envision

Omvandla mänskliga insikter till affärsframgångar

Frigör kundinsikter och skapa en färdplan för suveräna kundupplevelser på Salesforce med Envision och principerna för designtänkande.
 
 

Öka kundcentreringen i företaget – inifrån och ut

 

Håll intressenterna på samma linje.

Ena alla kring en gemensam bild av kundupplevelsen – en enkel, intuitiv och behaglig upplevelse genom alla kanaler.

Skapa en kundcentrerad företagskultur.

Öka medarbetarnas engagemang och produktivitet med en kultur som bäddar in designtänkande i organisationsstrukturen.
 

Få ut idéerna på marknaden snabbare.

Iterera idéer och hitta lösningar snabbare för att få ut idéerna på marknaden före konkurrenterna.
 
 

+25%

INTÄKTER FRÅN NYA UPPLEVELSER*

 
 

+50%

MOLNÖVERSKRIDANDE ANVÄNDNING*

 
 

4X

SNABBARE LEVERANSER AV NYA LÖSNINGAR*

* Värde som rapporterats av Envision-kunder
 

Skaffa en handlingsbar färdplan för framgång

Här är de fyra faserna av Envision-engagemanget.
Vi börjar med att utföra djupintervjuer med dina användare och intressenter. Genom att observera, lyssna och vara uppmärksamma på ouppfyllda behov och möjligheter upptäcker vi mer holistiska insikter och perspektiv.
Därefter sammanfattar vårt team undersökningen och utformar en synpunkt. Genom workshops sammanför vi dina team med intressenterna och låter dem gemensamt skapa potentiella lösningar och visualisera möjlighetsområden.
Genom att samla in affärs- och teknikfeedback tar vi fram skiss och prototyp för den perfekta kund-, medarbetar- eller partnerupplevelsen. Denna process fortsätter tills ett koncept kan valideras av samtliga intressenter.
Det validerade konceptet utgör grunden till att bygga färdplanen, planera utvecklingsaktiviteter, och säkerställa att teamen har den teknik och det stöd som behövs för att ge liv åt upplevelserna.

Har du några frågor? Vi leder in dig på rätt väg

Läs mer om hur Customer Success Group kan hjälpa dig att få ut mer värde ur Salesforce.