รุ่นการทำตลาดผ่านระบบอัตโนมัติแบบ B2B

ปรับโปรแกรมการสร้างลูกค้าเป้าหมายและดูแลลูกค้าเป้าหมายให้เป็นอัตโนมัติและให้เหมาะสมตลอดทั้งวงจรชีวิตของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

 

Growth

ระบบการตลาดอัตโนมัติแบบมาตรฐาน
$ 1,250
/เดือน/สูงสุด 10,000 รายชื่อติดต่อ*
เก็บเงินปีละครั้ง

Plus

MOST POPULAR
ระบบการตลาดอัตโนมัติขั้นสูง
$ 2,500
/เดือน/สูงสุด 10,000 รายชื่อติดต่อ*
เก็บเงินปีละครั้ง

Advanced

ระบบการตลาดอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้
$ 4,000
/เดือน/สูงสุด 10,000 รายชื่อติดต่อ*
เก็บเงินปีละครั้ง

* ต่อผลิตภัณฑ์ผู้ใช้หนึ่งรายการโดยกำหนดให้ต้องมีสัญญารายปี