar. Det gör det möjligt för företag att ge snabbare och effektivare support samt uppfylla kundförväntningarna på en mycket konkurrensutsatt marknad.

Tänk på saker som skalbarhet, användarvänlighet med alternativ för anpassning, integrering, inbyggd AI och inbyggda digitala kanaler. Håll utkik efter en lösning som kan omfatta hela kundupplevelsen och som placerar all serviceautomatisering på en enhetlig plattform.

Börja med att analysera dina aktuella processer och identifiera repetitiva uppgifter som går att automatisera för både kunder och serviceteam. Titta sedan på områden där AI kan ladda automatiseringen med intelligenta rekommendationer för en ännu snabbare och mer anpassad upplevelse.