Finansiella tjänster

Finansbranschen är under förändring på grund av den digitala, sociala och mobila innovationen. Det gäller såväl för vardagliga banksysslor som investerare på Wall Street. Salesforce hjälper företag att gå från försvar till anfall med ett ännu mer personligt anpassat kundbemötande.

 

Moln för finansiella tjänster

Turboladda rådgivarnas produktivitet och engagera kunderna med smarta aviseringar och proaktiva åtgärder. På så sätt kan du bygga djupare relationer och få din verksamhet att växa snabbare.

Bankverksamhet

Skapa en enda kundöversikt med produkt- och affärslinjer. Nu kan medarbetare samarbeta i realtid, leverera relevanta meddelande anknutna till varandra, konvertera fler leads och skapa trogna kunder.

Försäkringsverksamhet

Koppla ihop information om försäkringstagare i olika kanaler och verksamheter samtidigt som du erbjuder en unik kundupplevelse för ärendehantering, försäljning, ersättningskrav och service.

Sjukvård och biovetenskap

Detta är patientens tidsålder. Hälsovårdssystemen påverkas av nya ersättningsnormer såväl som anslutningsbarhet och kundförväntningar. Gör denna förändring till en möjlighet med ett patientinriktat engagemang som drivs av teknik som är social, mobil och molnbaserad.

 

Molntjänster för hälsovård

Med hjälp av smartare patienthantering kan koordinationen strömlinjeformas och samarbeten kan skapas över hela vårdnätverket i realtid. Ge patienterna möjligheten att aktivt hantera varje vårdaspekt och gör dem än mer nöjda.

Livsvetenskap

Dra fördel av skiftet till den kommersiella modellen genom att erbjuda ett exceptionellt leverantörsengagemang i alla kanaler. Bli mer patientinriktad med personliga och proaktiva tjänster. Och med samarbete i realtid kan du revolutionera de kliniska försöksförfarandena.

Detaljhandel

Shoppare kräver en problemfri kundupplevelse. Nya butikskoncept dyker ständigt upp som showrooms, nöjescenter och upplevelsenav. Det kommer hela tiden nya innovationer kring hur köpupplevelsen kan se ut. Detaljhandlare i alla storlekar har inget annat val än att hänga med i utvecklingen.

 

Anslutna butiker

Turboladda verktygen för partnersamarbete för att göra upplevelsen i butiken mer unik än vad den någonsin varit. Dra fördel av mobilt klientel genom att ge alla – från partners till kundservice eller ledningen – en enda överblick av kunden.

Anslutna shoppare

Skapa en mix mellan fysisk och digital handel med en kundupplevelse som omfattar olika enheter, kanaler och kontaktpunkter. Skapa trogna kunder genom att anpassa deras upplevelse och ge dem en personlig service – när och där de vill ha den.

Tillverkning och konsumentvaror

Människor, produkter, marknader och kanaler är mer anslutna än någonsin. Salesforce ger konkurrensfördelar i dessa superanslutna marknader med engagemang i realtid som går genom hela företagets ekosystem. Anslut enheter, sälj snabbare, ge en effektiv service och överträffa konkurrenterna.

 
 

Tillverkning

Gör varje process, från förfrågan till beställning och aktiviteter på fältet, till en personlig upplevelse. Gör det möjligt med kundinriktat samarbete i hela ekosystemet 24/7. Släpp loss nästa våg av serviceinnovation som drivs av anslutna produktdata.

Konsumentvaror

Bygg djupare kundrelationer och maximera intäkterna med datadrivet samarbete för kontohantering. Skapa sedan en personlig dialog med konsumenterna för att utveckla effektivare produkter och utförande.

Fordon

Skapa en personlig erfarenhet för allt från intresserade kunder till stolta ägare som i slutändan säljer fordonet vidare Engagera kunder i realtid från vilken enhet som helst så att du kan hämta och hantera relationerna via alla dina kanaler.

Kommunikation & media

Kundernas förtroende för leverantörer har sjunkit, men samtidigt begär de mer av dem. Få tillbaka förtroendet med en häpnadsväckande kundupplevelse och ett storskaligt personligt engagemang.

 

Kommunikation

Salesforce ger medarbetare inom kommunikation snabb åtkomst till fullständig kundinformation så att de kan leverera ett engagemang på högsta nivå och meningsfulla upplevelser som sträcker sig över försäljning, service och marknadsföring.

Media

Svara på förändringar med ett personligt kundengagemang. Skapa affärer genom relationer med hjälp av en förenklad prenumerationstjänst och förbättrad annonseringsupplevelse. Och innovera kring engagemang snabbare än någonsin.

Offentlig sektor

 

Den anslutna kundens intåg har förändrat förväntningarna på kontakter med den offentliga sektorn. Uppfyll den moderna uppkopplade medborgarens behov genom att förbättra engagemang, bygga förtroende och främja blixtsnabb innovation.

 
 

KUNDUTLÅTANDEN

Ta en titt på vad en del av våra kunder har att säga.

Har du några frågor? Vi har svar.

Din bransch har unika utmaningar. Vi omvandlar dem till möjligheter. Låt oss hjälpa dig lägga upp en strategi för att få kontakt med kunder som aldrig förr.