expeditions

Uppnå dina mest ambitiösa mål genom att skapa en gemensam vision för dina team

Transformera företaget och skapa innovation med hjälp av Salesforce-experter
 
 

Skaffa dig konkurrensfördelar med expertkunskaper som tar företaget till nästa nivå

 

Samarbeta med branschexperter

Våra experter har lång erfarenhet av Salesforce och molntjänster och kan hjälpa dig att minska tiden mellan idé och resultat.

Anpassa din IT-infrastruktur till affärsmålen

Vårt team kommer att dela processer, strategier och verktyg för att bidra till gruppsamarbete, öka kapaciteten, och skaffa ett konkurrensövertag.
 

Snabba upp din avkastning

Vårt team hjälper dig att skapa en övergripande affärsstrategi som leder till tillväxt, agilitet och ökat affärsvärde.

Främja innovationskultur

Arbeta för en kultur som främjar produktivitet, samarbete, fortlöpande förbättring, och ständig innovation.
 
 

5.5X

AVKASTNING PÅ TRANSFORMATIONSPROGRAM*

 
 

+20%

ANVÄNDARE PER MÅNAD*

 
 

$46M

INTÄKTSÖKNINGAR*

* Värde rapporterat av Expeditions-kunder

Har du några frågor? Vi leder in dig på rätt väg

Läs mer om hur Customer Success Group kan hjälpa dig att få ut mer värde ur Salesforce.