เรียนรู้เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Salesforce.com, inc. ("Salesforce" "เรา" "ของเรา" หรือ "บริษัท") มีความมุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ("ผู้เข้าชม") บุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่างๆ ตามที่ระบุด้านล่าง ("ลูกค้า") และบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรของบริษัท
("ผู้เข้าร่วม") คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Salesforce ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทและแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งนำเสนอโดย Salesforce (รวมเรียกว่า "บริการ") รวมถึงทางเลือกของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการใช้งาน การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

บริการบางอย่างของ Salesforce เป็นไปตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรป
และสหรัฐอเมริกา (EU–U.S. Privacy Shield Framework) และกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา (Swiss-U.S. Privacy Shield Framework) ที่กำหนด
โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Commerce) เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์มายังสหรัฐอเมริกาตามลำดับ คุณสามารถดูรายละเอียดของวิธีการที่เราปฏิบัติตามหลักการในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield Principles) ได้ในประกาศเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
(Privacy Shield Notice)
ของเรา Salesforce ได้ดำเนินการรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาแล้วว่าบริการต่างๆ ที่ระบุไว้ในประกาศเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรานั้นเป็นไปตามหลักการ

ในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield program) และต้องการดูใบรับรองของเรา กรุณาเข้าชมเว็บไซต์การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาที่นี่

หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวของ Salesforce หรือวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อเราที่นี่ หากคุณมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและเรายังไม่ได้จัดการอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขยุติข้อพิพาท
ของเราซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่เสียค่าบริการ) ที่
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งรวมถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ อันเป็นวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์ของ Salesforce" หรือ "เว็บไซต์ของบริษัท")

AppExchange (https://www.appexchange.com) คือตลาดออนไลน์สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน
ตามคำขอที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม Force.com ของบริษัท แอปพลิเคชันสามารถได้รับการโพสต์
โดย Salesforce และบุคคลภายนอก เมื่อ Salesforce เป็นผู้โพสต์แอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันดังกล่าวเชื่อมโยงมายังคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อบุคคลภายนอกเป็นผู้โพสต์แอปพลิเคชัน คำแถลงความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกรายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ และคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้

ไซต์ Force.com และ Site.com ทำให้ Salesforce และลูกค้าของ Salesforce สามารถสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ทำงานบนแพลตฟอร์มของ Salesforce เมื่อ Salesforce เป็นผู้โพสต์ไซต์ของ Force.com หรือเว็บไซต์ของ Site.com ไซต์ดังกล่าวจะเชื่อมโยงมายังคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อบุคคลภายนอกเป็นผู้โพสต์ไซต์ของ 

Force.com หรือเว็บไซต์ของ Site.com คำแถลงความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกรายดังกล่าว
จะมีผลบังคับใช้ และคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้

เว็บไซต์ของ Salesforce อาจประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นดังข้างต้นจะมีการควบคุมโดยคำแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัท
ขอแนะนำให้คุณอ่านคำแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้น

เมื่อแสดงความสนใจที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ หรือจะลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์หรือ
บริการอื่นๆ หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Salesforce ขอให้คุณแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ("ข้อมูลติดต่อที่จำเป็น") เมื่อจะซื้อบริการต่างๆ หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Salesforce อาจขอให้คุณแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติทางการเงินและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เช่น ชื่อและที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน หมายเลขบัตรเครดิต และจำนวนลูกจ้างภายในองค์กรที่จะใช้บริการนั้น ("ข้อมูลการเรียก
เก็บเงิน") Salesforce อาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้วย อย่างเช่นรายได้ต่อปีของบริษัท จำนวนลูกจ้าง หรืออุตสาหกรรม ("ข้อมูลทางเลือก") เมื่อผู้เข้าชมสมัครงานกับบริษัท Salesforce ยังอาจขอให้คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม รวมถึงประวัติย่อหรือประวัติส่วนตัวโดยสังเขป ("ข้อมูลผู้สมัคร") ข้อมูลติดต่อที่จำเป็น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลผู้สมัคร ข้อมูลทางเลือก และข้อมูลอื่นใดก็ตาม
ที่คุณส่งให้แก่ Salesforce ไปยังหรือผ่านทางบริการจะเรียกโดยรวมว่า "ข้อมูล"

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆของบริษัท Salesforce ยังอาจเก็บข้อมูลผ่านการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไป อย่างเช่นคุกกี้และเครื่องบอกตำแหน่งเว็บ (Web beacon) ("ข้อมูลการนำทางในเว็บไซต์") ข้อมูลการนำทางในเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลมาตรฐานจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์) ที่อยู่เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (Internet Protocol หรือ "IP") ของคุณ และการดำเนินการต่างๆ ที่คุณกระทำในเว็บไซต์ของบริษัท (เช่น หน้าเว็บต่างๆที่ดูและลิงก์ต่างๆ ที่คลิก) 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำทางในเว็บไซต์โดย Salesforce และ
บุคคลอื่นๆ กรุณาคลิกที่นี่

เรายังอาจเก็บข้อมูลอย่างเช่น ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ
ที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา โดยอาศัยตัวเลือกคุณสมบัติ "นำเข้าผู้ติดต่อ" เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณแก่เรา เราจะใช้ข้อมูลนี้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของการให้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น เช่น เพื่อเพิ่มระเบียนข้อมูลใหม่ๆ ให้กับบัญชี Salesforce ของคุณ 

บริษัทใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ Salesforce ในการดำเนินบริการต่างๆ ตามที่ร้องขอ ตัวอย่างเช่น หากคุณกรอกแบบฟอร์มเว็บ "ติดต่อฉัน" บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ให้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับความสนใจของคุณต่อบริการต่างๆ

บริษัทยังอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมของ Salesforce ในการวางแผนและจัดกิจกรรมในองค์กร จัดการประชุมแสดงความคิดเห็นและเครือข่ายโซเชียลทางออนไลน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมได้ และในการกรอกข้อมูลโปรไฟล์ออนไลน์สำหรับผู้เข้าร่วมในเว็บไซต์ของบริษัท
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมของ Salesforce สามารถหาดูได้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับเพิ่มเติมในเว็บไซต์กิจกรรมนั้น แล้วแต่กรณี กรุณาดูที่นี่เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดานข่าว บล็อก หรือห้องสนทนา
ที่จัดทำโดย Salesforce ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในองค์กร

บริษัทยังอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้เข้าร่วมของ Salesforce เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในการติดต่อคุณเพื่อพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจ
ของคุณที่มีต่อบริการต่างๆ และเพื่อส่งข้อมูลให้แก่คุณเกี่ยวกับบริษัท บริษัทในเครือ และพันธมิตร อย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่างๆ

Salesforce ยังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้เข้าร่วมจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งรวมถึงจากบุคคลภายนอกที่เราได้ซื้อข้อมูลมา และผสมผสานข้อมูลนี้กับข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเกี่ยวกับคุณ การทำเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถแก้ไขปรับปรุง ขยาย และวิเคราะห์ระเบียนข้อมูลของเรา บ่งชี้ลูกค้ารายใหม่ และสร้างโฆษณา
ที่ได้รับการปรับแต่งมากขึ้น เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ

Salesforce ใช้ข้อมูลบัตรเครดิตเพียงเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางการเงินและรับการชำระเงินจาก
ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและผู้เข้าร่วมในอนาคตเท่านั้น

Salesforce ใช้ข้อมูลการนำทางในเว็บไซต์เพื่อดำเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทยังอาจใช้ข้อมูลการนำทางในเว็บไซต์แต่เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ Salesforce และข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมของ Salesforce เพื่อจัดทำข้อมูลที่มีลักษณะเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการนำทางในเว็บไซต์ โปรดคลิกที่นี่

Salesforce ร่วมเป็นพันธมิตรกับบุคคลภายนอกในการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์และบริการของเรา
หรือในการจัดการโฆษณาของเราในไซต์อื่นๆ พันธมิตรของเราที่เป็นบุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้
หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในการจัดหาโฆษณาให้แก่คุณโดยอ้างอิงจากกิจกรรมการเรียกดูและความสนใจของคุณ หากคุณต้องการเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจ โปรดคลิกที่นี่ หรือ
หากอยู่ในสหภาพยุโรป โปรดคลิกที่นี่ โปรดทราบว่าคุณจะยังคงได้รับโฆษณาโดยทั่วไปต่อไป

คุกกี้ เครื่องบอกตำแหน่งเว็บ (Web Beacon) และที่อยู่ IP
Salesforce ใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไป อย่างเช่นคุกกี้และเครื่องบอก
ตำแหน่งเว็บ เพื่อเก็บข้อมูลในขณะที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัท ("ข้อมูลการนำทาง
ในเว็บไซต์") เราและพันธมิตรของเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเหล่านี้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์และบริการต่างๆ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้เว็บไซต์และบริการของเรา แสดงผลโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลทางประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม ดังคำอธิบายที่จะมีโดยละเอียดยิ่งขึ้นด้านล่าง หัวข้อนี้จะอธิบายประเภทของข้อมูล
การนำทางในเว็บไซต์ที่ใช้ในเว็บไซต์และบริการของบริษัท รวมถึงวิธีการนำข้อมูลนี้ไปใช้งาน

คุกกี้
Salesforce ใช้คุกกี้เพื่อทำให้ปฏิสัมพันธ์ที่มีกับเว็บไซต์ของบริษัทเป็นไปอย่างง่ายดายและมีความหมาย เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เซิร์ฟเวอร์ของ Salesforce จะส่งคุกกี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยลำพังแล้ว คุกกี้จะไม่ระบุตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัว แต่จะรับรู้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้นชื่อของคุณยังคงไม่เป็นที่เปิดเผยต่อบริษัท นอกจากคุณจะเลือกที่จะแสดงตัวตนของคุณต่อ Salesforce ไม่ว่าจะโดยการตอบกลับข้อเสนอในการส่งเสริมการขาย การเปิดบัญชี หรือการกรอกแบบฟอร์มเว็บ (เช่น แบบฟอร์มเว็บ "ติดต่อฉัน" หรือ "ทดลองใช้ฟรี 30 วัน")

Salesforce ใช้คุกกี้ที่เป็นแบบเฉพาะรอบ ("เซสชัน") และแบบที่คงอยู่นาน คุกกี้แบบเซสชันจะคงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเซสชันเท่านั้น คุกกี้เหล่านี้จะหายไปจากคอมพิวเตอร์เมื่อคุณปิดซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์หรือ
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คุกกี้แบบคงอยู่นานจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณปิดเบราว์เซอร์
หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ที่ระดับเบราว์เซอร์แต่ละเบราว์เซอร์
แต่หากคุณเลือกปิดใช้งานคุกกี้ อาจเป็นการจำกัดการใช้งานคุณสมบัติหรือการทำงานบางอย่าง
ในเว็บไซต์หรือบริการของเราได้

ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดวิธีการที่ salesforce.com ใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ และทางเลือกของคุณสำหรับ
การจัดการเรื่องการตั้งค่าของคุกกี้:

 
คุกกี้ที่จำเป็น
คุกกี้ที่จำเป็นทำให้คุณสามารถท่องชม
เว็บไซต์ของบริษัทและใช้คุณสมบัติต่างๆ
ของเว็บไซต์ได้ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์และการใช้บริการของ Salesforce
หากคุณเลือกที่จะแสดงตัวตนต่อ Salesforce บริษัทอาจส่งคุกกี้ที่ประกอบด้วยตัวระบุที่มีลักษณะพิเศษและมีการเข้ารหัสไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้ทำให้บริษัทสามารถ
ระบุตัวตนของคุณได้อย่างแม่นยำเมื่อคุณ
เข้าสู่ระบบเว็บไซต์และบริการต่างๆ และสามารถดำเนินธุรกรรมและทำตามคำขอ
ของคุณทางออนไลน์ได้
เนื่องจากคุกกี้ที่จำเป็นนี้
มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานเว็บไซต์และบริการ
ของบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีตัวเลือกในการเลือกไม่รับคุกกี้เหล่านี้
 
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

คุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่
ผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงหน้าเว็บที่ผู้เข้าชมเข้าไปดูบ่อยที่สุด และตรวจสอบว่าผู้เข้าชมได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากหน้าเว็บใดหรือไม่ คุกกี้เหล่านี้นำมาใช้งานเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์และบริการของบริษัทเท่านั้น

ในบางครั้งบางคราว Salesforce จะว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานและปริมาณจากบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์และบริการของบริษัท และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของโฆษณาของบริษัท Salesforce และพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกยังอาจใช้การจัดเก็บภายใน HTML5 หรือคุกกี้ Flash เพื่อจุดประสงค์ข้างต้นอีกด้วย คุกกี้ Flash และ
การจัดเก็บภายใน HTML มีความแตกต่าง
จากคุกกี้เบราว์เซอร์เนื่องด้วยเรื่องของจำนวน ประเภท และวิธีการจัดเก็บข้อมูล

หากต้องการทราบวิธีการเลือก
ไม่รับคุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
การทำงานโดยใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ คลิกที่นี่

หากต้องการทราบวิธีการจัดการเรื่องการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บข้อมูลสำหรับคุกกี้ Flash คลิกที่นี่ เบราว์เซอร์หลายเบราว์เซอร์อาจนำเสนอเครื่องมือการจัดการของตนเองสำหรับ
การนำการจัดเก็บภายใน HTML5 ออก

 
คุกกี้เพื่อฟังก์ชัน
การทำงาน

คุกกี้เพื่อฟังก์ชันการทำงานทำให้เว็บไซต์
และบริการของบริษัทสามารถจดจำข้อมูล
ที่คุณกรอกไว้หรือตัวเลือกที่คุณเลือกเอาไว้ได้ (เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณ ภาษา หรือภูมิภาค
ของคุณ) และมอบคุณสมบัติที่พัฒนาและ
มีความเป็นส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้
ยังทำให้คุณสามารถปรับการใช้งานเว็บไซต์และบริการของ Salesforce ให้เหมาะสมที่สุดหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ คุกกี้เหล่านี้ยังสามารถใช้ในการจดจำความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คุณทำไว้กับขนาดอักษร รูปแบบอักษร และส่วนอื่นๆ ของหน้าเว็บที่คุณสามารถกำหนดเองได้

Salesforce ใช้อ็อบเจ็กต์ที่แบ่งปันกันภายในหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าคุกกี้ Flash ในการจัดเก็บ
ข้อมูลความพึงพอใจของคุณหรือในการแสดงเนื้อหาตามสิ่งที่คุณดูในเว็บไซต์และบริการของเรา เพื่อปรับการเข้าชมให้เหมาะสมกับ
ตัวคุณ

หากต้องการทราบวิธีการเลือก
ไม่รับคุกกี้เพื่อฟังก์ชันการทำงานโดยใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ คลิกที่นี่ โปรดทราบว่า
การเลือกไม่รับอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานที่คุณได้รับในขณะที่ใช้เว็บไซต์และบริการของ Salesforce

หากต้องการทราบวิธีการจัดการเรื่องการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บข้อมูลสำหรับคุกกี้ Flash คลิกที่นี่

 
คุกกี้เพื่อ
การกำหนดเป้าหมายหรือการโฆษณา

ในบางครั้ง Salesforce จะใช้คุกกี้ที่จัดส่ง
โดยบุคคลภายนอกเพื่อแสดงให้คุณเห็นโฆษณาของผลิตภัณฑ์และบริการของ Salesforce ที่เราคิดว่าคุณน่าจะสนใจบนอุปกรณ์ใดก็ตามที่คุณใช้ และเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาของบริษัท ตัวอย่างเช่น ในกรณีดังข้างต้น คุกกี้จะจดจำข้อมูลอย่างเช่น มีเบราว์เซอร์ใดบ้างที่ได้
เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ให้แก่บุคคลภายนอกไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
แต่ข้อมูลนี้อาจจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งหลังจากที่บริษัท
ได้รับข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว

Salesforce ยังทำสัญญากับเครือข่ายโฆษณาภายนอกที่เป็นผู้เก็บข้อมูลที่อยู่ IP และข้อมูลอื่นๆ จาก Web beacon (ดูด้านล่าง) ในเว็บไซต์และบริการของบริษัท จากอีเมล และในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เครือข่ายโฆษณาจะติดตามกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งและในไซต์ต่างๆ หรือบริการทางออนไลน์อื่นๆ โดยการเก็บข้อมูลการนำทางในเว็บไซต์
โดยใช้วิธีการแบบอัตโนมัติ รวมถึงการใช้คุกกี้ เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถจดจำคุณได้ในทุกอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต บุคคลภายนอกจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ปรับให้เข้ากับความสนใจของคุณ คุณอาจเห็นโฆษณาเหล่านี้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่องกระบวนการนี้ยังช่วยเราในการจัดการและติดตามประสิทธิผลของงานด้านการตลาดของเราอีกด้วย บุคคลภายนอกซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อให้จัดหาคุณสมบัติบางประการในเว็บไซต์
ของเราหรือเพื่อให้แสดงโฆษณาโดยอ้างอิง
ตามกิจกรรมการเรียกดูเว็บของคุณจะใช้คุกกี้ Flash เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล คุกกี้ Flash
มีความแตกต่างจากคุกกี้เบราว์เซอร์เนื่องด้วยเรื่องของจำนวน ประเภท และวิธีการจัดเก็บข้อมูล

หากต้องการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติม รวมถึงเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ และทางเลือกของคุณ
ในการเลือกไม่รับการเก็บข้อมูล โปรดเข้าไปที่หน้าเว็บเลือกไม่รับของ Network Advertising Initiative ที่นี่ และ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (Digital Advertising Alliance) ที่นี่

หากต้องการทราบวิธีการจัดการเรื่องการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บข้อมูลสำหรับคุกกี้ Flash คลิกที่นี่ เบราว์เซอร์หลายเบราว์เซอร์อาจนำเสนอเครื่องมือการจัดการของตนเองสำหรับ
การนำการจัดเก็บภายใน HTML5 ออก

เครื่องบอกตำแหน่งเว็บ (Web Beacon)
Salesforce ใช้เครื่องบอกตำแหน่งเว็บโดยลำพังหรือใช้ร่วมกับคุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ลูกค้าและผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทและปฏิสัมพันธ์ที่ลูกค้าและผู้เข้าชมมีกับอีเมลจากบริษัทเครื่องบอกตำแหน่งเว็บคือรูปภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจนซึ่งสามารถรับรู้ข้อมูลบางประเภท
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น คุกกี้ เมื่อคุณดูเว็บไซต์หรือบริการโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับเครื่องบอกตำแหน่งเว็บนั้นๆ และรายละเอียดของเว็บไซต์หรือบริการที่เชื่อมโยงกับเครื่องบอกตำแหน่งเว็บนั้นๆ ตัวอย่างเช่น Salesforce อาจวางเครื่องบอกตำแหน่งเว็บไว้ในอีเมลการตลาดซึ่งจะแจ้งให้บริษัททราบเมื่อคุณคลิกที่ลิงก์ในอีเมลดังกล่าวที่จะนำคุณไปยังหนึ่งในเว็บไซต์ของบริษัท Salesforce
ใช้เครื่องบอกตำแหน่งเว็บในการดำเนินงานและปรับปรุงเว็บไซต์ บริการ และการติดต่อสื่อสารทางอีเมลของบริษัท


ไฟล์ลงบันทึกเข้าออก (Log File), ที่อยู่ IP, URL และข้อมูลอื่นๆ
เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มโดยรวมและเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์และบริการของเรา ข้อมูลดังกล่าวสามารถรวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ (หรือ ตัวบริการแทน ("proxy server")ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)) หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ชนิดเบราว์เซอร์
ของคุณ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ/หรือผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หน้าเว็บและไฟล์ที่คุณดู การค้นหาของคุณ ระบบปฏิบัติการและข้อมูลการกำหนดค่าระบบของคุณ และการประทับตราวันที่/เวลาที่สัมพันธ์กับการใช้งานของคุณ เนื่องด้วยมาตรฐานการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์และบริการของบริษัท เราจะได้รับ URL ของเว็บไซต์ที่คุณจากมาโดยอัตโนมัติ รวมถึงเว็บไซต์ที่คุณจะไปเมื่อคุณออกไปจากเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มโดยรวม เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลที่
ไม่เป็นส่วนบุคคล และเพื่อจัดหาเว็บไซต์และบริการ ตัวอย่างเช่น Salesforce ใช้ที่อยู่ IP เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าและผู้เข้าชมได้รับการนำทางมายังเว็บไซต์ของบริษัทจากภูมิภาคใด Salesforce ยังเก็บข้อมูลที่อยู่ IP จากลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบบริการในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติด้านการรักษา
ความปลอดภัย "การยืนยันตัวตน (Identity Confirmation)" และ "การจำกัดช่วง IP (IP Range Restriction)" ของบริษัทอีกด้วย


คุณสมบัติโซเชียลมีเดียและการลงทะเบียนครั้งเดียว (Single Sign-on)
เว็บไซต์ของบริษัทสามารถใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย เช่น ปุ่ม "ถูกใจ" ของ Facebook
("คุณสมบัติโซเชียลมีเดีย") คุณสมบัติเหล่านี้สามารถเก็บข้อมูลที่อยู่ IP ของคุณและหน้าที่คุณกำลัง
เข้าชมในเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถตั้งค่าให้คุกกี้ทำให้คุณสมบัติดังกล่าวทำงานอย่างเหมาะสมได้ คุณอาจได้รับตัวเลือกจากคุณสมบัติโซเชียลมีเดียดังกล่าวให้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณทำบนเว็บไซต์ของบริษัทไปยังหน้าโปรไฟล์ของคุณที่จัดทำโดยเครือข่ายโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก เพื่อที่จะแบ่งปันกับบุคคลอื่นๆ ในเครือข่ายของคุณ คุณสมบัติโซเชียลมีเดียจะมีแม่ข่ายหรือโฮสต์เป็นบุคคลภายนอกหรือมีแม่ข่ายโดยตรงบนเว็บไซต์ของบริษัท ปฏิสัมพันธ์ของคุณกับคุณสมบัติเหล่านี้
จะได้รับการควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่เป็นผู้จัดหาคุณสมบัติโซเชียลมีเดีย
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว Salesforce ยังอนุญาตให้คุณเข้าสู่ระบบของบางเว็บไซต์และบริการของเราโดยใช้บริการการลงชื่อเข้าใช้ อย่างเช่น Facebook Connect บริการเหล่านี้จะตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนคุณและมอบตัวเลือกให้คุณในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเรา อย่างเช่นชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อกรอกข้อมูลล่วงหน้าในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเรา


Do Not Track

ปัจจุบัน หลายๆ เบราว์เซอร์ ซึ่งรวมถึง Internet Explorer, Firefox และ Safari นำเสนอตัวเลือก
"do not track" หรือ "DNT" ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า DNT header ซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมเกี่ยวกับการตั้งค่าความพึงใจ DNT ของเบราว์เซอร์ของผู้ใช้รายนั้น ขณะนี้ Salesforce
ไม่ดำเนินการตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ของเบราว์เซอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่มีการนำมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปสำหรับ DNT มาใช้โดยกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทด้านเทคโนโลยี หรือผู้วางระบบเทคโนโลยี รวมทั้งไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน
ในการตีความเจตนารมณ์ของผู้ใช้ Salesforce ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความเป็นส่วนตัว
และทางเลือกที่มีความหมายและจะพยายามติดตามการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเบราว์เซอร์ DNT และการเริ่มต้นใช้มาตรฐานต่อไป

Salesforce อาจจัดทำกระดานข่าว บล็อก หรือห้องสนทนาในเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่คุณเลือกที่จะส่งในฟอรัมดังข้างต้นสามารถจะถูกอ่าน เก็บรวบรวม หรือใช้โดยบุคคลอื่นที่เข้าชมฟอรัมเหล่านี้ และอาจถูกนำไปใช้เพื่อส่งข้อความอันไม่พึงประสงค์ให้แก่คุณ Salesforce ไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกที่จะส่งในฟอรัมเหล่านี้

ลูกค้าและผู้เข้าชมสามารถเลือกที่จะใช้โปรแกรมการอ้างอิงของบริษัทเพื่อแจ้งให้ผู้ติดต่อทราบเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการของบริษัท เมื่อจะใช้งานโปรแกรมการอ้างอิงข้างต้น บริษัทจะขอชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อคนดังกล่าว Salesforce จะส่งอีเมลหนึ่งครั้งโดยอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อรายนั้นเพื่อเชิญให้บุคคลดังกล่าวเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท Salesforce จะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้

Salesforce ประกาศรายชื่อของลูกค้าและคำรับรองไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลอย่างเช่นชื่อและตำแหน่งของลูกค้า Salesforce ได้รับความยินยอมจากลูกค้าแต่ละรายก่อนที่จะโพสต์ข้อมูลใดๆ ในรายชื่อดังกล่าวหรือโพสต์คำรับรองต่างๆ

ผู้ให้บริการ
Salesforce อาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชม ลูกค้า และผู้เข้าร่วมของ Salesforce ให้แก่ผู้ให้บริการ
ที่บริษัททำสัญญาด้วย เพื่อให้ผู้ให้บริการเหล่านี้สามารถจัดหาบริการในนามของเราได้ ผู้ให้บริการเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นเท่านั้นเพื่อจัดหาบริการที่ร้องขอให้แก่เรา โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้า Salesforce ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชม ลูกค้า และผู้เข้าร่วมของ Salesforce ให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมูล
ที่จัดหา และให้แก่เว็บไซต์สื่อและเครือข่ายโซเชียลภายนอก เช่น Facebook เพื่อการตลาดและ
การโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น Salesforce ไม่มีการแบ่งปัน ขาย ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด
ก็ตามกับบุคคลภายนอกเพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการขาย นอกจากที่มีการระบุไว้ในคำแถลง
ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัทในเครือ Salesforce.com
บริษัทสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ Salesforce ให้แก่บริษัทอื่นเพื่อที่จะทำงานร่วมกับบริษัทเหล่านั้น รวมถึงบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท Salesforce ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ Salesforce ให้แก่บริษัทอื่นๆ ในเครือบริษัท Salesforce เพื่อ
การช่วยเหลือลูกค้า การตลาด ปฏิบัติการทางเทคนิค และเพื่อจุดประสงค์ด้านการจัดการบัญชี

พันธมิตรทางธุรกิจ
ในบางคราว Salesforce อาจร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่นๆ เพื่อร่วมกันนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
บริการต่างๆ เช่น พันธมิตร AppExchange ของเรา หากคุณทำการซื้อหรือแสดงความสนใจโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างที่ร่วมกันนำเสนอจากหรือผ่านทาง Salesforce บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ Salesforce ที่ได้มาโดยเชื่อมโยงกับการซื้อของคุณหรือการที่คุณแสดง
ความสนใจกับพันธมิตรของเรา Salesforce ไม่ดำเนินการควบคุมการที่พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ Salesforce ที่เราเก็บรวบรวมมา และการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยพันธมิตร
จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรเอง หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลของคุณถูกแบ่งปันในลักษณะนี้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ซื้อหรือแสดงความสนใจโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการนำเสนอร่วมกัน

Salesforce จะไม่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมของ Salesforce ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ นอกเสียจากว่า: (1) คุณเลือกโดยเฉพาะเจาะจงที่จะรับการแบ่งปันดังกล่าวผ่านทางแบบฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรม หรือ (2) คุณเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทและอนุญาตให้ Salesforce หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัททำการสแกนบัตรผู้เข้าร่วมงานของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลของคุณถูกแบ่งปันในลักษณะนี้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับได้ผ่านทางแบบฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมและเลือกที่จะไม่รับการสแกนบัตรในงานกิจกรรมของบริษัท หากคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจในลักษณะที่อธิบายมาข้างต้น ข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคำแถลงความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของพันธมิตรทางธุรกิจรายนั้นๆ

บุคคลภายนอก
หัวข้อที่ 4 ข้อมูลการนำทางในเว็บไซต์ ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กล่าวถึงโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลที่เราหรือบุคคลภายนอกเก็บรวบรวมผ่านทางคุกกี้และเครื่องบอกตำแหน่งเว็บ และ
วิธีการที่คุณจะสามารถควบคุมคุกกี้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ต่อบุคคลภายนอกโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณอีกด้วย

การเรียกเก็บเงิน
Salesforce ใช้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกในการจัดการเรื่องการดำเนินการบัตรเครดิต ผู้ให้บริการดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บ รักษา หรือใช้ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ยกเว้นเพื่อจุดประสงค์
เพียงอย่างเดียวในการดำเนินการบัตรเครดิตในนามของบริษัท

การเปิดเผยตามบังคับ
Salesforce ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับมาตามที่กฎหมายกำหนดหรือหากบริษัทเชื่อตามสมควรว่าการใช้หรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการคุ้มครองสิทธิ์ของบริษัทและ/หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามการดำเนินการทางตุลาการ คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย

บริษัททำการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ Salesforce และข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมของ Salesforce ไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติงานในทั่วโลกของ Salesforce บริษัทอาจทำการส่งต่อและเข้าถึงข้อมูลข้างต้นจากทั่วโลก รวมถึงจากประเทศอื่นๆ
ที่บริษัทมีการดำเนินงานอยู่ รายชื่อสำนักงานในทั่วโลกของบริษัทสามารถดูได้ที่นี่ คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้แม้ในกรณีที่ Salesforce ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ Salesforce หรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมของ Salesforce ไปยังประเทศอื่นๆ
Salesforce นำเสนอหนทางให้แก่ผู้เข้าชม ลูกค้า และผู้เข้าร่วมที่ให้ข้อมูลติดต่อในการเลือกวิธีการที่บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ได้รับมา คุณสามารถจัดการเกี่ยวกับการรับการติดต่อสื่อสารในเรื่องการตลาดและเรื่องที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมได้โดยการคลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล" ซึ่งอยู่ด้านล่างของอีเมลการตลาดของบริษัท นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลที่นี่ หรือโดยการติดต่อเรา
โดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "การติดต่อเรา" ด้านล่าง

Salesforce อาจเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายแรกเริ่ม
ในการเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ในช่วงระยะเวลาที่คุณมีบัญชีเพื่อ
การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเรา และเป็นระยะเวลาตามสมควรหลังจากนั้น เรายังอาจเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ในช่วงระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับ Salesforce ในการดำเนินการตามความสนใจ
ทางธุรกิจของเราโดยชอบด้วยกฎหมาย การดำเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย การแก้ไขข้อพิพาท และการบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

คุณสามารถขอตรวจสอบ แก้ไข ลบ หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้แก่เราก่อนหน้านี้ผ่านทางเว็บไซต์และบริการของบริษัทหากคุณได้ลงทะเบียนทำบัญชีไว้แล้วกับ Salesforce โดยทั่วไป คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าผู้ใช้ โปรไฟล์ การตั้งค่าขององค์กร หรือการลงทะเบียนกิจกรรมได้โดย
การเข้าสู่ระบบเว็บไซต์หรือบริการนั้นด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วทำการแก้ไขการตั้งค่าหรือโปรไฟล์ หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรือขอให้ส่งคืนหรือลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนบัญชีของคุณหรือทีมบริการลูกค้าของบริการ
ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง Salesforce, Marketing Cloud, Desk.com, Pardot และ Heroku) สำหรับ
คำขออื่นๆ ในการเข้าถึง แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูลของคุณ โปรดดูหัวข้อ "การติดต่อเรา" ด้านล่าง คำขอในการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลของคุณจะได้รับการดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หากคุณเป็นลูกจ้างของลูกค้าของ Salesforce คุณยังสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลของคุณได้อีกด้วย

ลูกค้าของ Salesforce สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มายังบริการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการโฮสต์และการประมวลผล ("ข้อมูลของลูกค้า") Salesforce จะไม่ตรวจสอบ แบ่งปัน แจกจ่าย หรืออ้างอิงข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงหลักในการสมัครสมาชิก (Master Subscription Agreement) ของ Salesforce หรือตามแต่ที่กฎหมายจะกำหนดไว้
ตามข้อตกลงหลักในการสมัครสมาชิกของ Salesforce นั้น Salesforce สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาบริการหรือการป้องกันหรือจัดการปัญหาด้านบริการหรือ ปัญหาทางเทคนิคเท่านั้น หรือตามแต่ที่กฎหมายจะกำหนดไว้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าสามารถดูได้ที่นี่

Salesforce ยอมรับว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวคุณในฐานะปัจเจกบุคคลถูกส่งมาให้เราแล้วโดยลูกค้าของ Salesforce และคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด
ก็ตามที่คุณมีในการเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลนั้น กรุณาติดต่อสอบถามจากลูกค้าของเราโดยตรง เนื่องด้วยบุคลากรของ Salesforce มีความสามารถที่จำกัดในการเข้าถึงข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาให้แก่บริการของเรา ดังนั้น หากคุณต้องการส่งคำขอโดยตรงมายัง Salesforce กรุณาแจ้งชื่อของลูกค้า Salesforce ที่ส่งข้อมูลของคุณมาให้แก่บริการของเรา เราจะส่งต่อคำร้องขอจากคุณไปยังลูกค้า
รายดังกล่าว และจะช่วยเหลือลูกค้ารายนั้นตามความจำเป็นในการตอบสนองตามคำขอของคุณ
ภายในระยะเวลาที่สมควร

Salesforce ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในการคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ Salesforce และข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมของ Salesforce เนื่องจากบริษัทใช้บริการต่างๆ ในการดูแลรักษาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ Salesforce และข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมของ Salesforce ข้อมูลดังกล่าวซึ่งได้รับการจัดเก็บไว้ในบริการจะได้รับการดูแลรักษาไว้ในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ที่นี่

โดยไม่จำกัดหลักการโดยทั่วไปของคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกเหนือจากข้อมูลที่รวบรวม
ผ่านทางเว็บไซต์หรือส่งมายังบริการของบริษัทแล้ว Salesforce อาจได้รับข้อมูลมาโดยผ่านทาง
แอปพลิเคชันต่างๆ ("แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่") ซึ่งลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต ("ผู้ใช้") ดาวน์โหลดมาและใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตน ("อุปกรณ์") แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ซึ่งจัดหาโดย Salesforce อาจได้รับข้อมูลมาจากอุปกรณ์ของผู้ใช้หรือเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้
ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นๆ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถเข้าถึงกล้องถ่ายรูปบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพถ่ายไปยังบริการได้ เข้าถึงประวัติการโทรในอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดข้อมูลดังกล่าวไปยังบริการได้ เข้าถึงข้อมูลปฏิทินในอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจับคู่ผู้เข้าร่วมประชุมกับรายชื่อผู้ติดต่อที่ผู้ใช้ส่งไปยังบริการได้ เข้าถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถบ่งชี้ผู้ติดต่อที่ผู้ใช้ส่งไปยังบริการ ซึ่งเป็นผู้ติดต่อที่อยู่ใกล้เคียงได้ หรือเข้าถึงข้อมูลติดต่อในอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถซิงค์ข้อมูลติดต่อระหว่างข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้กับข้อมูลที่ส่งไปยังบริการได้ ข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อจัดหาบริการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจรวมถึงข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อการเตรียมตัวสำหรับการอัปเดตที่คาดหมายไว้ให้แก่บริการเหล่านั้น
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจส่งข้อมูลไปมาระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดหาบริการ
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจมอบข้อมูลให้แก่ Salesforce อันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ที่มีกับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่ง Salesforce สามารถนำมาใช้ในการจัดหาและปรับปรุงบริการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น การดำเนินการทั้งหมด
ที่กระทำในแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจถูกบันทึกเอาไว้ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย
(เช่น เวลาที่กระทำแต่ละรายการ) Salesforce ยังอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตนเกี่ยวกับ
การดำเนินการเหล่านี้ให้แก่ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์จากภายนอก นอกจากนี้ หากผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Salesforce หลังจากที่คลิกโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นโฆษณาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ดังกล่าวหรือโฆษณา Salesforce
ผู้โฆษณารายนั้นอาจให้ข้อมูลบางอย่างแก่ Salesforce อย่างเช่นข้อมูลระบุอุปกรณ์ของผู้ใช้
ซึ่ง Salesforce อาจนำมาใช้ในการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของตน

ลูกค้าสามารถกำหนดค่าของบริการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Salesforce และข้อมูล
ที่เข้าถึงหรือได้รับมาโดยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ดังกล่าวบนอุปกรณ์ของผู้ใช้อาจได้รับผลกระทบจากการกำหนดค่าของลูกค้า นอกจากนี้ หากลูกค้าซื้อบริการมากกว่าหนึ่งรายการจาก Salesforce และบริษัทในเครือ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถจะได้รับการออกแบบให้ทำงานระหว่างบริการเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น การจัดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากทุกๆ บริการหรือบริการใดๆดังกล่าว หรือการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ไปยังบริการเหล่านั้น ลูกค้าและองค์กรของลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงหรือได้รับมาโดยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานที่มุ่งหมายไว้ของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ดังกล่าว Salesforce อาจจัดหาเวอร์ชันที่อัปเดตของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัท หากการตั้งค่าของอุปกรณ์เคลื่อนที่อนุญาต การอัปเดตเหล่านั้นจะได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ
ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ การติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Salesforce ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการดาวน์โหลดและการอัปเดตแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นๆ

นอกเหนือจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งนำเสนอโดย Salesforce บริษัทอาจนำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแพลตฟอร์ม Salesforce1 บุคคลภายนอกสามารถได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์ของผู้ใช้หรือเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบุคคลภายนอกใดก็ตามที่ผู้ใช้ดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งาน หรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านทางแพลตฟอร์มของ Salesforce แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Salesforce ยังอาจประกอบด้วยลิงก์หรือ
การผสมผสานกับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก การที่บุคคลภายนอก
ใช้งานข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบุคคลภายนอกจะถูกควบคุมโดยคำแถลงความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกรายดังกล่าว บริษัทขอแนะนำให้คุณอ่านคำแถลงความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการเหล่านั้น

ประกาศและข้อกำหนดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะสามารถหาได้ในข้อตกลงสัญญาอนุญาตผู้ใช้ (End User License Agreement) หรือข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องของแอปพลิเคชันนั้นๆ บริษัทขอแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงสัญญาอนุญาตผู้ใช้หรือข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งคุณดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งาน หรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นๆ การเข้าถึงข้อมูลโดยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ผ่านทางอุปกรณ์ของผู้ใช้ไม่ได้ทำให้ข้อมูลนั้นกลายเป็น "ข้อมูลของลูกค้า" ภายใต้ข้อตกลงหลัก
ในการสมัครสมาชิกของ Salesforce ที่มีกับลูกค้าหรือภายใต้คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ยกเว้น
ในกรณีดังต่อไปนี้: จนถึงขอบเขตที่ผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังบัญชีของลูกค้าในบริการของเราตามข้อตกลงหลักในการสมัครสมาชิกของลูกค้ากับ Salesforce (หรือข้อตกลงที่คล้ายกันที่กำกับดูแลการสมัครสมาชิกของลูกค้ากับบริการของ Salesforce) ข้อมูลนั้นประกอบเป็น "ข้อมูลของลูกค้า" ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงดังกล่าว และข้อกำหนด
ในข้อตกลงนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว
จะบังคับใช้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าสามารถดูได้ที่นี่

Salesforce สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Salesforce จะส่งคำแจ้งเตือน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันทำการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้
คำถามเกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของเว็บไซต์และบริการของบริษัทควรส่งตรงไปยังฝ่าย Salesforce Privacy โดยการกรอกแบบฟอร์มนี้ หรือโดยส่งทางไปรษณีย์
มาหาเราที่:
Salesforce Privacy
The Landmark @ One Market Street, Suite 300
San Francisco, CA 94105