Skapa en modern, digital offentlig sektor

 

SALESFORCE FOR OFFENTLIG SEKTOR

Få en skalbar, flexibel och säker plattform med appar och tjänster som är utformade för att tillgodose era behov.

 
Med Salesforce kan ni snabbt omvandla ert sätt att leverera tjänster genom lösningar och produkter som kan anpassas och skalas upp för att tillgodose alla behov.

Snabb implementering påvisar värde och effekt redan inom dagar istället för år.

SAAS-plattform med Low Code/No Code som lätt kan integreras mot befintliga system.

Ge en förbättrad servicenivå för att skapa nöjdhet och öka förtroendet för organisationer inom den offentliga sektorn.

Ett brett utbud av lösningar från kontaktcenter och ärendehantering till medborgarengagemang och mycket mer.

 

VERTIKALER INOM DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Pålitliga lösningar som bevisats framgångsrika i organisationer inom hela den offentliga sektorn.

 
 

Myndigheter och departement

Salesforce är plattformen som hjälper myndigheter att omvandla sitt engagemang och ger tjänstemännen en heltäckande överblick över medborgare, intressenter och partners. Dagens medborgare förväntar sig att myndigheter ska leverera samma högkvalitativa tjänster som den privata sektorn och att dialogen förs på det sätt som de är vana vid via mobil, webb, sociala- och andra typer av digitala medier. Vi ger myndigheter möjlighet att tillhandahålla en alltmer medborgarcentrerad och personlig upplevelse. Vi hjälper till att leverera den förändring som krävs för att svara på dagens utmaningar genom att etablera innovativa tjänster på några veckor och månader, istället för åratal som det normalt tar med traditionella metoder.

Kommuner och Regioner

Salesforce hjälper lokala och regionala myndigheter och medborgare att mötas genom att erbjuda en heltäckande överblick av deras behov. Vår plattform erbjuder en integrerad lösning för medborgare, företag och anställda för alla deras kontakter med regionen eller kommunen. Med Salesforce kan du tillhandahålla den förändring som krävs för att svara på dagens utmaningar samtidigt som du och din kommun är förberedd för framtiden.
 

Hälso- och sjukvård

Salesforce tillhandahåller en plattform för digital vård som gör det möjligt för vårdgivare att tillhandahålla nytänkande, digitala och integrerade tjänster samtidigt som man förbättrar engagemanget och förenklar tillgången till sitt utbud. Med Salesforce Health Cloud kan sjukvårdsorganisationer möjliggöra mer personliga och sammanhängande upplevelser vid varje kontaktpunkt, samtidigt som patienterna får större kontroll över sitt hälsoläge och välbefinnande.
 

GEMENSAM FÖRÄNDRING MOT BÄTTRE MEDBORGARTJÄNSTER

Salesforce är plattformen som hjälper offentliga organisationer att anpassa sitt engagemang och ger tjänstemännen en heltäckande överblick över medborgare, intressenter och partner.

 
Med Salesforce kan du skapa en alltmer medborgarfokuserad och personlig upplevelse.

Leverera den förändring som krävs för att möta dagens utmaningar och förbereda er för framtiden.

Integrera mot befintliga system och få en enad bild av medborgarna för hela den förvaltningen.

Leverera en förbättrad servicenivå för att säkerställa nöjdhet och bygga förtroende.

Lösningar för medborgarengagemang, hållbarhet, social omsorg, licensiering och tillståndsgivning, bidragshantering, ärendehantering och mycket mer.

 

Blogg

 

Håll dig uppdaterad med vår blogg

 
 

KUNDCASE OFFENTLIG SEKTOR

Se hur Salesforce har hjälpt andra aktörer och organisationer inom offentlig sektor.

Samarbetet med Salesforce har hjälpt många offentliga organisationer runt om i världen att anpassa sig snabbt och göra de förändringar som krävs för att ta itu med de största utmaningarna och förbereda sig för framtiden.
 

Tilburg omvandlar
medborgartjänster i molnet.

Staden Waiblingen införlivar datahantering i en framgångsrik strategi för pandemisk respons.

En flerkanalig och mer personlig relation med medborgarna

 

SALESFORCE VIRTUELLA EVENEMANG

Följ med oss på virtuella demos och events med fokus på "thought leadership" och lösningar för myndigheter och den offentliga sektorn.

 

Vill du veta mer om lösningar för den offentliga sektorn?