Smartare service börjar med kunskap. Missa inte det kostnadsfria virtuella evenemanget.

Titta nu.

Field Service

Boosta framtiden inom fältservice med den främsta AI-drivna CRM-strategin. Öka kundengagemanget med personlig anpassning i realtid, optimera fältpersonalens arbetsdag med vår branschledande schemaläggningsmotor och tillgång till offlinedata, och förbättra fältbesöken med hjälp av säker AI byggd på Einstein 1-plattformen.

Se hur Pella använder fältservicefunktionen för att få en avkastning på 589 %.

Pella automatiserar tidskrävande processer vilket ger fältpersonalen mer tid att fokusera på mänskliga interaktioner med en personlig touch.

Det här gör Field Service unik.

31 %
högre problemlösningsgrad vid första insatsen
32 %
ökad produktivitet för fältpersonal
26 %
färre utryckningar, vilket ger mindre koldioxidutsläpp
27 %
minskning av uppstartstiden för nyanställda

Öka effektiviteten med säker AI.

Ge snabbare service, gör kunderna ännu nöjdare och förbättra effektiviteten genom att ge er fältpersonal tillgång till viktiga kunduppgifter, tillgångshistorik och information om tidigare service före varje jobb. Med tillgång till sammanfattade insikter om bland annat underhåll av utrustning och tidigare kundinteraktioner innan arbetet påbörjas blir det lättare för fältpersonal att prioritera uppgifterna på plats och att förstå den större kontexten för att kunna uppfylla avtalsvillkoren.

En sammanfattning av fältservicefunktionen vid installationsarbete.

Utmaningarna i fält kan kännas skrämmande på egen hand. Därför ger vår mobilapp Field Service entreprenörer och medarbetare möjlighet att söka direkt i både interna och externa kunskapsbaser. Med hjälp av AI-genererade sammanfattningar får användarna exakt den information de behöver för att lösa problemen snabbare vid första insatsen, vilket ger mer självförtroende och trovärdighet i realtid.

Field Service visar tips på hur du utför en serviceorder.

Säg hejdå till tidskrävande och felbenägna servicerapporter i slutet av varje jobb. Vår intelligenta sammanfattningsfunktion ger korrekta och omfattande rapporter samtidigt som den minskar besökstiden. Öka kundnöjdheten med servicerapporter som innehåller kund- och tillgångsuppgifter, uppdateringar från fältpersonal och jobbilder i realtid.

Den intelligenta fältservicefunktionen skapar och redigerar en sammanfattande servicerapport.
En sammanfattning av fältservicefunktionen vid installationsarbete.
Field Service visar tips på hur du utför en serviceorder.
Den intelligenta fältservicefunktionen skapar och redigerar en sammanfattande servicerapport.

Optimera schemaläggning och utskickning.

Öka operatörens produktivitet med vår operatörskonsol. Skapa och uppdatera frånvaroposter på ett enkelt sätt direkt i konsolen. Organisera anställda efter tillgänglighet och expertisområde för att identifiera de perfekta kandidaterna för varje bokad tid. Arbeta i ett smidigare användargränssnitt som maximerar potentialen i ditt Gantt-diagram för en effektivare planering.

Ett fönster som visar operatörens scheman och resvägar

Effektivisera fältservicen med vår branschledande motor för schemaläggning och optimering. De utökade schemaläggnings- och optimeringsfunktionerna är byggda på Hyperforce-plattformen och automatiserar schemaläggningen samtidigt som de väger in prioriteringar och begränsningar. Det ger en effektiv resursallokering, minimerar restider och uppfyller era servicenivåavtal.

Ett fönster som visar i vilken ordning fältteamets uppgifter ska utföras

Använd realtidsdata för att snabbt kunna bedöma hur global eller dagsaktuell optimering påverkar restider och resursanvändning. Finjustera er policy för schemaläggning och få en omedelbar översikt över optimeringsresultat och KPI-förändringar.

Ett diagram som visar att personalens produktivitet har ökat med 20 % under Q1
Ett fönster som visar operatörens scheman och resvägar
Ett fönster som visar i vilken ordning fältteamets uppgifter ska utföras
Ett diagram som visar att personalens produktivitet har ökat med 20 % under Q1

Intelligent hantering av arbete och tillgångar.

Övergå från reaktiv till proaktiv service med tillgångsspårning i realtid. Övervaka serviceresultaten och skapa förebyggande underhållsplaner baserade på tillgångarnas användning, skick och specifika kriterier. Du kan exempelvis schemalägga service om en tillgångs temperatur överskrider ett inställt tröskelvärde, för att försäkra dig om en smidig drift och för att förebygga stilleståndstid.

Ett fönster som visar information om och skick på en vindturbin

Förenkla hela arbetsorderhanteringen och skapa, tilldela, utför och sammanfatta arbetsordrar på ett smidigt sätt. Motivera teamet att hålla sig agilt, förbättra kundnöjdheten och öka tillväxten genom att eliminera manuellt pappersarbete och digitalisera hela livscykeln för arbetsordern.

 Ett diagram som visar ordningen på en fältmedarbetares uppgifter
Ett fönster som visar information om och skick på en vindturbin
 Ett diagram som visar ordningen på en fältmedarbetares uppgifter

Ge smidiga kundupplevelser.

Lös problem snabbare vid första insatsen och sänk samtidigt kostnaderna genom att använda video i realtid var du än är. I en tid då kunder prioriterar omedelbara lösningar utan besök på plats kopplar den visuella fjärrassistenten ihop dem med experter som kan guida dem genom varje steg av lösningen på en skärm – vilket ger nöjdare kunder och färre resor.

En kundinteraktion med en servicemedarbetare där kunden visar problemet i kameran i realtid och får support

Öka kundnöjdheten med vår självbetjäningslösning. Ge kunderna en bekvämare och effektivare upplevelse och låt dem boka tider, få realtidsuppdateringar och hålla sig informerade om kommande besök.

Ett fönster som visar information om kundmötet och alternativ som ankomsttid och möjlighet till ombokning
En kundinteraktion med en servicemedarbetare där kunden visar problemet i kameran i realtid och får support
Ett fönster som visar information om kundmötet och alternativ som ankomsttid och möjlighet till ombokning

Upptäck det bästa med fältservice från Salesforce.

Einstein 1 Field Service Edition utökar fältservicefunktionen med AI-, data- och säkerhetsprestanda, och gör att er organisation kan få ut det maximala värdet av era fältserviceprodukter.

Einstein 1 Field Service

Kombinera kraften i Field Service Plus med säker AI och data.

$ 600
/användare/månad
(faktureras årligen)
  • Mötesbokningsassistent och visuell fjärrassistent
  • Digitala kanaler, feedbackhantering och Slack
  • Generativ AI, analyser och Data Cloud

Få ut det mesta av fältservicefunktionen med tusentals partnerappar och experter.

Logotyp för Bolt
Logotyp för Deloitte
Logotyp för Prontoforms
Logotyp för SightCall
Logotyp för Youreka
Två säljare som ler.

Maximera avkastningen med det främsta ekosystemet för framgång.

Vårt framgångsrika ekosystem, med allt från support, experthjälp och resurser, till våra partner på AppExchange, finns här för att hjälpa er att få ut allt av er investering.

Gå med i #Serviceblazer-rörelsen.

Gå med i #Serviceblazer-rörelsen.

Tillsammans bygger vi den främsta platsen för de som arbetar inom service och fältservice.

Vanliga frågor om fältservicehantering

Field Service ser till att rätt medarbetare finns på rätt plats i rätt tid med rätt verktyg och rätt information för att utföra en rad åtgärder och uppgifter på plats.

Fältservicehantering ger en effektiv drift och förbättrar produktiviteten i främsta ledet där teamen kan ge service på plats i hemmet eller på företaget. Med CRM, data och AI kan organisationer strömlinjeforma sina processer, förbättra kommunikationen och skapa kundlojalitet.

Field Service har lösningar för att ge stöd åt alla roller inom fältservice: operatörer, tekniker och entreprenörer. Prissättningen ger organisationerna avkastning på sin investering genom att öka medarbetarnas produktivitet och förbättra driftseffektiviteten.