รุ่นและราคาของ Marketing Cloud

เข้าหาลูกค้าโดยใช้โซลูชันการตลาดที่ตรงกับกลยุทธ์ของคุณ

 

Email, Mobile, and Web Marketing

สร้างการเดินทางด้วยอีเมล ระบบเคลื่อนที่ และเว็บแบบเป็นส่วนตัวและอัตโนมัติสำหรับลูกค้าตามความเหมาะสม
ติดต่อเพื่อขอราคา

Social Media Marketing

ฟัง มีส่วนร่วม เผยแพร่ และวิเคราะห์ สร้างบทสนทนาทางโซเชียลแบบ 1 ต่อ 1 อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ติดต่อเพื่อขอราคา

Advertising

ใช้ประโยชน์จากข้อมูล CRM ของคุณและจัดการการโฆษณาของคุณตามความเหมาะสม
ติดต่อเพื่อขอราคา

B2B Marketing Automation

เพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมสร้างและรักษาลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าเป้าหมาย
ติดต่อเพื่อขอราคา