Smartare service börjar med kunskap. Missa inte det kostnadsfria virtuella evenemanget.

Titta nu.
Fönster som visar en kontrollpanel för incidenthantering och Slack-svärm

Customer Service Incident Management

Lös större avbrott i verksamheten snabbare och öka kundernas tillit med bästa praxis för incidenthantering inbyggt direkt i Service Cloud. Ge teamen rätt verktyg och beprövade arbetsflöden för att kunna identifiera och spåra incidenter, samarbeta med experter och hålla kunderna informerade. Ge era service- och driftteam möjlighet att arbeta med all information om kundcase, incidenter och kunder i en enhetlig arbetsyta.

Vad kan ni göra med plattformen för incidenthantering för kundservice?

Stärk teamets produktivitet och håll kunderna nöjda även när det oväntade inträffar.

Identifiera och svara på incidenter proaktivt.

Ligg steget före alla större avbrott. Övervaka system för att identifiera potentiella problem och vidta åtgärder innan de får en spridd påverkan. Skapa en incident automatiskt så snart ett tekniskt problem identifieras, skicka varningar omedelbart till rätt teammedlemmar och få uppdateringar i realtid direkt i Service Cloud, med djupintegrerade verktyg som drivs av PagerDuty, Datadog och andra partner.

Händelseövervakning och meddelanden från Service-konsolen.

Bryt ner teamsilon och få till snabbare lösningar när servicemedarbetare och svarsteam får en centraliserad plats för att spåra och hantera incidenter. Få in information om kundcase, incidenter och kunddata i en enhetlig vy så att alla har rätt information för att kunna felsöka snabbt. Medan teamet arbetar på att lösa problemet och incidenten har du hela tiden en helhetsbild, så att ni kan spåra beroendeförhållanden och hålla koll på möjliga följdeffekter med rätt listor.

Enhetlig arbetsyta i Service-konsolen.

Eliminera manuella uppgifter och gör processer med flera steg smidigare så att era team kan fokusera på att svara på och lösa incidenter och samtidigt hålla kunderna informerade. Skapa flöden för att automatisera repetitiva uppgifter, som att stänga alla relaterade incidenter, problem och kundcase. Använd en arbetsplan för att se till att rätt steg dokumenteras och tilldelas den person som är ansvarig för att lösa problemet.

Arbetsflöde för ett stängt kundcase i Service-konsolen.
Händelseövervakning och meddelanden från Service-konsolen.
Enhetlig arbetsyta i Service-konsolen.
Arbetsflöde för ett stängt kundcase i Service-konsolen.

Central hantering av statusuppdateringar i realtid.

Lös kundcase samtidigt som ni stärker kundernas förtroende genom att sända ut statusuppdateringar i realtid i olika digitala kanaler. Meddela kunderna proaktivt via e-post om kända problem, innan de själva tar kontakt, och håll dem uppdaterade om incidentens utveckling. Dela viktiga uppdateringar på er självbetjäningssida med anpassningsbara banners.

Statusuppdateringar i realtid sänds ut till kunderna.

Håll servicemedarbetare och interna intressenter informerade om senaste status för incidenten och ge dem möjlighet att svara på kundfrågor. När en incident inträffar kan ni sända varningar till lämpliga teammedlemmar i Service Cloud-konsolen eller via Slack, så att de kan vidta direkta åtgärder och snabbt lösa problemet. Incidentteamen får meddelanden i rätt tid för att kunna hålla sig uppdaterade om incidentens fortskridande, och de kan bifoga tillhörande kundcase direkt från incidentvarningen.

Viktiga incidentrapporter skickas till interna team.
Statusuppdateringar i realtid sänds ut till kunderna.
Viktiga incidentrapporter skickas till interna team.

Få mer tid över med förbyggda lösningar.

Med svärmar inbyggda i appen Service Cloud för Slack kan era team snabbt samarbeta, få tillgång till CRM-data, diagnostisera och lösa incidenter på ett effektivare sätt än någonsin. Använd färdiga svärmflöden så att ni direkt kan identifiera rätt experter och föra samman alla i en Slack-kanal för en lösning i realtid. Vår inbyggda integrering innebär att servicemedarbetarna kan delta i en svärm utan att någonsin behöva lämna konsolen, och svärmdata skickas tillbaka till Salesforce så att all incidentkontext finns på ett och samma ställe.

Inställning och exempel på svärmar med Slack.

Förbättra er svarsstrategi och driftseffektivitet med insikter i hur teamen hanterar incidenter under deras livscykel. Förbyggda instrumentpaneler ger dig en tydlig insyn i eskaleringar med flera kunder, öppna incidenter och viktiga nyckeltal, som tid till lösning.

Instrumentpanel som visar en nedbrytning av incidenter över tid.
Inställning och exempel på svärmar med Slack.
Instrumentpanel som visar en nedbrytning av incidenter över tid.
Rundtur av Service Cloud där servicemedarbetarkonsolen visas

Ta en rundtur i det främsta AI-drivna CRM-systemet för servicelösningar.

Se hur Service Cloud kan hjälpa er att sänka antalet kundärenden med 30 % och leverera mervärde genom hela kundresan med CRM + AI + Data + Trust.

Få ut det mesta av incidenthantering för kundservice med tusentals partnerappar och experter.

Accenture-logotyp
Cadalys-logotyp
Cognizant-logotyp
DataDog-logotyp
Logotyp för Deloitte
PagerDuty-logotyp
Två Service Blazer-arbetare med Astro på toppen

Gå med i #Serviceblazer-rörelsen.

Tillsammans bygger vi den främsta platsen för de som arbetar inom service och fältservice.

Vanliga frågor om Customer Service Incident Management.

Incidenthantering för kundservice är vår kundcentrerade metod för att hjälpa företag att ta itu med omfattande störningar och kommunicera med kunder som påverkas på ett smidigt och effektivt sätt – allt med en plattform.

Vår lösning hjälper företag till kostnadsbesparingar och kundnöjdhet genom att se till att alla har insyn i och åtkomst till all information om incidenten, kundcaset, och kunddata i en enhetlig arbetsyta, så att teamen snabbt kan felsöka och lösa incidenter, samtidigt som de proaktivt uppdaterar kunderna genom hela processen.

Håll utkik efter en programvara för kundservicehantering som har ett ramverk för incidenthantering inbyggt direkt i Service Cloud, så att service- och driftteam proaktivt kan övervaka och identifiera incidenter från en enhetlig arbetsyta.

Programvara för kundservicehantering gör att ni kan leverera ansluten och anpassad service i stor omfattning.