ราคา Sales + Service

รับข้อมูลภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวลูกค้าด้วยการรวมการขายและการบริการเข้าด้วยกัน

 

Lightning Professional

CRM ครบชุดสำหรับทีมทุกขนาด
$ 100
USD/ผู้ใช้/เดือน*
(เก็บเงินปีละครั้ง)

Lightning Enterprise

MOST POPULAR
CRM แบบกำหนดเองได้อย่างละเอียดเพื่อการขายและการบริการที่ครอบคลุม
$ 175
USD/ผู้ใช้/เดือน*
(เก็บเงินปีละครั้ง)

Lightning Unlimited

ขุมพลัง CRM การขายและการบริการแบบไม่จำกัด
$ 325
USD/ผู้ใช้/เดือน*
(เก็บเงินปีละครั้ง)
 
 

* ต่อผลิตภัณฑ์ผู้ใช้หนึ่งรายการโดยกำหนดให้ต้องมีสัญญารายปี
** มีให้บริการเฉพาะใน Salesforce Classic
*** มี Add-on ให้บริการ
**** ผู้ใช้จะได้รับการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว